02/05/2020 09:13

Chậm làm thủ tục sang tên nhà đất, có mất quyền lợi?

Chậm làm thủ tục sang tên nhà đất, có mất quyền lợi?

Tôi được bố mẹ cho đất và nhà với diện tích 600 m2, đã ra phòng công chứng làm hợp đồng song chưa thực hiện thủ tục sang tên. (Nguyễn Văn Hùng)

Hợp đồng lập tháng 4/2017. Bây giờ, tôi làm thủ tục sang tên có được không?

Còn vấn đề quan trọng là sau khi làm hợp đồng nhưng chưa sang tên tôi thì bố mẹ cho em trai tôi 300 m2 từ 600 m2 nói trên. Tôi có thể lấy lại 300 m2 đó không vì đó đương nhiên là của tôi rồi?

Luật sư tư vấn

Pháp luật hiện hành không quy định về thời hạn làm thủ tục sang tên sau khi tặng cho bất động sản. 

Theo điều 459 Bộ luật Dân sự về tặng cho bất động sản: Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.

Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký. Nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Nếu bố mẹ bạn mới chỉ làm hợp đồng tặng cho bất động sản và lập hợp đồng công chứng mà chưa làm thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hợp đồng này chưa có hiệu lực. Diện tích đất chưa thuộc quyền sử dụng của bạn. Bố mẹ bạn hoàn toàn có thể chuyển nhượng hay tặng cho một phần cho em trai bạn. Diện tích này nếu đã làm thủ tục tách thửa thì hợp đồng tặng cho hay hợp đồng chuyển nhượng giữa bố mẹ và em trai của bạn lại có hiệu lực. Lúc này, hợp đồng tặng cho giữa bạn và bố mẹ không còn hiệu lực.

Trước tiên, bạn nên bàn bạc với bố mẹ và em trai về vấn đề này để thống nhất về việc tặng cho quyền sử dụng đất. Nếu bố mẹ không đồng ý tặng cho bạn phần đất này, bạn có thể thuyết phục làm lại hợp đồng tặng cho về phần diện tích đất còn lại và thực hiện thủ tục tách thửa.

Nguồn: Theo Vnexpress

681


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về