Bản án 1092/2005/HSPT ngày 27/10/2005 về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

TOÀ PHÚC THẨM TOÀ ÁN NHÂN DÂN TI CAO TI HÀ NỘI

BẢN ÁN 1092/2005/HSPT NGÀY 27/10/2005  VỀ VỤ ÁN LÊ VĂN MẠNH PHẠM TỘI GIẾT NGƯỜI, HIẾP DÂM VÀ CƯỚP TÀI SẢN

Bản án không thuộc trường hợp được công bố theo quy định tại
Khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP
Công văn 144/TANDTC-PC năm 2017

168
Văn bản được dẫn chiếu
   
  Văn bản được căn cứ
   Bản án/Quyết định đang xem

   Bản án 1092/2005/HSPT ngày 27/10/2005 về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản

   Số hiệu:1092/2005/HSPT
   Cấp xét xử:Phúc thẩm
   Cơ quan ban hành: Tòa án nhân dân tối cao
   Lĩnh vực:Hình sự
   Ngày ban hành:27/10/2005
   Án lệ được căn cứ
     
    Bản án/Quyết định liên quan cùng nội dung
     Bản án/Quyết định phúc thẩm
      Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về