Xử lý kỷ luật viên chức vi phạm nghiêm trọng trong công việc như thế nào? Trường hợp nào thì được áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức?

Nhân viên y tế phường sai phạm trong chuyên môn (truyền nhầm nhóm máu) gây hậu quả nghiêm trọng thì xem xét hình thức kỷ luật nào? Nhân viên y tế phường đó là viên chức có đúng không? Xử lý kỷ luật viên chức đó như thế nào? Trường hợp nào thì được áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức? - câu hỏi của anh Dương đến từ Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân viên y tế phường có phải là viên chức không?

Theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức 2010 như sau:

Viên chức
Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (Điều 7 Luật Viên chức 2010).

- Đơn vị sự nghiệp công lập: Là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý Nhà nước (theo Điều 9 Luật Viên chức 2010).

- Chế độ hợp đồng: Hiện nay, viên chức được ký một trong hai loại hợp đồng làm việc: Không xác định thời hạn và xác định thời hạn. Cụ thể, theo khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, 02 loại hợp đồng này được quy định như sau:

+ Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

+ Hợp đồng làm việc xác định thời hạn làà hợp đồng mà hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian từ 12 - 60 tháng.

Như vậy, từ những quy định trên thì người nhân viên y tế phường trên là viên chức. Và nếu người có có sai phạm nghiêm trọng trong công việc thì sẽ bị xử lý kỷ luật viên chức theo quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2020/NĐ-CP.

Xử lý kỷ luật viên chức vi phạm nghiêm trọng trong công việc như thế nào?

Xử lý kỷ luật viên chức vi phạm nghiêm trọng trong công việc như thế nào?

Vi phạm nghiêm trọng trong công việc thì xử lý kỷ luật viên chức đó như thế nào?

Tại Điều 6 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật viên chức như sau:

Các hành vi bị xử lý kỷ luật
1. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm các quy định về nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức; những việc cán bộ, công chức, viên chức không được làm; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm đạo đức, lối sống hoặc vi phạm pháp luật khác khi thi hành công vụ thì bị xem xét xử lý kỷ luật.
2. Mức độ của hành vi vi phạm được xác định như sau:
a) Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
b) Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
c) Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
d) Vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại đặc biệt lớn, phạm vi tác động sâu rộng đến toàn xã hội, gây dư luận đặc biệt bức xúc trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.
...
Điều 16. Áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức
Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng, trừ các hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này, thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;
2. Vi phạm quy định của pháp luật về: thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức; kỷ luật lao động; quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản;
...
Điều 17. Áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với viên chức
Hình thức kỷ luật cảnh cáo áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Nghị định này mà tái phạm;
2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;"

Như vậy, việc xử lý kỷ luật viên chức được quy định như trên.

Trường hợp nào thì được áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức?

Bên cạnh đó, Điều 19 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật buộc thôi việc viên chức:

Áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức
Hình thức kỷ luật buộc thôi việc áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:
1. Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm;
2. Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16 Nghị định này;
3. Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định này;
4. Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị;
5. Nghiện ma túy; đối với trường hợp này phải có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nếu viên chức thuộc vào các trường hợp nêu trên thì có thể bị áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xử lý kỷ luật

Tuấn Kiệt

Xử lý kỷ luật
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xử lý kỷ luật có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Xử lý kỷ luật
MỚI NHẤT
Pháp luật
Xử lý kỷ luật đối với hạ sĩ quan, binh sĩ bao gồm những trường hợp nào? Những trường hợp nào được miễn xử lý kỷ luật?
Pháp luật
Thời gian xử lý kỷ luật là bao lâu? Xử lý kỷ luật trong quốc phòng đối người vi phạm đã chết như thế nào?
Pháp luật
Sinh viên tham gia biểu tình, tụ tập đông người, khiếu kiện trái quy định sẽ bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Pháp luật
Sinh viên uống rượu, bia trong giờ học sẽ bị xử lý kỷ luật thế nào? Khi nào sẽ hết thời hạn xử lý kỷ luật?
Pháp luật
Công chức giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính sẽ bị xử lý kỷ luật thế nào? Cán bộ làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có bị phạt buộc thôi việc không?
Pháp luật
Ai có thẩm quyền xử lý kỷ luật đoàn viên Công đoàn? Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xử lý kỷ luật trong trường hợp nào?
Pháp luật
Đảng viên khi cả hai vợ chồng đều đã có con riêng, sau đó kết hôn và có 01 con chung thì có vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình không?
Pháp luật
Xử lý kỷ luật viên chức vi phạm nghiêm trọng trong công việc như thế nào? Trường hợp nào thì được áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc viên chức?
Pháp luật
Có các hình thức xử lý kỷ luật công chức nào? Công chức hách dịch, cửa quyền với người dân thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Pháp luật
Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức là bao lâu? Hiệu trưởng có quyền được tạm đình chỉ công tác viên chức cấp dưới trong thời hạn xử lý kỷ luật hay không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào