Xin giấy chuyển nghĩa vụ quân sự từ địa phương chuyển tới trường đại học nhưng danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu bị thiếu tên công dân là lỗi của ai?

Khi làm hồ sơ đi học, em mới biết chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 17 tuổi. Vì vậy, trong quá trình xin giấy chuyển nghĩa vụ quân sự từ địa phương chuyển tới trường đại học, Ban chỉ huy quân sự huyện trả lời danh sách thanh niên được Ban chỉ huy quân sự xã gửi lên không có tên em. Em quay lại Ban chỉ huy quân sự xã thì được trả lời rằng năm đó khi đăng ký thì em đã không tới (phần này em xin đính chính là xã đã làm sai vì có gọi anh trai hơn em một tuổi hai năm liên tiếp). Vậy lỗi là ở em hay ở các cán bộ ạ?

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân đúng không?

Theo Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự như sau:

"1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.
2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú."

Theo đó, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

Nghĩa vụ quân sự

Nghĩa vụ quân sự

Danh sách đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu bị thiếu tên công dân là lỗi của ai?

Căn cứ Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu như sau:

"1. Tháng một hằng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm và công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự.
2. Tháng tư hằng năm, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân quy định tại khoản 1 Điều này để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.
3. Công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu phải trực tiếp đăng ký tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Điều 15 của Luật này."

Với quy định nói trên, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi công dân (theo danh sách do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã báo cáo) để đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Nếu vì lý do nào đó mà trong danh sách gửi lên không có tên công dân, lỗi đó thuộc về Chủ tịch UBND cấp xã.

Hồ sơ và trình tự thủ tục thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu:

Tại Điều 4 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu như sau:

"1. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện) ký Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự và giao cho Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) thực hiện.
2. Hồ sơ
a) Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự;
b) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh (mang theo bản chính để đối chiếu).
3. Trình tự thực hiện
a) Trước thời hạn 10 ngày, tính đến ngày đăng ký nghĩa vụ quân sự, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân;
b) Sau khi nhận được Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện, công dân thuộc đối tượng quy định tại Điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự, thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chuyển Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự đến công dân, tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu tại nơi cư trú;
c) Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có trách nhiệm đối chiếu bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh; hướng dẫn công dân kê khai Phiếu tự khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đăng ký các thông tin cần thiết của công dân vào Sổ danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân ngay sau khi đăng ký;
d) Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện; Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện quản lý hồ sơ công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh)."
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Nghĩa vụ quân sự

Tiến Đạt

Nghĩa vụ quân sự
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Nghĩa vụ quân sự
MỚI NHẤT
Pháp luật
Đi nghĩa vụ quân sự mấy năm theo quy định pháp luật hiện hành thì được về? Đi nghĩa vụ quân sự mấy năm trong trường hợp có quyết định kéo dài thời hạn phục vụ?
Pháp luật
Nghĩa vụ quân sự năm 2022 đi mấy năm? Các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nghĩa vụ quân sự?
Pháp luật
Trúng tuyển mà trốn đi nghĩa vụ quân sự bị xử phạt bao nhiêu tiền? Trốn đi nghĩa vụ quân sự lần đầu có phải chịu xử lý hình sự hay không?
Pháp luật
Độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình được tính từ khi nào? Đủ độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình nhưng sức khỏe loại 5 thì có được tham gia nghĩa vụ quân sự?
Pháp luật
Độ tuổi gọi nhập ngũ là 25 tuổi có đúng hay không? Nếu trong độ tuổi gọi nhập ngũ mà gia đình có bố là liệt sĩ thì có được miễn gọi nhập ngũ?
Pháp luật
Có anh trai đang tham gia nghĩa vụ công an thì không đi nghĩa vụ quân sự được không? Bị cận 3 độ thì không đi nghĩa vụ quân sự đúng không?
Pháp luật
Cách tính tuổi đi nghĩa vụ quân sự năm 2022? Khi nào công dân được gọi đi nghĩa vụ quân sự năm 2022?
Pháp luật
Công dân 27 tuổi có còn trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự hay không? Trường hợp nào mà công dân được tạm hoãn nhập ngũ khi tới tuổi nghĩa vụ quân sự?
Pháp luật
Con trai một thì không đi nghĩa vụ quân sự có được không? Khám sức khỏe loại 4 thì không đi nghĩa vụ quân sự đúng không?
Pháp luật
Chưa đến tuổi hết nghĩa vụ quân sự có lệnh gọi khám sức khỏe mà không đi bị phạt bao nhiêu tiền theo quy định?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào