Trong quỹ tín dụng nhân dân thì Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Cho tôi hỏi về quy định về việc đặt tên cho quỹ tín dụng nhân dân như thế nào? Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát của quỹ tín dụng nhân dân là gì? - Câu hỏi của chị Trần Yến (Bình Dương).

Quy định về nguyên tắc đặt tên cho quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Tại Điều 7 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định về đặt tên cho quỹ tín dụng nhân dân như sau:

- Tên quỹ tín dụng nhân dân phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố theo thứ tự sau đây:

+ Quỹ tín dụng nhân dân;

+ Tên riêng phải được đặt phù hợp với quy định của pháp luật và phải được Hội nghị thành lập (đối với quỹ tín dụng nhân dân thành lập mới) hoặc Đại hội thành viên (đối với quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động) quyết định.

- Tên quỹ tín dụng nhân dân phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ, tài liệu của quỹ tín dụng nhân dân phát hành.

Trong quỹ tín dụng nhân dân thì Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Trong quỹ tín dụng nhân dân thì Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 22 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân theo quy định tại Điều 84 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, cụ thể như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát
1. Kiểm tra, giám sát hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật.
2. Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội thành viên, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và thành viên ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
3. Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ kế toán, phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, sử dụng các quỹ, tài sản và các khoản hỗ trợ của Nhà nước; giám sát an toàn trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
4. Thực hiện kiểm toán nội bộ trong từng thời kỳ, từng lĩnh vực nhằm đánh giá chính xác hoạt động kinh doanh và thực trạng tài chính của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
5. Tiếp nhận, giải quyết theo thẩm quyền khiếu nại, tố cáo có liên quan đến hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của pháp luật và Điều lệ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.
6. Triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong các trường hợp sau đây:
a) Khi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) có hành vi vi phạm pháp luật, Điều lệ của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và nghị quyết của Đại hội thành viên; khi Hội đồng quản trị không thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả các biện pháp ngăn chặn theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
b) Khi có ít nhất một phần ba tổng số thành viên Ban kiểm soát có yêu cầu triệu tập họp Đại hội thành viên gửi đến Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát mà Hội đồng quản trị không triệu tập Đại hội thành viên bất thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.
7. Thông báo Hội đồng quản trị, báo cáo Đại hội thành viên và Ngân hàng Nhà nước về kết quả kiểm soát; kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) khắc phục những yếu kém, vi phạm trong hoạt động của ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân là gì?

Căn cứ theo khoản 2 Điều 22 Thông tư 04/2015/TT-NHNN quy định Trưởng Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát;

- Thay mặt Ban kiểm soát ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát;

- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, phát biểu nhưng không được biểu quyết;

- Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát;

- Ủy quyền cho một thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong thời gian vắng mặt;

- Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì Đại hội thành viên bất thường theo khoản 6 Điều 84 Luật Các tổ chức tín dụng 2010;

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Điều lệ quỹ tín dụng nhân dân.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quỹ tín dụng nhân dân

Diễm Quỳnh

Quỹ tín dụng nhân dân
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quỹ tín dụng nhân dân có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Lý Khởi Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Quỹ tín dụng nhân dân
MỚI NHẤT
Pháp luật
Kiểm toán viên và tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán quỹ tín dụng nhân dân cần đáp ứng những điều kiện gì?
Pháp luật
Quỹ tín dụng nhân dân có thể thực hiện những hoạt động nào? Quỹ này có thể mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thương mại được không?
Pháp luật
Quỹ tín dụng nhân dân được thành lập dưới hình thức nào? Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân có phải ghi thông tin về phạm vi hoạt động hay không?
Pháp luật
Hóa đơn của quỹ tín dụng nhân dân có được đặt in hóa đơn hay phải mua hóa đơn tại cơ quan thuế? Điều kiện để cấp Giấy phép hoạt động quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Pháp luật
Quỹ tín dụng nhân dân có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không? Nếu có thì quỹ tín dụng nhân dân có được miễn giảm tiền sử dụng, thuê đất không?
Pháp luật
Tên của Quỹ tín dụng nhân dân có được kèm theo chữ số hay không? Quỹ tín dụng nhân dân có trách nhiệm báo cáo những nội dung gì?
Pháp luật
Quỹ bảo toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân là gì? Quỹ tín dụng nhân dân phải trích nộp phí tham gia Quỹ bảo toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân vào thời điểm nào?
Pháp luật
Quỹ bảo toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân do tổ chức nào quản lý hoạt động? Mục đích sử dụng của Quỹ bảo toàn hệ thống quỹ tín dụng nhân dân là gì?
Pháp luật
Có được phép huy động vốn từ thành viên của quỹ tín dụng nhân dân không? Quy định của pháp luật ra sao?
Pháp luật
Hiện nay hạn mức cho vay của quỹ tín dụng nhân dân là bao nhiêu? Quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào