Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA HO NAI 1 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 177114 văn bản

41

Quyết định 1087/QĐ-UBND năm 2021 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh Đồng Nai

Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh tra, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh Đồng Nai; Theo đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 522/TTr-TT ngày 24 tháng 3 năm 2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

42

Kế hoạch 1271/KH-UBND năm 2019 về lập hồ sơ khám, quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. UBND tỉnh ban hành kế hoạch lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 1

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2019

43

Kế hoạch 3535/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019

II. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám sát các hoạt động Khuyến công của các cơ quan quản lý nhà nước theo quy định pháp luật; b) Góp phần chuyển dịch

Ban hành: 01/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2019

44

Quyết định 36/2018/QĐ-UBND sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Điều 1 Quyết định 35/2015/QĐ-UBND về phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

sản thiên nhiên, di tích lịch sử, văn hóa được UNESCO, Thủ tướng Chính phủ hoặc bộ chủ quản ra quyết định thành lập và xếp hạng. b) Nội thành, nội thị đô thị thành phố Biên Hòa, gồm 30 phường, : An Bình, Bình Đa, Bửu Hòa, Bửu Long, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Quang Vinh, Quyết Thắng, Thanh Bình, Tam Hòa, Tam Hiệp, Tân Biên,

Ban hành: 06/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

45

Kế hoạch 15965/KH-UBND năm 2020 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021

IV. NHIỆM VỤ CỤ THỂ (Theo phụ lục chi tiết đính kèm) V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Các sở, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp a) Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của đơn vị, địa phương theo định hướng, nội dung, mục tiêu Kế hoạch này và các chỉ đạo có liên quan của cấp có thẩm quyền phù hợp thực tiễn và tổ

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

46

Quyết định 1320/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

1320/QD-UBND,Quyết định 1320 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Quận 1,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hồ Chí Minh 2021,Kế hoạch sử dụng đất Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

47

Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

22/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 22 2020,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND Đồng Nai,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Đồng Nai,Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

48

Quyết định 1753/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

công phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí trong Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao có trách nhiệm xây dựng kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí của các đã đạt chuẩn nông thôn mới, thường xuyên kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hàng năm đối với các chỉ tiêu, tiêu chí này. Điều 3. Tổ chức thực hiện 1. Sở

Ban hành: 23/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

49

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh Đồng Nai

QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 14351/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 1. Mục tiêu Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2020

50

Quyết định 55/2020/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hợp tác , hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020. Quyết định này thay thế Quyết định số

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2020

51

Quyết định 2948/QĐ-UBND năm 2015 về Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai

tỉnh) tại Tờ trình số 3111/TTr-SNN ngày 14/9/2015, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Đồng Nai (Bộ tiêu chí kèm theo). Bộ tiêu chí nông thôn mới của tỉnh là căn cứ cho UBND các huyện, thị Long Khánh, thành phố Biên Hòa (gọi chung là UBND cấp huyện) làm cơ sở xây dựng kế hoạch

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

52

Nghị định 124/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại

7. Văn bản cử người đại diện 1. Việc cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại theo quy định tại điểm a, điểm b khoản 4 Điều 8 của Luật Khiếu nại và được thể hiện bằng văn bản. 2. Văn bản cử người đại diện khiếu nại phải có những nội dung sau: a) Ngày, tháng, năm; b) Họ, tên, địa chỉ của đại diện người khiếu nại

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2020

53

Nghị quyết 02/2021/NQ-HĐND về kéo dài thời gian thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2021/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 12 tháng 3 năm 2021 NGHỊ QUYẾT KÉO DÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH THU HÚT, HỖ TRỢ VIÊN CHỨC, NHÂN VIÊN NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 HỘI

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

54

Quyết định 3810/QĐ-UBND năm 2020 về Danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

1,2 12,5 450 7,13 Hồ chứa vừa Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL 11 Hồ Bà Hào 9,05 8 1.020 17,2 Hồ chứa lớn

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/01/2021

55

Quyết định 4819/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thị Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

12,00 Điều 2. Căn cứ Quyết định này, UBND thị Long Khánh thực hiện: 1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất để cộng đồng thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 2. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền đúng kế hoạch sử dụng đất đã

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

56

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai

tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 14467/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2020 và Tờ trình số 14646/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 1. Mục tiêu tổng quát Phát huy giá

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

57

Quyết định 1370/QĐ-UBND năm 2018 bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định 2396/QĐ-UBND công bố quy hoạch tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh và quy định vị trí lắp đặt các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

vị trí lắp đặt các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Chi tiết tại phụ lục đính kèm) Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Sở Giao thông Vận tải a) Triển khai Quyết định này đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định. b) Tổ chức, quản lý hoạt động vận tải

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

58

Quyết định 1606/QĐ-UBND năm 2010 về duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

UBND phường Hố Nai có trách nhiệm công bố công khai cho nhân dân và các đơn vị kinh tế hội liên quan trên địa bàn nội dung điều chỉnh quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 3. Căn cứ hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Hố Nai đã được phê duyệt và tình hình phát triển kinh tế

Ban hành: 23/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

59

Quyết định 3913/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp tỉnh Đồng Nai

Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh Đồng Nai; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 4337/TTr-SNV ngày 09 tháng 10 năm 2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

60

Nghị quyết 94/2017/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 189/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 189/2015/NQ-HĐND NGÀY 11/12/2015 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2016-2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 5 Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188