Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA HO NAI 1 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 177114 văn bản

141

Quyết định 5046/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

đất nông nghiệp không phải xin phép là 25 ha; g) Chuyển từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp không phải đất ở là 1 ha; h) Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ sang đất thương mại dịch vụ là 2 ha tại Nam Cát Tiên; i) Chuyển từ đất trồng rừng sản xuất của hộ gia đình, cá nhân sang đất chăn nuôi trong

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

142

Kế hoạch 15966/KH-UBND năm 2020 về kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2021

1 Rà soát, chuẩn hóa các thủ tục hành chính, dịch vụ công (thời gian, quy trình, thành phần hồ sơ...) của cấp sở, UBND cấp huyện và UBND cấp Các sở, ban ngành Văn phòng UBND tỉnh Quyết định (quy trình nội bộ, quy trình điện tử) Thường xuyên

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2021

143

Kế hoạch 818/KH-UBND năm 2021 về trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030

pháp luật về ngân sách nhà nước; các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, đề án liên quan khác (nếu có). 2. Từ nguồn vận động hỗ trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Sở Lao động - Thương binh và hội a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan tổ chức tuyên

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

144

Quyết định 17/2021/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

17/2021/QD-UBND,Quyết định 17 2021,Tỉnh Đồng Nai,Tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai,Hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai,Tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

145

Kế hoạch 14256/KH-UBND năm 2018 về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2019

chính nhà nước. 9. Bảo hiểm hội, Cục Hải quan, Cục thuế, Công an tỉnh và Kho bạc nhà nước Phối hợp thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các nhiệm vụ khác thuộc phạm vi quản lý theo yêu cầu của UBND tỉnh. 10. Bưu điện Đồng Nai, Viễn thông Đồng Nai, Viettel Đồng Nai Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan hành chính nhà

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2019

146

Quyết định 5048/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

5048/QD-UBND,Quyết định 5048 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Long Khánh tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

147

Quyết định 5054/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai

5054/QD-UBND,Quyết định 5054 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán,Kế hoạch sử dụng đất huyện Định Quán tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

148

Quyết định 5052/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Nhà văn hóa kết hợp văn phòng ấp Võ Dõng 1 DSH Gia Kiệm 0,04 11. Khu đất UBND quản lý 17 Lập thủ tục giao đất cho hộ gia đình, cá nhân ODT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

149

Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Điều 1, Điều 3 Quyết định 4674/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 44/2016/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu Quốc tế; được phong đẳng cấp vận động viên thể thao Quốc gia, Quốc tế

tháng 4 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 1, ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 4674/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2016 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 44/2016/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ CHO HUẤN LUYỆN VIÊN, VẬN ĐỘNG VIÊN THỂ THAO TỈNH ĐỒNG NAI LẬP THÀNH TÍCH TẠI CÁC ĐẠI

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2018

150

Quyết định 1906/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh Đồng Nai

Lao động - Thương binh và hội, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh Đồng Nai; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 107/TTr-LĐTBXH ngày 08/5/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình nội bộ, quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền

Ban hành: 08/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

151

Quyết định 5055/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

5055/QD-UBND,Quyết định 5055 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu,Kế hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

152

Quyết định 19/2011/QĐ-UBND về bổ sung mức hỗ trợ hàng tháng cho Công an viên trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

UBND tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách cho Công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thực hiện Công văn số 47/HĐND-VP ngày 03/3/2011 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai nhất trí về việc đề nghị bổ sung mức hỗ trợ đối với Công an viên từ ngân sách địa phương, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1

Ban hành: 15/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2011

153

Quyết định 5053/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

5053/QD-UBND,Quyết định 5053 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Nhơn Trạch,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch sử dụng đất Nhơn Trạch Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

154

Quyết định 5049/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

5049/QD-UBND,Quyết định 5049 2020,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Long Thành,Kế hoạch sử dụng đất huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

155

Kế hoạch 7912/KH-UBND năm 2016 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

dân sự. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị Long Khánh và thành phố Biên Hòa có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng Chương trình triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trước ngày 15/9/2016 trên cơ sở tạo chuyển biến

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

156

Quyết định 5056/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

DGT Bửu Long 0,53 126 Đường dẫn vào Trường THPT Chu Văn An DGT Hóa An 0,15 127 Đoạn kết nối hạ tầng giữa giai đoạn 1 và giai đoạn 2 khu công nghiệp Hố Nai DGT

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

157

Quyết định 58/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ công tác bảo vệ môi trường cấp người/tháng Mức chi hợp đồng lao động bằng 1.5 lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định. 10 Chi giải thưởng môi trường:

Ban hành: 16/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

158

Chương trình 1390/CTr-UBND năm 2021 thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP do tỉnh Đồng Nai ban hành

chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021; UBND tỉnh Đồng Nai xây dựng Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết trên, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện trong toàn tỉnh Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

159

Quyết định 5006/QĐ-UBND năm 2020 công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2019 tỉnh Đồng Nai

5006/QD-UBND,Quyết định 5006 2020,Tỉnh Đồng Nai,Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách,Công khai số liệu quyết toán ngân sách Đồng Nai,Quyết toán ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2019,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

160

Kế hoạch 1376/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Đồng Nai ban hành

1376/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai,Thông tin cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai,Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144