Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA HO NAI 1 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 177120 văn bản

61

Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND quy định về hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này quy định hỗ trợ một phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người nghèo, người thuộc đối tượng bảo trợ hội, người mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; hỗ trợ kinh phí

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

62

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2020 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Đồng Nai

--------------- Số: 15/CT-UBND Đồng Nai, ngày 21 tháng 8 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI Năm 2020, dịch viêm đường hấp cấp (Covid-19) bùng phát, lây lan nhanh tới các quốc gia trên toàn thế

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

63

Nghị quyết 25/2020/NQ-HĐND về thống nhất chủ trương ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

25/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 25 2020,Tỉnh Đồng Nai,Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Đồng Nai,Ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Đồng Nai 2021 2025,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

64

Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dịch vụ, nhà ở thôn Phú Cường, Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam (nay thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý)

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU DỊCH VỤ, NHÀ Ở THÔN PHÚ CƯỜNG, THANH SƠN, HUYỆN KIM BẢNG (NAY THUỘC PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG, THÀNH PHỐ PHỦ LÝ) CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2017

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

66

Kế hoạch 13406/KH-UBND năm 2020 về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025

Đồng Nai; 5. Đến năm 2025, phấn đấu có ít nhất 05 sản phẩm ngành nghề nông thôn tham gia vào chương trình “Mỗi một sản phẩm” và được công nhận là sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 1. Nhiệm vụ a) Đối với các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND tỉnh công nhận - Tạo điều kiện hỗ trợ

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

67

Kế hoạch 5152/KH-UBND về khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2018

02/5/2018 của Sở Công Thương, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2018, với các nội dung như sau: I. MỤC TIÊU 1. Mục tiêu chung a) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện, giám

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2018

68

Quyết định 26/2020/QĐ-UBND quy định về ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

ĐỊNH: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Quyết định này quy định ngành đào tạo đối với từng chức danh công chức , phường, thị trấn (gọi chung là công chức cấp ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 2. Đối tượng áp dụng a) Các chức danh công chức cấp : - Văn phòng - Thống kê; - Địa

Ban hành: 16/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

69

Quyết định 2826/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND bổ sung Điều 1 Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND thông qua dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 57/2017/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VỀ VIỆC BỔ SUNG ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 38/2016/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN THU HỒI ĐẤT, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2017 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

Ban hành: 15/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

70

Quy chế 5847/QCPH-PCTT-TĐĐN năm 2016 phối hợp giữa Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và Công ty thủy điện Đồng Nai về công tác vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong mùa lũ, mùa cạn hàng năm

Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong mùa cạn thực hiện theo quy định tại Điều 18 của Quy trình 471. Điều 10. Vận hành hồ Đồng Nai 3 và hồ Đồng Nai 4 trong mùa cạn 1. Hồ Đồng Nai 3: a) Hàng ngày, hồ Đồng Nai 3 được vận hành xả nước với lưu lượng trung bình ngày không nhỏ hơn: - 50 m3/s đối với thời kỳ I (từ ngày 01 tháng 12 đến

Ban hành: 23/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

71

Quyết định 439/QĐ-UBND sửa đổi Điều 1 Quyết định 4384/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

439/QD-UBND,Quyết định 439 2020,Tỉnh Đồng Nai,Sửa đổi Điều 1 Quyết định 4384/QĐ-UBND Đồng Nai,Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập,Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp Đồng Nai,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2020

72

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND quy định mức trợ cấp hội, mức trợ giúp hội cho đối tượng bảo trợ hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

08/2017/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh) Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy định này quy định về mức trợ cấp, trợ giúp hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng và chăm sóc nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ hội công lập trên

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2017

73

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - hội 5 năm 2021-2025 của tỉnh Đồng Nai

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế hội 2021 2025,Kế hoạch phát triển kinh tế hội Đồng Nai,Thương mại,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

74

Quyết định 44/2020/QĐ-UBND quy định về mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

44/2020/QD-UBND,Quyết định 44 2020,Tỉnh Đồng Nai,Chi hỗ trợ phòng chống số đề giả Đồng Nai,Chi hỗ trợ phòng chống làm vé số giả Đồng Nai,Hỗ trợ phòng chống số đề và làm vé số giả,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2020

75

Quyết định 467/QĐ-UBND năm 2017 điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

467/QD-UBND,Quyết định 467 2017,Tỉnh Đồng Nai,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 467/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 17 tháng 02 năm 2017

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

76

Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND bổ sung Điều 1 Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND thông qua các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2017 của tỉnh Đồng Nai

ha. (Đính kèm danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2017). Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; thông báo danh mục các dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận thông qua tại Nghị quyết này đến UBND các huyện, thị

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

77

Quyết định 1479/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh Đồng Nai

đó có 03 thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc lĩnh vực giải quyết tố cáo như sau: 1. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 2. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp huyện 3. Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2118/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2020

78

Nghị quyết 49/2016/NQ-HĐND bổ sung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 183/2010/NQ-HĐND thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND ngày 26/10/2010 của HĐND tỉnh về việc thông qua chức danh, số lượng và chế độ chính sách cho Công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai như sau: 1.“3a. Quy định hỗ trợ tiền ăn và ngày công lao động vào ban đêm (trực đêm, tuần tra) đối với Trưởng Công an , Phó Trưởng Công an và Công an viên như sau: a)

Ban hành: 09/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

79

Quyết định 3802/QĐ-UBND năm 2019 về thí điểm quy trình thực hiện liên thông thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai

tục liên thông. Trường hợp lựa chọn không áp dụng quy trình liên thông, việc thực hiện từng thủ tục sẽ theo các quy định pháp luật hiện hành đối với từng loại thủ tục hành chính. Điều 2. Các cơ quan, đơn vị thực hiện quy trình liên thông 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Đồng Nai tại

Ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

80

Nghị quyết 70/2017/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 177/2010/NQ-HĐND quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

tháng 7 năm 2017 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 177/2010/NQ-HĐND NGÀY 02/7/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 4 Căn cứ Luật tổ

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144