Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA HO NAI 1 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 177116 văn bản

101

Quyết định 1657/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và hội tại Tờ trình số 131/TTr-LĐTBXH ngày 15/5/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

102

Quyết định 1829/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình điện tử thực hiện thủ tục hành chính mới về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Lao động - Thương binh và hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

đốc Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 156/TTr-LĐTBXH ngày 25/5/2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình điện tử thực hiện các thủ tục hành chính mới ban hành về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2020

103

Quyết định 1176/QĐ-UBND năm 2020 về Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2020-2024

1176/QD-UBND,Quyết định 1176 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp,Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp tỉnh Đồng Nai,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

104

Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai) Stt Nội dung Mức thu A. Áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch trong nước tại Ủy ban nhân dân cấp 1 Khai sinh (bao gồm: đăng ký khai sinh không đúng hạn; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2017

105

Quyết định 1281/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy Quân sự , phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai tại Tờ trình số 836/TTr-BCH ngày 13 tháng 4 năm 2021. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bãi bỏ 02 thủ tục hành chính Lĩnh vực động viên quân đội thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành theo Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 của Chủ tịch UBND

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

106

Quyết định 1510/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu A Khu Phim trường kết hợp Du lịch sinh thái - Trảng cỏ Bù Lạch, Đồng Nai, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU A KHU PHIM TRƯỜNG KẾT HỢP DU LỊCH SINH THÁI - TRẢNG CỎ BÙ LẠCH, ĐỒNG NAI, HUYỆN BÙ ĐĂNG, TỈNH BÌNH PHƯỚC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Ban hành: 28/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

107

Quyết định 4197/QĐ-UBND năm 2016 về kế hoạch phát triển nhà ở hội tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

Theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 58, của Luật Nhà ở: Chủ đầu tư dự án nhà ở hội “Được UBND cấp tỉnh hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi dự án xây dựng nhà ở hội; trường hợp xây dựng nhà ở hội để cho thuê thì được hỗ trợ toàn bộ kinh phí này”. Trên cơ sở đó, dự kiến giai

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2018

108

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế - hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (lần 1)

mới công nghệ. Hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ các dự án: Nhiệt điện Na Dương giai đoạn 2; hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và Khu tái định cư Hợp Thành; các dự án thủy điện nhỏ trên địa bàn,... Triển khai có hiệu quả Đề án xác định các điểm tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - hội dọc tuyến đường cao tốc

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

109

Quyết định 401/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án “Quản lý, sắp xếp, ổn định vùng nuôi cá bè trên hồ Trị An” do tỉnh Đồng Nai ban hành

hàng song song hoặc so le và theo cụm Sắp xếp So le cùng 1 bên bờ sông/hồ. Vùng nuôi tại sông Đồng Nai phân bổ 34 bè kèm theo 68 lồng sắp xếp theo 1 hàng và theo cụm, Sắp xếp song song 2 bên bờ sông/hồ. Khu vực thuộc địa bàn Phú Lý thuộc tọa độ vùng nuôi số 4 (Khu vực Phú Lý) phân bổ chỉ tiêu sắp xếp 16 bè kèm 32 lồng. Các lồng bè

Ban hành: 11/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

110

Kế hoạch 4822/KH-UBND năm 2017 giải quyết hồ sơ người có công tồn đọng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ NGƯỜI CÓ CÔNG TỒN ĐỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Thực hiện Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và hội về việc ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công, Công văn số 998/LĐTBXH-NCC ngày 17/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và hội về việc giải

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2017

111

Kế hoạch 2767/KH-UBND năm 2020 về quản lý, khai thác sử dụng nước hồ Cầu Mới đến năm 2025 do tỉnh Đồng Nai ban hành

2767/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Sử dụng nước hồ Cầu Mới tỉnh Đồng Nai,Khai thác sử dụng nước hồ Cầu Mới Đồng Nai,Quản lý sử dụng nước hồ Cầu Mới Đồng Nai,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2020

112

Nghị định 1-CP năm 1996 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thương mại

1-CP,Nghị định 1-CP 1996,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực thương mại,Lĩnh vực thương mại,Thương mại,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1

Ban hành: 03/01/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2010

113

Quyết định 1895/QĐ-TTg năm 2019 về Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Pao và Dầu Tiếng; b) Từ ngày 01 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 đối với các hồ: Đa Khai, Đơn Dương và Đại Ninh. 2. Thời gian vận hành mùa cạn (sau đây gọi tắt là mùa cạn): Ngoài thời gian quy định tại khoản 1 Điều này. Điều 3. Việc vận hành các công trình xả của các hồ chứa phải tuân thủ trình tự, phương thức đóng, mở cửa van theo

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2020

114

Quyết định 3127/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an ; Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Công văn số 2419/CAT-PX01 ngày 28/8/2019 về việc phê duyệt Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án “Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các

Ban hành: 03/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

115

Quyết định 48/2019/QĐ-UBND quy định về hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

làng nghề trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài trực tiếp đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ngành nghề nông thôn (sau đây gọi chung là cơ sở ngành nghề nông thôn) bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác , tổ hợp tác, hộ gia đình hoạt động theo quy định của pháp

Ban hành: 30/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2020

116

Chỉ thị 02/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra do tỉnh Đồng Nai ban hành

gây ra. 6. Sở Ngoại vụ: - Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và hội xác định số lượng người Đồng Nai tại khu vực có dịch để đề xuất việc thực hiện bảo hộ công dân khi cần; - Thông báo cho các cơ quan ngoại giao của các nước trong trường hợp phải cách ly y tế bắt buộc công dân nước ngoài mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh tại Đồng

Ban hành: 01/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

117

Quyết định 3401/QĐ-UBND năm 2014 công nhận đạt chuẩn " nông thôn mới" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

thôn mới tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 3232/TTr-SNN ngày 22/10/2014, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công nhận “ nông thôn mới” năm 2014 cho các : Hưng Thịnh, Tây Hòa, Trung Hòa - huyện Trảng Bom; Bảo Quang, Bàu Trâm, Bàu Sen, Bảo Vinh - thị Long Khánh. Điều 2. Mỗi nêu trên được Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng: 1. Bằng công nhận "

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2014

118

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ an sinh hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000m, tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ an sinh hội cho người dân đang sinh sống trong phạm vi khoảng cách 1.000m, tính từ ranh giới Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ trở ra. 2. Đối tượng áp dụng a) Hộ

Ban hành: 12/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

119

Nghị quyết 204/2019/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

NGHỊ: Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị quyết này Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Tổ chức thực hiện 1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

120

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2019 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Đồng Nai

08/CT-UBND,Chỉ thị 08 2019,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại,Tài chính nhà nước,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/CT-UBND Đồng Nai, ngày 15 tháng 8 năm

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.201