Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA HO NAI 1 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 177126 văn bản

21

Thông tư 1 năm 1974 quy định phạm vi, giờ gửi, nhận và chuyển, phát bưu phẩm, khu vực phát bưu phẩm ở các cơ sở Bưu điện do Tổng Cục Bưu Điện ban hành

30 phút. Riêng đối với một số cơ sở bưu điện thành phố, thị có số lượng bưu phẩm gửi đi nhiều và dồn dập thì cơ quan bưu điện thành, tỉnh có thể quy định trên 30 phút, nhưng không được quá 1 tiếng đồng hồ trước giờ đóng túi gói thư đi và trước giờ đi phát thư trong khu vực phát. III. KHU VỰC PHÁT VÀ GIỜ PHÁT BƯU PHẨM a) Khu vực phát

Ban hành: 02/01/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2007

22

Quyết định 13/2020/QĐ-UBND về Quy chế về tuyển dụng công chức phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định việc tổ chức tuyển dụng công chức , phường, thị trấn (sau đây viết tắt là công chức cấp ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Điều 2. Đối

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

23

Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết 34/2011/NQ-HĐND về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác tỉnh Quảng Nam

QUYẾT NGHỊ Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác tỉnh Quảng Nam 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: “3. Phương thức hoạt động Tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước giao để hỗ trợ

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2021

24

Quyết định 2223/QĐ-UBND năm 2019 điều chỉnh Điều 1 Quyết định 4226/QĐ-UBND về quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật cây trồng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

chôm chôm, bưởi, sầu riêng, bơ, măng cụt, thanh long, mãng cầu na, ổi, cam, quýt, chuối, đu đủ, mít, dưa lưới, dưa hấu. 3. Nhóm cây công nghiệp: Cà phê, ca cao, điều, hồ tiêu, mía. (Đính kèm Phụ lục 1, 2). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này

Ban hành: 18/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2019

25

Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND sửa đổi Điều 1 Nghị quyết 43/2016/NQ-HĐND về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2020

tỉnh Đồng Nai về chính sách hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2019

26

Quyết định 1757/QĐ-UBND về Đề án Hỗ trợ lợn nái giống cho hộ dân huyện biên giới tỉnh Cao Bằng - năm 2018

huyện biên giới tỉnh Cao Bằng - năm 2018, như sau: 1. Mục tiêu: Nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - hội, giữ vững an ninh, quốc phòng. 2. Đối tượng và số lượng lợn nái được hỗ trợ - Hỗ trợ lợn nái giống cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ gia

Ban hành: 05/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

27

Quyết định 379/QĐ-UBND năm 2020 về Quy trình vận hành hồ chứa nước Gia Măng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

quản lý vận hành, điều tiết hồ chứa Gia Măng theo những quy định tại Quy trình này. Mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý, khai thác và bảo vệ hồ chứa nước Gia Măng đều phải thực hiện Quy trình này. Điều 4. Việc vận hành cống lấy nước, tràn xả lũ phải bảo đảm 1. Đối với cống lấy nước a) Tại cửa van cống, phải đánh

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

28

Quyết định 3395/QĐ-UBND năm 2018 sửa đổi Điều 1 Quyết định 841/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

3395/QD-UBND,Quyết định 3395 2018,Tỉnh Đồng Nai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3395/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 26/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2018

29

Thông báo 2316/HĐNTNN-GĐ1 ý kiến đánh giá của Hội đồng về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng do Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng ban hành

2316/HDNTNN-GD1,Thông báo 2316 2009,Hội đồng nghiệm thu nhà nước,Công tác quản lý chất lượng,Quản lý chất lượng công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU NHÀ NƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 26/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

30

Kế hoạch 15121/KH-UBND năm 2019 về ứng phó sự vỡ hồ, đập thủy điện địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020

quyết định chỉ đạo, huy động khẩn cấp về nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để kịp thời ứng phó với sự cố vỡ hồ, đập. Phần III NỘI DUNG KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ VỠ HỒ, ĐẬP THỦY ĐIỆN ĐẾN NĂM 2020 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 1. Đặc điểm tự nhiên - hội Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ,

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2020

31

Nghị quyết 34/2020/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm của Ban Văn hóa - hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định mức chi hỗ trợ nạn nhân và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên

Ban hành: 04/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2020

32

Kế hoạch 3113/KH-UBND về phát triển du lịch Đồng Nai năm 2020

3113/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Phát triển du lịch Đồng Nai,Thực hiện phát triển du lịch Đồng Nai,Thực hiện phát triển du lịch Đồng Nai 2020,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 24/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

33

Kế hoạch 15241/KH-UBND năm 2019 về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

địa bàn tỉnh Đồng Nai, với các nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích a) Đảm bảo tính chủ động, thống nhất quản lý, chỉ đạo điều hành triển khai, phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp. b) Hỗ trợ

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

34

Nghị quyết 158/2019/NQ-HĐND sửa đổi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 83/2017/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư một số dự án

- Dự án xây dựng Trung tâm công tác hội tổng hợp tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa. 2. Quyết định chủ trương đầu tư - Dự án đường Hương lộ 2 nối dài (đoạn 1 - giai đoạn 1), thành phố Biên Hòa. - Dự án đường 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Long Thành và Nhơn Trạch. - Dự án Đường tránh ngã tư Dầu

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2019

35

Quyết định 03/QĐ-VPB1 năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các Phòng và Đơn vị thuộc Văn phòng Bộ- Bộ Y tế do Chánh văn phòng Bộ Y tế ban hành

03/QD-VPB1,Quyết định 03 2009,Bộ Y tế,Văn phòng bộ y tế,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ VĂN PHÒNG BỘ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/QĐ-VPB1

Ban hành: 08/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2009

36

Báo cáo số 666/BC-VPB1 về tình hình vụ tai nạn lao động nổ khí mêtan tại mỏ than Cẩm Phả, Quảng Ninh ngày 08/12/2008 và công tác khắc phục hậu quả do Văn phòng Bộ Y tế ban hành

666/BC-VPB1,Bộ Y tế,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ VĂN PHÒNG BỘ ------- CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 666/BC-VPB1 Hà Nội 13h ngày 09 tháng 12 năm 2008 BÁO

Ban hành: 09/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2008

37

Quyết định 1585/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm học 2021-2022

1585/QD-UBND,Quyết định 1585 2021,Tỉnh Đồng Nai,Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 lớp 2 lớp 6 Đồng Nai,Danh mục sách giáo khoa lớp 1 lớp 2 lớp 6 tỉnh Đồng Nai,Danh mục sách dùng trong cơ sở phổ thông tỉnh Đồng Nai,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2021

38

Quyết định 4692/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

- Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở tại đô thị: 6,0 ha; trong đó chuyển từ đất trồng lúa là 0,14 ha; - Chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh của hộ gia đình, cá nhân là 1,5 ha; - Chuyển từ các loại đất nông nghiệp sang đất nông nghiệp khác (trong vùng khuyến khích chăn nuôi của các ) cho toàn thị

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

39

Kế hoạch 1455/KH-UBND về hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

khăn, sớm ổn định sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần duy trì ổn định kinh tế thành phố và đảm bảo an sinh hội trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp trong và sau dịch SARS-CoV-2 từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cụ thể như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích 1.1. Duy trì hoạt động sản

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

40

Kế hoạch 2670/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021

hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Đồng Nai năm 2021, với nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích Triển khai các giải pháp, hoạt động hỗ trợ phát triển lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) trên địa bàn tỉnh, đưa thương mại điện tử trở thành một hoạt động được sử dụng, ứng dụng phổ biến trong hoạt động sản xuất, kinh

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144