Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" XA HO NAI 1 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 177120 văn bản

81

Quyết định 1214/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các : Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn) do tỉnh Đồng Nai ban hành

nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 388/TTr-STNMT ngày 13/4/2020. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành tại Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai (phần diện tích trước đây thuộc ranh giới các : Suối Trầu, Cẩm Đường, Bàu Cạn), với các

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

82

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng,Tiêu chí thành lập Văn phòng công chứng,Thành lập Văn phòng công chứng Đồng Nai,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

83

Thông tư liên tịch 1-LB năm 1997 hướng dẫn công tác thống kê đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh do Tổng cục thống kê - Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1-LB Hà Nội , ngày 31 tháng 3 năm 1997 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ SỐ 01-LB NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC THỐNG KÊ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP

Ban hành: 31/03/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

84

Quyết định 43/2019/QĐ-UBND bổ sung vào nội dung được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định 24/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

quyết số 94/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX kỳ họp thứ 5 ngày 08 tháng 12 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII kỳ họp thứ 16 ngày 11 tháng 12 năm 2015 về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 -

Ban hành: 17/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

85

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh Đồng Nai

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai) Phần I DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH STT Tên thủ tục hành chính Trang I Lĩnh vực Hộ tịch 1 Thủ tục cấp bản sao từ sổ

Ban hành: 26/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

86

Quyết định 378/QĐ-BHXH năm 2020 về Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm hội Việt Nam

- Kiểm tra. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Bảo hiểm hội Việt Nam. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 868/QĐ-BHXH ngày 08 tháng 6 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm hội Việt

Ban hành: 11/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

87

Hướng dẫn 56/TĐKT-HD-V1 năm 2006 thực hiện Nghị định 121/2005/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

biệt xuất sắc, tạo ra bước đột phá, có tác động to lớn đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa hội và bảo vệ Tổ quốc. i. Về tiêu chuẩn Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại mục a, khoản 1 và mục a, khoản 2 Điều 72, Luật Thi đua, Khen thưởng nay quy định cụ thể như sau: - Tặng Bằng

Ban hành: 12/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2008

88

Kế hoạch 3870/KH-UBND về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2020

Tam Phước, Long Thành, Gò Dầu, Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch III (giai đoạn 1 và 2), Nhơn Trạch V, Dệt may Nhơn Trạch, Hố Nai, Sông Mây, Bàu Xéo, Tân Phú, Định Quán, Suối Tre, Giang Điền, Xuân Lộc, Long Khánh, Dầu Giây, Long Đức, Lộc An - Bình Sơn, Nhơn Trạch II - Lộc Khang, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thạnh Phú, An Phước và Nhơn Trạch

Ban hành: 07/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2020

89

Thông tư 01/1997/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 46/CP-1997 ban hành Điều lệ mẫu hợp tác thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

đăng ký hoạt động theo luật Hợp tác và pháp luật của Nhà nước, Hợp tác Thuỷ sản có thể kiêm thêm các ngành nghề sản xuất kinh doanh khác. II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỤ THỂ: Điều lệ mẫu gồm 7 chương và 36 điều. Nội dung từng điều đã nói rõ. Thông tư này chỉ hướng dẫn thêm một số vấn đề cụ thể. 1. Về hình thức sở hữu tài sản: Tuỳ

Ban hành: 15/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

90

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Đồng Nai,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Đồng Nai,Hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

91

Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

10/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hoạt động khuyến nông tỉnh Đồng Nai,Mức hỗ trợ hoạt động khuyến nông,Nội dung chi hoạt động khuyến nông,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

92

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND Quy định về lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

huyện, thị Long Khánh và thành phố Biên Hòa thực hiện việc sử dụng chứng từ thu tiền lệ phí và quản lý nguồn thu lệ phí hộ tịch theo đúng quy định. Điều 12. Trách nhiệm của đơn vị thu lệ phí 1. Đơn vị thu lệ phí có trách nhiệm nộp lệ phí hộ tịch vào ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 6 Quy định này. 2. Cơ quan đăng ký hộ tịch

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

93

Quyết định 1217/QĐ-UBND năm 2017 Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020

1217/QD-UBND,Quyết định 1217 2017,Tỉnh Đồng Nai,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1217/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

94

Kế hoạch 1374/KH-UBND về phát triển du lịch Đồng Nai năm 2018

hoạch phát triển giao thông vận tải Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 2030; hướng dẫn, hỗ trợ cho các đơn vị đơn vị đầu tư bến thủy nội địa phục vụ phát triển tuyến du lịch đường sông. c) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh: Hoàn thành thủ tục và triển khai dự án đầu tư mở rộng đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh. d) UBND các huyện, thị Long

Ban hành: 06/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

95

Quyết định 298/QĐ-UBND năm 2020 công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh Đồng Nai

ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính ban hành mới; thủ tục hành chính được sửa đổi/bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương; UBND cấp huyện, thành phố Biên Hòa, thành phố Long Khánh, UBND cấp tỉnh Đồng Nai (danh mục & nội dung thủ tục đính kèm).

Ban hành: 22/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2020

96

Chương trình 2524/CTr-UBND công tác đối ngoại nhân dân tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành năm 2017

2524/CTr-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Công tác đối ngoại,Chương trình công tác,Viện trợ phi chính phủ nước ngoài,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2524/CTr-UBND

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

97

Quyết định 1422/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch “Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020" do tỉnh Đồng Nai ban hành

1422/QD-UBND,Quyết định 1422 2020,Tỉnh Đồng Nai,Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Đồng Nai,Hoạt động hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 2020,Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

98

Quyết định 4672/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thị Long Khánh do tỉnh Đồng Nai ban hành

2. Căn cứ Quyết định này, UBND thị Long Khánh thực hiện: 1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất để cộng đồng thực hiện và giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; 2. Thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; 3. Tăng

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2017

99

Quyết định 31/2016/QĐ-UBND bổ sung nội dung tính lệ phí trước bạ nhà vào Điều 1 Quyết định 57/2014/QĐ-UBND do tỉnh Đồng Nai ban hành

31/2016/QD-UBND,Quyết định 31 2016,Tỉnh Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2016/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 17

Ban hành: 17/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2016

100

Nghị quyết 184/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai

tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại tổ và tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 của tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 13569/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh (bao gồm cả nội dung đánh giá kết quả thực hiện mục

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144