Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7007:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 503 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 1.306 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 50 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7007:2002 (ISO 8359:1996) về Máy làm giàu ôxy dùng trong y tế - Yêu cầu an toàn

TCVN 7007:2002 ISO 8359:1996 MÁY LÀM GIÀU ÔXY DÙNG TRONG Y TẾ - YÊU CẦU AN TOÀN Oxygen concentrators for medical use - Safety requirements Lời nói đầu TCVN 7007:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 8359:1996. TCVN 7007:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 210/SC2 “Thiết bị y tế” biên soạn,

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12119:2018 (ISO 3633:2002) về Hệ thống ống chất dẻo dùng để thoát nước thải và chất thải (nhiệt độ thấp và cao) trong các tòa nhà - Ống và phụ tùng poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12119:2018 ISO 3633:2002 HỆ THỐNG ỐNG CHẤT DẺO DÙNG ĐỂ THOÁT NƯỚC THẢI VÀ CHẤT THẢI (NHIỆT ĐỘ THẤP VÀ CAO) TRONG CÁC TÒA NHÀ - ỐNG VÀ PHỤ TÙNG POLY(VINYL CLORUA) KHÔNG HÓA DẺO (PVC-U) Plastics piping systems for soiI and Waste discharge (low and high temperature) inside buildings -

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11993:2017 (ISO 604:2002) về Chất dẻo - Xác định tính chất nén

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11993:2017 ISO 604:2002 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT NÉN Plastics - Determination of compressive properties Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và định nghĩa 4  Nguyên tắc 5  Thiết bị, dụng cụ 6  Mẫu thử

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11895:2017 (EN 235:2002) về Vật liệu dán tường - Thuật ngữ và ký hiệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11895:2017 EN 235:2002 VẬT LIỆU DÁN TƯỜNG - THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU Wallcoverings - Vocabulary and symbols Lời nói đầu TCVN 11895:2017 hoàn toàn tương đương với EN 235:2002, Wallcoverings - Vocabulary and symbols. TCVN 11895:2017 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12132:2017 (ISO 9085:2002) về Tính toán khả năng tải của bánh răng thẳng và bánh răng nghiêng – Ứng dụng cho các bánh răng dùng trong công nghiệp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12132:2017 ISO 9085:2002 TÍNH TOÁN KHẢ NĂNG TẢI CỦA BÁNH RĂNG THẲNG VÀ BÁNH RĂNG NGHIÊNG - ỨNG DỤNG CHO CÁC BÁNH RĂNG DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP Calculation of load capacity of spur and helical gears - Application for industrial gears Lời nói đầu TCVN 12132:2017 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11420:2016 (ISO 770:2002) về Tinh dầu khuynh diệp (Eucalyptus globulus Labill) thô hoặc tinh chế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11420:2016 ISO 770:2002 TINH DẦU KHUYNH DIỆP (EUCALYPTUS GLOBULUS LABILL) THÔ HOẶC TINH CHẾ Crude or rectified oils of Eucalyptus globulus (Eucalyptus globulus Labill). Lời nói đầu TCVN 11420:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 770:2002; TCVN 11420:2016 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-10:2017 (IEC 60749-10:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 10: Xóc cơ học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-10:2017 IEC 60749-10:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 10: XÓC CƠ HỌC Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock Lời nói đầu TCVN 11344-10:2017 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-8:2017 (IEC 60749-8:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 8: Gắn kín

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-8:2017 IEC 60749-8:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 8: GẮN KÍN Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 8: Sealing Lời nói đầu TCVN 11344-8:2017 hoàn toàn tương đương với IEC 60749-8:2002; TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11870-2:2017 (BS-EN 274-2:2002) về Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 2: Phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11870-2:2017 BS EN 274-2:2002 PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC CHO THIẾT BỊ VỆ SINH - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ Waste fitting for sanitary appliances - Part 2: Test methods Lời nói đầu TCVN 11870-2:2017 hoàn toàn tương đương BS EN 274 - 2:2002. TCVN 11870-2:2017 do Viện Vật liệu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11870-1:2017 (BS-EN 274-1:2002) về Phụ kiện thoát nước cho thiết bị vệ sinh - Phần 1: Yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11870-1:2017 BS EN 274-1:2002 PHỤ KIỆN THOÁT NƯỚC CHO THIẾT BỊ VỆ SINH - PHẦN 1: YÊU CẦU KỸ THUẬT Waste fittings for sanitary appliances - Part 1: Requirements Lời nói đầu TCVN 11870-1:2017 hoàn toàn tương đương BS EN 274-1:2002. TCVN 11870-1:2017 do Viện Vật liệu xây

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10959:2015 (ISO 16622:2002) về Khí tượng học - Phong kế/nhiệt kế dạng sóng âm - Phương pháp thử chấp nhận đo tốc độ gió trung bình

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10959:2015 ISO 16622:2002 KHÍ TƯỢNG HỌC - PHONG KẾ/NHIỆT KẾ DẠNG SÓNG ÂM - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHẤP NHẬN ĐO TỐC ĐỘ GIÓ TRUNG BÌNH Meteorology - Sonic anemometers/thermometers - Acceptance test methods for mean wind measurements Lời nói đầu TCVN 10959:2015 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10875:2015 (ISO 7914:2002 with amendment 1:2012) về Máy lâm nghiệp - Cưa xích cầm tay - Khe hở và các kích thước tối thiểu của tay cầm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10875:2015 ISO 7914:2002 WITH AMENDMENT 1:2012 MÁY LÂM NGHIỆP - CƯA XÍCH CẦM TAY - KHE HỞ VÀ CÁC KÍCH THƯỚC TỐI THIỂU CỦA TAY CẦM Forestry machinery - Portable chain-saws - Minimum handle clearance and sizes Lời nói đầu TCVN 10875:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 7914:2002

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2016

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-14:2017 (ISO 15500-14:2002 WITH AMD 1:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 14: Van quá dòng

an toàn. - TCVN 8606-14:2017 (ISO 15500-14:2002/Amd 1:2016), Phần 14: Van quá dòng. - TCVN 8606-15:2017 (ISO 15500-15:2015), Phần 15: Hộp gom khí và ống mềm thông hơi. - TCVN 8606-16:2010 (ISO 15500-16), Phần 16: Ống cứng dẫn nhiên liệu. - TCVN 8606-17:2010 (ISO 15500-17), Phần 17: Ống mềm dẫn nhiên liệu. Bộ ISO 15500,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-2:2017 (IEC 60749-2:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 2: Áp suất không khí thấp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-2:2017 IEC 60749-2:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 2: ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ THẤP Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 2: Low air pressure Lời nói đầu TCVN 11344-2:2017 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-22:2017 (IEC 60749-22:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 22: Độ bền của mối gắn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-22:2017 IEC 60749-22:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 22: ĐỘ BỀN CỦA MỐI GẮN Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 22: Bond strength Lời nói đầu TCVN 11344-22:2017 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11850-11:2017 (IEC 60896-11:2002) về Acquy chì - Axit đặt tĩnh tài - Phần 11: Loại có thoát khí - Yêu cầu chung và phương pháp thử

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11850-11:2017 IEC 60896-11:2002 ACQUY CHÌ-AXIT ĐẶT TĨNH TẠI - PHẦN 11: LOẠI CÓ THOÁT KHÍ - YÊU CẦU CHUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General requirements and methods of tests Lời nói đầu TCVN 11850-11:2017 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11990-1:2017 (IEC 5414-1:2002) về Ống kẹp dao (Ống kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát - Phần 1: Kích thước của hệ dẫn động chuôi dao

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11990-1:2017 IEC 5414-1:2002 ỐNG KẸP DAO (ỐNG KẸP DAO PHAY CHUÔI TRỤ) VỚI VÍT KẸP CHẶT DÙNG CHO CÁC DAO CHUÔI TRỤ CÓ MẶT VÁT - PHẦN 1: KÍCH THƯỚC CỦA HỆ DẪN ĐỘNG CHUÔI DAO Tool chucks (end mill holders) with clamp screws for flatted cylindrical shank tools - Part 1: Dimensions of the

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11990-2:2017 (IEC 5414-2:2002) về Ống kẹp dao (Ống kẹp dao phay chuôi trụ) với vít kẹp chặt dùng cho các dao chuôi trụ có mặt vát - Phần 2: Kích thước ghép nối ống kẹp và ký hiệu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11990-2:2017 ISO 5414-2:2002 ỐNG KẸP DAO (ỐNG KẸP DAO PHAY CHUÔI TRỤ) VỚI VÍT KẸP CHẶT DÙNG CHO CÁC DAO CHUÔI TRỤ CÓ MẶT VÁT - PHẦN 2: KÍCH THƯỚC GHÉP NỐI ỐNG KẸP VÀ KÝ HIỆU Tool chucks (end mill holders) with clamp screws for flatted cylindrical shank tools - Part 2: Connecting

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10460:2014 (ISO 17236:2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ giãn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10460:2014 ISO 17236:2002 DA – PHÉP THỬ CƠ LÝ – XÁC ĐỊNH ĐỘ GIÃN Leather – Physical and mechanical tests – Determination of extension set Lời nói đầu TCVN 10460:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 17236:2002. ISO 17236:2002 đã được rà soát và phê duyệt lại năm 2013 với bố

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2002:2008 (ISO 6480 : 1983) về Điều kiện nghiệm thu máy chuốt trong nằm ngang – Kiểm độ chính xác

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2002 : 2008 ISO 6480 : 1983 ĐIỀU KIỆN NGHIỆM THU MÁY CHUỐT TRONG NẰM NGANG – KIỂM ĐỘ CHÍNH XÁC Conditions of acceptance for horizontal internal broaching machines – Testing of the accuracy Lời nói đầu TCVN 2002 : 2008 thay thế TCVN 2002 : 1977 TCVN 2002 : 2008 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16