Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 11/2015-KTSTQ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12699 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn quốc gia QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản

QCVN11-MT:2015/BTNMT,Quy chuẩn QCVN11-MT:2015,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 11-MT:2015/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN THỦY SẢN National technical regulation on the effluent of aquatic Products Processing industry Lời nói đầu QCVN 11-MT:2015/BTNMT do Tổ soạn thảo

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

2

Quy chuẩn quốc gia QCVN 11:2015/BGTVT về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc

QCVN11:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN11:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 11:2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI RƠ MOÓC VÀ SƠ MI RƠ MOÓC National technical regulation on safety and environmental protection for trailer and semi-trailer Lời nói đầu

Ban hành: 31/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam QCVN 11: 2015/BKHCN về Thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế

QCVN11:2015/BKHCN,Quy chuẩn QCVN11:2015,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm QCVN 11: 2015/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ CHỤP X-QUANG TỔNG HỢP DÙNG TRONG Y TẾ National technical regulation on medical conventional X-ray radiography equipment Lời nói đầu QCVN 11: 2015/BKHCN do Cục An

Ban hành: 30/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11244-11:2015 (ISO 15614-11:2012) về Đặc tính kỹ thuật và chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại - Thử quy trình hàn - Phần 11: Hàn chùm tia điện tử và hàn chùm tia laze

TCVN11244-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11244-11:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11244-11:2015 ISO 15614-11:2002 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ CHẤP NHẬN CÁC QUY TRÌNH HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ QUY TRÌNH HÀN - PHẦN 11: HÀN CHÙM TIA ĐIỆN TỬ VÀ HÀN CHÙM TIA LAZE Specification and qualification of welding

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-11:2015 (IEC 60974-11:2010) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 11: Kìm cặp que hàn

TCVN8094-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8094-11:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-11:2015 IEC 60974-11:2010 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 11: KÌM CẶP QUE HÀN Arc welding equipment - Part 11: Electrode holders Lời nói đầu TCVN 8094-11:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60974-11

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-11:2015 (ISO/IEC 7816-11:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 11: Xác minh cá nhân bằng phương pháp sinh trắc học

TCVN11167-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11167-11:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11167-11:2015 ISO/IEC 7816-11:2004 THẺ DANH ĐỊNH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 11: XÁC MINH CÁ NHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH TRẮC HỌC Identification cards - Integrated circuit cards - Part 11: Personal verification through biometric

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-11:2015 (ISO 9073-11:2002) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 11: Lượng tháo chảy

TCVN10041-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-11:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-11:2015 ISO 9073-11:2002 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 11: LƯỢNG THÁO CHẠY Textiles - Test methods for nonwovens - Part 11: Run-off Lời nói đầu TCVN 10041-11:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7318-11:2015 (ISO 9241-11:1998) về Ecgônômi - Yêu cầu ecgônômi đối với công việc văn phòng có sử dụng thiết bị hiển thị đầu cuối (VDT) - Phần 11: Hướng dẫn về tính khả dụng

TCVN7318-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7318-11:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7318-11:2015 ISO 9241-11:1998 ECGÔNÔMI - YÊU CẦU ECGÔNÔMI ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC VĂN PHÒNG CÓ SỬ DỤNG THIẾT BỊ HIỂN THỊ ĐẦU CUỐI (VDT) - PHẦN 11: HƯỚNG DẪN VỀ TÍNH KHẢ DỤNG Ergonomic requirements for office work

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-11:2015 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh do Perkinsus olseni ở nhuyễn thể hai mảnh vỏ

TCVN8710-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-11:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-11:2015 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 11: BỆNH DO PERKINSUS OLSENI Ở NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 11: Perkinsus olseni disease in bivalve molluscs CẢNH

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-11:2015 (ISO 7240-11:2011) về Hệ thống báo cháy - Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

TCVN7568-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-11:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-11:2015 ISO 7240 11:2011 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 11: HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY Fire detection and alarm systems - Part 11: Manual call points Lời nói đầu TCVN 7568-11:2015 hoàn toàn tương đương ISO

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-11:2021 về Phân bón - Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

TCVN13263-11:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-11:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-11:2021 PHÂN BÓN - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ PHÂN TỬ Fertilizers - Part 11: Determination of chitosan content by spectrophotometric method Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12669-11:2020 (IEC 60204-11:2018) về An toàn máy - Thiết bị điện của máy - Phần 11: Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp trên 1000 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều và không quá 36 kV

TCVN12669-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12669-11:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12669-11:2020 IEC 60204-11:2018 AN TOÀN MÁY - THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA MÁY - PHẦN 11: YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP TRÊN 1 000 V XOAY CHIỀU HOẶC 1 500 V MỘT CHIỀU VÀ KHÔNG QUÁ 36 KV Safety of machinery -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-11:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

TCVN6170-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-11:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-11 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 11 : CHẾ TẠO Fixed offshore platforms - Part 11: Fabrication/Construction Lời nói đầu TCVN 6170-11 : 2020 thay thế TCVN 6170-11 : 2002. TCVN 6170-11 : 2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-11:2017 (ISO 15500-11:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 11: Bộ trộn nhiên liệu khí-không khí

TCVN8606-11:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-11:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-11:2017 ISO 15500 11:2015 Sx1(2017) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 11: BỘ TRỘN NHIÊN LIỆU KHÍ-KHÔNG KHÍ Road vehicles - Compressed natural gas

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-11:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh dịch tả vịt

TCVN8400-11:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-11:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-11: 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 11: BỆNH DỊCH TẢ VỊT Animal disease - Diagnostic procedure - Part 11: Duck virus enteritis disease Lời nói đầu TCVN 8400-11: 2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-11:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 11: Thép chữ U

A.4.3  Báo cáo Báo cáo phải bao gồm độ cong lớn nhất đọc được, đơn vị milimét. Thư mục tài liệu tham khảo [1] TCVN 7571-11:2006 (ISO 657-11:1980), Thép hình cán nóng - Phần 11: Thép chữ C - Kích thước và đặc tính mặt cắt. [2] JIS G 3101:2015, Rolled steels for general structure. [3] JIS G 3106:2015, Rolled steels

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2018/BQP về Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý

QCVN11:2018/BQP,Quy chuẩn QCVN11:2018,Bộ Quốc phòng,Công nghiệp QCVN 11:2018/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHO BẢO QUẢN VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TIẾP NHẬN, THU GOM THUỘC PHẠM VI BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ National technical regulations on warehouses used for maintaining received and collected weapons,

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-11:2018 (ISO/IEC 15444-11:2007 With Amendment 1:2013) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Mạng không dây

TCVN11777-11:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-11:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-11:2018 ISO/IEC 15444-11:2007 WITH AMENDMENT 1:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - MẠNG KHÔNG DÂY Information technology - JPEG 2000 image coding system - Wireless

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-11:2018 (ISO 603-11:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 11: Thỏi mài tinh cầm tay

TCVN11268-11:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-11:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-11:2018 ISO 603-11:1999 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 11: THỎI MÀI TINH CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 11: Hand finishing sticks Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-11:2018 (ISO 16900-11:2013) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 11: Xác định trường nhìn

thử tính năng thực tế; - TCVN 11953-8:2017 (ISO 16900-8:2015), Phần 8: Phương pháp đo tốc độ dòng khí của phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp loại lọc có hỗ trợ; - TCVN 11953-9:2017 (ISO 16900-9-2015), Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào; - TCVN 11953-11:2018 (ISO 16900-11:2013), Phần 11: Xác định trường nhìn;

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161