Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN7568-11:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:13.220.20 Tình trạng: Đã biết

a) Ví dụ của mặt vận hành vuông

b) Ví dụ của mặt vận hành chữ nhật

c) Ví dụ của mặt vận hành tròn

CHÚ DẪN:

1 Mặt trước

2 Mặt vận hành

3 Kích thước của mặt trưc

b, b1, b2 Kích thước của mặt vận hành

c Độ dịch chuyển thẳng đứng của đường tâm mặt vận hành

Hình 1 - Các ví dụ của hộp nút ấn báo cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7.3.1. Quy định chung

Hộp nút ấn báo cháy phải được ghi nhãn với các biểu tượng thích hợp ch ra trên Hình 2 như đã quy định trong 4.7.3.2 và 4.7.3.3. Các ví dụ về bố trí các biểu tượng trên các hộp nút ấn báo cháy kiu A và kiểu B được cho trên các Hình 3 và 4.

4.7.3.2. Biểu tượng và chi tiết trên mặt trước

4.7.3.2.1. Trên mặt trước, ở phía trên mặt vận hành và ở giữa đường tâm thẳng đứng phải có biu tượng phù hợp với Hình 2a. Biu tượng này có thể được bổ sung bằng từ đám cháy “Đám cháy”. Tổ hợp của biểu tượng và từ này phải ở trên mặt trước và ở phía trên mặt vận hành và ở giữa đường tâm thẳng đứng. Chiều cao của biểu tượng tối thiểu phải là 0,15a và chiều cao của chữ không được vượt quá chiều cao của biểu tượng. Chữ viết phải phù hợp với TCVN 7284-0 (ISO 3098-0) kiểu chữ viết B, thng đứng (V). Các biểu tượng và chữ viết phải có màu trắng phù hợp ISO 3864-1.

4.7.3.2.2. Các nhãn được ghi khác với quy định trong 4.7.3.2.1 (như logo của công ty, hoặc địa chỉ liên hệ) phải được hạn chế trong vùng của mặt trước bên dưới đường tâm nằm ngang của vận hành. Tổng diện tích cho ghi nhãn khác với màu đ này không được lớn hơn 5 % diện tích của mặt trước.

4.7.3.3. Biểu tượng và chi tiết trên mặt vận hành

4.7.3.3.1. Mặt vận hành của hộp nút ấn báo cháy phải được ghi nhãn với biểu tượng phù hợp với Hình 2c. Mặt vận hành hộp nút ấn báo cháy kiu B phải được ghi nhãn với biểu tượng phù hợp với các Hình 2b và 2c. Biểu tượng phù hợp với Hình 2b phải ch vào phần tử vận hành và phải ch vào phần tử vận hành và phải được nhìn thấy rõ khi chi tiết dễ vỡ hoặc bị dịch chuyển. Các biểu tượng này có thể được bổ sung thêm bng các từ để hướng dẫn. Khi sử dụng các từ bổ sung thêm thì chúng phải chỉ th vị trí và/hoặc tác động vận hành theo ngôn ngữ thích hợp (ví dụ “n vào đây” (PRESS HERE))

Các biểu tượng và chữ viết này cho bất cứ hướng dẫn bổ sung nào phải có màu đen có diện tích vùng màu đen không vượt quá 10% diện tích của mặt vận hành.

CHÚ THÍCH: Màu đen thích hợp được quy định trong ISO 3864-1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Biểu th trên mặt trước

(ISO 7000, biểu tượng 2685)

b) Biểu tượng trên mặt vận hành để tác động vào phần tử vận hành đối với hộp nút ấn cháy kiểu B

(ISO 7000, biểu tượng 2684)

c) Biu tượng trên mặt vận hành

(ISO 7000:2004, biểu tượng 1701)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN:

a chiều cao của mặt trước, xem Hình 1.

Hình 2 - Các biu tượng được sử dụng cho các hộp nút ấn báo cháy

Hình 3 - Ví dụ về các v trí của biểu tượng trên mặt trước và mặt vận hành đối với hộp nút ấn báo cháy kiểu A

Hình 4 - Ví dụ về các vị trí của biểu tượng trên mặt trước và mặt vận hành đối với hộp nút ấn báo cháy kiu B

4.7.4. Bảo vệ chống sự vận hành tình c

4.7.4.1. Ngoài việc sử dụng chi tiết dễ vỡ, có thể sử dụng các phương tiện bảo vệ khác, ví dụ nắp gập trong suốt.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7.4.3. Với phương tiện bảo vệ ở vị trí lắp đặt, dạng bên ngoài của hộp nút ấn báo cháy, hướng dn v vận hành và trạng thái của hộp nút ấn báo cháy ở điều kiện bình thường và điu kiện báo cháy phải nhìn thấy được rõ ràng.

4.7.5. Loại môi trường

4.7.5.1. Loại môi trường (nghĩa là sử dụng trong nhà hoặc ngoài nhà, các điều kiện đặc biệt về môi trường) của hộp nút ấn báo cháy phải do nhà sản xuất quy định.

4.7.5.2. Hộp nút ấn báo cháy phải được thử phù hợp với loại môi trường quy định như đã cho trong lịch trình thử trong Bảng 1.

4.8. Yêu cầu đối với các hộp nút ấn báo cháy được điều khiển bằng phần mềm

4.8.1. Quy định chung

Đối với các hộp nút ấn báo cháy dựa trên điều khiển bằng phần mềm, phải đáp ứng các yêu cầu của 4.8.2., 4.8.3 và 4.8.4 đđáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

4.8.2. Tài liệu phần mềm

4.8.2.1. Nhà sản xuất phải đệ trình tài liệu trong đó nêu tóm tắt được thiết kế phần mềm. Tài liệu này phải đủ chi tiết cho kiểm tra thiết kế về sự phù hợp với tiêu chuẩn này và phải bao gồm ít nhất là các nội dung sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Các modun và chức năng mà chúng thực hiện,

2. Cách thức các modun tương tác,

3. Cấu trúc của toàn bộ chương trình,

4. Cách thức phần mm tương tác với phần cứng của hộp nút ấn báo cháy,

5. Cách thức các modun được gọi, bao gồm tt c các quá trình xử lý gián đoạn;

b. Mô tả các vùng của bộ nh được sử dụng cho các mục đích khác nhau (ví dụ chương trình, dữ liệu riêng về vị trí và dữ liệu vận hành);

c. Ký hiệu nhờ đó có thể nhận dạng một cách duy nht phần mềm và phiên bản của phần mềm.

4.8.2.2. Nhà sản xuất phải soạn thảo và lưu giữ tài liệu thiết kế chi tiết. Tài liệu này phải sẵn có cho kiểm tra thông tin nhưng phải tôn trọng quyền giữ bí mật của nhà sản xuất. Tài liệu phải bao gồm ít nht là các nội dung sau:

a. Mô t tóm tắt, toàn bộ cấu hình của hệ thống, bao gồm tất cả các bộ phận phần mềm và phần cứng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Tên của môdun;

- Mô tả các tác vụ được thực hiện;

- Mô tả các giao diện, bao gồm kiểu truyền dữ liệu, phạm vi có hiệu lực của dữ liệu và kiểm tra các d liệu có hiệu lực;

c. Các liệt kê đầy đủ của mã nguồn như bản sao cứng hoặc dạng thức máy đọc được (ví dụ ASCII - code) bao gồm tất cả các biến đổi toàn cục và cục bộ, các hằng số và nhãn được sử dụng và dẫn gii đ mức để nhận biết dòng chương trình;

d. Các chi tiết của bt c công cụ phần mềm nào được sử dụng trong thiết kế và pha thực thi (CASE.Tools, các bộ phận biên dịch );

CHÚ THÍCH: Tài liệu thiết kế chi tiết này có th được xem xét lại tại nhà máy của nhà sản xut.

4.8.3. Thiết kế phần mềm

Để đảm bảo độ tin cậy của hộp nút ấn báo cháy phải áp dụng các yêu cầu sau cho thiết kế phn mềm:

a. Phần mềm phải có cấu trúc môđun.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c. Phần mềm phải được thiết kế để tránh sự bế tắc của dòng chương trình.

4.8.4. Lưu giữ chương trình và d liệu

4.8.4.1. Chương trình cần tuân theo tiêu chuẩn này và bất cứ các dữ liệu thiết lập trước nào như các xác lập của nhà sản xuất phải được lưu giữ trong bộ nhớ không khả biến. Việc ghi vào các vùng của bộ nhớ có chứa chương trình và các dữ liệu này chỉ có thể được thực hiện bằng sử dụng một vài công cụ hoặc mã chuyên dùng và không thể thực hiện được trong quá trình hoạt động bình thường của hộp nút ấn báo cháy.

4.8.4.2. Các dữ liệu vị trí riêng phải được lưu giữ trong bộ nhớ, bộ nhớ này sẽ lưu giữ các dữ liệu ít nhất là hai tuần (14 d) khi không có nguồn điện bên ngoài cấp cho đầu báo cháy, tr khi có phương tiện để tự động phục hồi các dữ liệu này sau khi mất điện, trong thời gian 1 h điện năng mới được phục hồi.

5. Thử nghiệm

5.1. Quy định chung

5.1.1. Các điều kiện khí quyển cho thử nghiệm

5.1.1.1. Trừ khi có quy định khác trong quy trình thử, phải thực hiện phép thử sau khi mẫu thử đã được ổn định hóa trong các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn cho thử nghiệm phù hợp với TCVN 7699-1 (IEC 60068-1) như sau:

- Nhiệt độ: (15 đến 35) oC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Áp sut không khí: (86 đến 106) kPa

5.1.1.2. Nếu sự thay đổi của các thông số này có ảnh hưởng đáng kể đến phép đo thì các thay đổi này nên được giữ ở mức tối thiểu trong một loạt các phép đo được thực hiện như một phần của phép thử trên một mẫu thử.

5.1.2. Các điều kiện vận hành cho thử

5.1.2.1. Nếu phương pháp thử yêu cầu mẫu thử phải vận hành thì mẫu thử phải được đấu nối với thiết bị cp điện và giám sát thích hợp có các đặc tính theo yêu cầu từ các dữ liệu của nhà sản xuất. Trừ khi có quy định khác trong phương pháp thử, các thông số cung cấp được áp dụng cho mẫu thử phải được chỉnh đặt trong phạm vi quy định của nhà sn xut và phải được giữ gần như không thay đổi trong suốt quá trình thử. Giá trị được lựa chọn cho mỗi thông số thường phải là giá trị danh nghĩa hoặc giá tr trung bình của phạm vi quy định. Nếu quy trình thử yêu cầu mẫu thử được giám sát đ phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi nào thì phải chế tạo các đu nối đến bất cứ thiết b phụ trợ cần thiết nào (ví dụ, qua đấu dây tới thiết bị cuối đường dây đối với các hộp nút ấn báo cháy thông thường) để cho phép nhận tín hiệu (báo) lỗi.

5.1.2.2. Các chi tiết về thiết b cấp điện và giám sát và tiêu chí báo cháy được sử dụng phải được đưa vào báo cáo thử (Điều 6).

5.1.3. B trí lắp đặt

Phải lắp đặt mẫu thử bằng các phương tiện kẹp chặt thông thường của nó phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu hướng dẫn này vạch ra nhiều hơn một phương pháp lắp thì phải lựa chọn phương pháp được xem là không thuận lợi nhất cho mỗi phép thử.

5.1.4. Dung sai

5.1.4.1. Trừ khi có quy định khác, dung sai cho các thông số của phép thử môi trường phải được cho trong các tiêu chuẩn viện dẫn cơ bản cho phép thử (ví d, các phần có liên quan của TCVN 7699 (IEC 60068)).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.5. Đo thời gian đáp ứng

5.1.5.1. Khi có yêu cầu phát ra một tín hiệu báo cháy trong các phép thử sau, tín hiệu báo cháy phải được chỉ bảo ở thiết b cp điện và giám sát (xem 5.1.2).

5.1.5.2. Trong phạm vi thời gian đáp ứng 10 s sau khi phần tử vận hành đã được đưa vào hoạt động.

5.1.6. Phương tiện cho thử nghiệm

5.1.6.1. Phải có các phương tiện sau cho thử nghiệm v sự phù hợp với tiêu chuẩn này:

a) Đối với các hộp nút ấn báo cháy là các công tắc đơn giản hoặc có lắp linh kiện điện tử đơn giản

- 8 mẫu thử cho sử dụng trong nhà, hoặc

- 10 mu thử cho sử dụng ngoài nhà;

b) Đối với các hộp nút ấn báo cháy có các linh kiện điện t khởi động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- 15 mẫu thử cho sử dụng ngoài nhà;

c) 30 chi tiết dễ vỡ bổ sung cần phải thay thế chi tiết dễ v để đt lại hộp nút ấn báo cháy;

d) Các tờ dữ liệu kỹ thuật hoặc điều kiện kỹ thuật phù hợp với 4.2.2;

e) Thông tin kỹ thuật bổ sung, nếu có yêu cầu, ví dụ các biểu đồ, các bn vẽ thiết kế có các kích thước, danh mục các chi tiết và các dữ liệu về vật liệu.

5.1.6.2. Các mẫu thử được đệ trình phải tiêu biểu cho nhà sản xuất bình thường của nhà sản xuất về kết cấu và chnh đặt của các mẫu thử này.

5.1.7. Lịch trình thử

5.1.7.1. Số lượng các mẫu thử được chọn ngẫu nhiên với các đặc tính kỹ thuật sau:

a. 1 đến 8, nếu chúng được sử dụng trong nhà và là các công tắc đơn giản hoặc có lắp các linh kiện điện tử đơn giản;

b. 1 đến 13 nếu chúng được sử dụng trong nhà và có lắp các linh kiện điện tử khởi động;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d. 1 đến 15 nếu chúng được sử dụng ngoài nhà và có lắp các linh kiện điện tử khởi động;

5.1.7.2. Ghi lại bất cứ sự thay đổi nào về số lượng và đánh số các mẫu thử, ví dụ giống như Bảng 1, và báo cáo thử.

5.1.7.3. Bất cứ các mẫu thử phải được thử ban đầu phù hợp với phép thử phương tiện thử và sau đó được thử phù hợp với Bng 1.

Bảng 1 - Lịch trình thử

Phép thử

S hiệu mu thử

Điều

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2

5.6

X

X

Nóng khô (vận hành)

1

5.7

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

5.8

-

X

Lạnh (vận hành)

2

8.9

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3

5.10

X

X

Nóng m, có chu kỳ (khả năng chịu đựng)

3

5.11

-

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4

5.12

X

X

Ăn mòn SO2 (khả năng chu đựng)

5

5.13

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6

5.14

X

X

Va đập (vận hành)

7

5.15

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

5.16

X

X

Rung (khả năng chịu đựng)

8

5.17

X

X

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a. Phóng điện tĩnh điện

b. Trường điện từ phát (bức) xạ

c. Nhiễu điều khin do trường điện từ

d. Chuyển tiếp điện áp, tăng đột ngột quá trình chuyển tiếp nhanh

e. Chuyển tiếp điện áp, tăng vọt điện áp có năng lượng tương đối cao

 

 

9b

10b

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12b

13b

5.18

X

X

Bảo vệ bằng vỏ bọc

14

5.19

-

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phơi ra trước bức xạ mặt trời mô phỏng

15

5.20

-

X

a Phép thử ch được thực hiện cho các hộp nút ấn báo cháy có lắp các linh kiện điện tử khi động

b Vì li ích kinh tế của phép thử, cho phép s dng cùng một mẫu thử cho nhiều hơn một phép thử EMC. Trong trường hợp này, phép thử chức năng trung gian dùng cho nhiu hơn một phép thử có thể được loại b và tiến hành phép thử chức năng đầy đ khi kết thúc trình tự các phép thử. Tuy nhiên, nên lưu ý rng trong trường hợp có hư hng thì không th nhận biết được phép thử nào đã gây ra hư hng

5.2. Thử đặc tính vận hành

5.2.1. Mục tiêu của thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.2. Quy trình thử

5.2.2.1. Phép thử dùng cho không vận hành

5.2.2.1.1. Trạng thái mu thử trong quá trình thử

Lp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

5.2.2.1.2. Trạng thái ban đầu

Tại lúc bắt đầu phép thử, mu thử phải ở trong điều kiện bình thường.

5.2.2.1.3. Ổn định hóa

5.2.2.1.3.1. Cho chi tiết dễ vỡ chịu tác động của một lực nm ngang tăng lên với tác độ không vượt quá 5N/s tới khi đặt tới (22,5 ± 2,5) N.

5.2.2.1.3.2. Duy trì lực này trong thời gian 5 s sau đó giải phóng lực ở tốc độ không vượt quá 5 N/s.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.2.1.4. Các phép đo trong quá trình thử

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian thử để phát hiện ra bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo li nào.

5.2.2.1.5. Các phép đo lần cuối

Sau khi đã dỡ bỏ lực, kiểm tra chi tiết dễ vỡ.

Thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử phương tiện của 5.4.

5.2.2.2 Phép thử dùng cho vận hành

5.2.2.2.1. Ổn định hóa

5.2.2.2.2.1.1. Cho chi tiết dễ vỡ chịu tác động của va đập nằm ngang trong phạm vi 5 mm phù hợp với Phụ lục A. Cho viên bi va đập vào mu thử ch một ln.

5.2.2.2.1.2. Đối với các hộp nút ấn báo cháy kiểu B, vận hành phần tử vận hành bằng tay.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lắp đặt mẫu thử trên thiết bị thử (xem Phụ lục A) ở vị trí vận hành bình thường của nó phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

5.2.2.2.3. Trạng thái ban đầu

Tại lúc bắt đầu phép thử, mẫu thử phải ở điều kiện bình thường.

5.2.2.2.4. Đặt lại

Sau khi vận hành, đặt lại mẫu thử về điều kiện bình thường của nó bng phương tiện đặt lại trong 4.5.

5.2.2.2.5. Các phép đo trong quá trình thử

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian thử và đặt lại đ phát hiện bất cứ các tín hiệu báo cháy và tín hiệu báo lỗi nào.

5.2.3. Yêu cầu

5.2.3.1. Trong phép thử của 5.2.2.1, chi tiết dễ vỡ không được chuyển sang điều kiện báo cháy và không có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra, tr khi được yêu cầu trong phép thử của 5.2.2.1.5. Trong phép thử của 5.2.2.1.5, nếu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.4.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2.3.3. Đối với kiểu B, trong phép thử của 5.2.2.2, chi tiết dễ vỡ phải chuyển sang điều kiện báo cháy và một tín hiệu báo cháy phải được phát ra phù hợp với 5.1.5. Sau khi phần tử vận hành được đưa vào hoạt động. Sau khi mẫu thử đã được đt lại bằng sử dụng phương tiện đặt lại trong 4.5 không được có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi được phát ra.

5.3. Thử vận hành

5.3.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng vận hành đúng của các bộ phận điện của thiết bị.

5.3.2. Quy trình thử

5.3.2.1. Thực hiện phép thử như đã mô t trong 5.2.2.2 (phép thử dùng cho vận hành) hoặc cách sử dụng phương tiện thử theo 4.6 và một vài biện pháp khác để đưa phần tử vận hành vào hoạt động.

CHÚ THÍCH: Quy trình thử này có thể các phần hoặc các liên hợp của phép th đặc tính vận hành và phép thử phương tiện thử có các cải tiến thích hợp để giúp cho các phòng thí nghiệm thc hiện các phép thử về môi trường.

5.3.2.2. Đối với phép thử nóng khô (vận hành) theo 5.7 và phép thử lạnh (vận hành) theo 5.9, sử dụng quy trình thử không làm vỡ chi tiết dễ vỡ đối với các phép thử vận hành trong quá trình ổn định hóa (xem 5.7.2.4.2 và 5.9.2.4.2).

5.3.3. Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4. Thử phương tiện thử (vận hành)

5.4.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng vận hành đúng của phương tiện thử (xem 4.6) của thiết bị.

5.4.2. Quy trình thử

5.4.2.1. Quy định chung

Tiến hành phép thử phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất về thử nghiệm theo thường lệ bằng sử dụng phương tiện thử trong 4.6.

5.4.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình thử

Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

5.4.2.3. Các phép đo trong quá trình thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.3. Yêu cầu

5.4.3.1. Phải phát ra một tín hiệu báo cháy phù hợp với 5.1.5 khi phương tiện thử đã được vận hành.

5.4.3.2. Không phát ra tín hiệu (báo) lỗi trong quá trình thử.

5.4.3.3. Khi đặt lại theo hướng dẫn của nhà sản xuất, mẫu thử phải tr về điều kiện bình thường của nó.

5.5. Thử độ tin cậy (khả năng chịu đựng)

5.5.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh độ tin cậy của phn tử vận hành.

5.5.2. Quy trình thử

5.5.2.1. Thiết bị thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Nếu thích hợp, sử dụng phép thử này cho phương tiện thử trong 4.6.

5.5.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết b cấp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2. Điều chnh các thông số cung cấp trong phạm vi các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất cho các điều kiện thường gây ra hư hỏng nhiều nhất.

5.5.2.3. Ổn định hóa

Kích hoạt và đặt lại phần tử vận hành 250 lần.

5.5.2.4. Các phép đo lần cuối

5.5.2.4.1. Kiểm tra mẫu thử bằng mắt để phát hiện bất cứ hư hỏng nào.

5.5.2.4.2. Tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành trong 5.2.

5.5.3. Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.3.2. Trong phép thử của 5.5.2.4.2, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu trong 5.2.3.

5.6. Thử biến đổi của các thông số cung cấp

5.6.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh rằng trong phạm vi của các thông số cung cấp điện (ví dụ điện áp) khả năng phát ra tín hiệu báo cháy của thiết bị không phụ thuộc quá mức vào các thông số cung cấp.

5.6.2. Quy trình thử

5.6.2.1. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

5.6.2.2. Ổn định hóa

Đặt các thông số cung cấp điện trong phạm vi các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất ti giá trị giới hạn trên trong khoảng thời gian 5 min và sau đó tới giá trị giới hạn dưới trong khoảng thời gian 5 min. Các giá trị của các thông s này phải được báo cáo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6.2.3.1. Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi nào.

5.6.2.3.2. Tại lúc kết thúc mẫu khoảng thời gian ổn định hóa, thực hiện phép thử vận hành trong 5.3 ở các giới hạn trên và dưới của các thông số cung cấp.

5.6.2.3.3. Đặt lại mẫu thử sau mỗi phép thử vận hành.

5.6.3. Yêu cầu

5.6.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian ổn định hóa, trừ khi được yêu cầu trong các phép thử yêu cầu của 5.6.2.3.2.

5.6.3.2. Trong phép thử của 5.6.3.2, mẫu thử phải tuân theo yêu cầu của 5.3.3.

5.6.3.3. Sau khi mẫu thử đã được đặt lại, không được có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi nào.

5.7. Thử nóng khô (vận hành)

5.7.1. Mục tiêu của thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7.2. Quy trình thử

5.7.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phải phù hợp với TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2), phép thử Ba hoặc Bb và với 5.7.2.2 đến 5.7.2.5.

5.7.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cp điện và giám sát như đã mô tả trong 5.1.2. Điều chnh các thông số cung cấp trong phạm vi các thông s kỹ thuật của nhà sản xuất dùng cho các điều kiện có thể gây ra hư hỏng nhiu nhất.

5.7.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bảng 2.

Bảng 2 - Các điều kiện dùng cho phép thử nóng khô (vận hành)

Thông số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng ngoài nhà

Nhiệt độ, oC

55 ± 2

70 ± 2

Thời gian, h

16

5.7.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn định hóa

5.7.2.4.1. Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa đ phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.7.2.4.2. Trong nửa giờ cuối cùng của khoảng thời gian ổn định hóa, thực hiện phép thử vận hành trong 5.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7.2.5.1. Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn phù hợp với 5.1.1, đặt lại mẫu thử và sau đó tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

5.7.2.5.2. Các phép thử vận hành và khả năng chịu đựng nóng khô có thể được kết hợp lại sao cho mẫu thử cho sử dụng ngoài nhà được ổn định hóa trong phép thử vận hành theo sau là (sau khi đặt lại) ổn định hóa trong phép thử khả năng chịu đựng. Ch phải thực hiện một phép đo cuối cùng.

5.7.3. Yêu cầu

5.7.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian ổn định hóa, trừ khi được yêu cầu trong các phép thử yêu cầu của 5.7.2.4.

5.7.3.2. Trong phép thử của 5.7.2.4.2, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.3.3.

5.7.3.3. Trong phép thử của 5.7.2.5, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.8. Thử nóng khô (khả năng chịu đựng)

5.8.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của thiết bị chịu được các tác động của hóa già trong thời gian dài.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phải phù hợp với TCVN 7699-2-2 (IEC 60068-2-2), phép thử Bb và với 5.8.2.2 đến 5.8.2.4.

5.8.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3. Không cung cấp điện cho mẫu thử trong quá trình ổn định hóa.

5.8.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bảng 3.

Bảng 3 - Các điều kiện dùng cho phép thử nóng khô (khả năng chịu đựng)

Thông số

Sử dụng trong nhà

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhit đ, oC

Không thử nghiệm

70 ± 2

Thời gian, d

21

5.8.2.4. Các phép đo lần cuối

Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyn tiêu chuẩn phù hợp với 5.1.1, tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử độ tin cậy trong 5.5.

5.8.3. Yêu cu

5.8.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong quá trình ổn định hóa khả năng chịu đựng khi đu nối mẫu thử.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.9. Thử lạnh (vận hành)

5.9.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng vận hành đúng của thiết bị ở các nhiệt độ môi trường xung quanh thp thích hợp với môi trường làm việc đã dự định.

5.9.2. Quy trình thử

5.9.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phù hợp với TCVN 7699-2-1 (IEC 60068-2-1), phép thử Ab, và với 5.9.2.2 đến 5.9.2.5.

5.9.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình n định hóa

Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cp điện và giám sát như đã mô t trong 5.1.2. Điều chỉnh các thông số cung cấp trong phạm vi các thông số cung cấp (điện) ở trong phạm vi các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất dùng cho các điều kiện có thể gây ra hư hỏng nhiều nht.

5.9.2.3. Ổn đnh hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 4 - Các điều kiện dùng cho phép thử lạnh (vận hành)

Thông số

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Nhiệt độ, oC

-10 ± 3

-25 ± 3a

Thời gian, h

16

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.9.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn định hóa

5.9.2.4.1. Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.9.2.4.2. Trong nửa giờ cuối cùng của khoảng thời gian ổn định hóa, thực hiện phép thử vận hành trong 5.3.

5.9.2.5. Các phép đo lần cuối

Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn phù hợp với 5.1.1, đặt lại mu thử và sau đó tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

5.9.3. Yêu cầu

5.9.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian ổn định hóa, tr khi được yêu cầu trong các phép thử yêu cầu của 5.9.2.4.

5.9.3.2. Trong phép thử của 5.9.2.4.2, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.3.3.

5.9.3.3. Trong phép thử của 5.9.2.5, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.10.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh đầu khả năng của thiết bị vận hành ở độ ẩm tương đối cao, khi xảy ra sự ngưng tụ trên hộp nút ấn báo cháy.

5.10.2. Quy trình thử

5.10.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phù hp với TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30), phép thử Db, khi sử dụng chu kỳ thử theo phương án 1 và các điều kiện phục hồi có kiểm soát và phù hợp với 5.10.2.2 đến 5.10.2.4.

5.10.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3 và đu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát như đã mô tả trong 5.1.2. Điều chỉnh các thông số cung cấp trong phạm vi các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất dùng cho điều kiện có thể gây ra hư hỏng nhiều nhất.

5.10.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bng 5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông số

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Nhiệt đ giới hn dưới, 0C

25 ± 3

Độ ẩm tương đối (nhiệt đ giới hn dưới), %

> 95

Nhiệt độ giới hạn trên, oC

40 ± 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ ẩm tương đối (nhiệt độ giới hạn trên), %

93 ± 3

Số chu kỳ

2

5.10.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn định hóa

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.10.2.5. Các phép đo lần cuối

5.10.2.5.1. Sau khoảng thời gian phục hồi được quy định trong TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30), tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

5.10.2.5.2. Các phép thử nóng ẩm vận hành có chu kỳ và khả năng chịu đựng có thể được kết hợp với nhau sao cho mẫu thử sử dụng trong nhà được ổn định hóa và thử vận hành theo sau là ổn định hóa và thử khả năng chịu đựng. Chỉ phải thực hiện một phép đo cuối cùng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.10.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian ổn định hóa.

5.10.3.2. Trong phép thử của 5.10.2.5, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.11. Thử nóng ẩm, có chu kỳ (khả năng chịu đựng)

5.11.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của mẫu thử chịu được các tác động của nồng độ và độ ẩm cao trong thời gian dài.

5.11.2. Quy trình thử

5.11.2.1. Vin dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phù hợp với TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30), phép thử Db, khi sử dụng chu kỳ thử theo phương án 1 và các điều kiện phục hi có kim soát và phù hợp với 5.11.2.2 đến 5.11.2.4.

5.11.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.11.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bng 6.

Bảng 6 - Các điều kiện dùng cho phép thử nóng m, có chu kỳ (khả năng chịu đựng)

Thông số

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Nhiệt độ giới hạn dưới, oC

Không thử nghiệm

25 ± 3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

> 95

Nhiệt độ giới hạn trên, oC

55 ± 2

Độ ẩm tương đối (nhiệt độ giới hạn trên), %

93 ± 3

Số chu kỳ

6

5.11.2.4. Các phép đo lần cuối

Sau khoảng thời gian phục hồi được quy định trong TCVN 7699-2-30 (IEC 60068-2-30), tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.11.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong quá trình ổn định hóa khả năng chịu đựng khi đấu nối mẫu thử.

5.11.3.2. Trong phép thử của 5.11.2.4, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.12. Thử nóng ẩm, trạng thái ổn định (khả năng chịu đựng)

5.12.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh đầu khả năng của thiết bị chịu được các tác động của độ ẩm trong môi trường làm việc trong thời gian dài (ví dụ các thay đổi của đặc tính điện do sự hp thụ, các phn ứng hóa học có liên quan đến độ ẩm, ăn mòn điện hóa).

5.12.2. Quy trình thử

5.12.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phù hợp với TCVN 7699-2-78 (IEC 60068-2-78), phép thử Cb và với 5.12.2.2 đến 5.12.2.4.

5.12.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.12.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bảng 7.

Bảng 7 - Các điều kiện dùng cho phép thử nóng ẩm, ở trạng thái ổn định (vận hành)

Thông s

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Nhit đ, oC

40 ± 2

Độ ẩm tương đối, %

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thời gian, d

21

5.12.2.4. Các phép đo lần cuối

Sau khoảng thời gian phục hồi tối thiểu là 1 h ở các điều kiện khí quyển tiêu chuẩn phù hợp với 5.1.1, tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử độ tin cậy của 5.5.

5.12.3. Yêu cầu

5.12.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong quá trình ổn định hóa khả năng chịu đựng khi đấu nối mẫu thử.

5.12.3.2. Trong phép thử của 5.12.2.4, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.5.3.

5.13. Thử ăn mòn SO2 (khả năng chịu đựng)

5.13.1. Mục tiêu của thử nghiệm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.13.2. Quy trình thử

5.13.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phải phù hợp với IEC 60068-2-42, phép thử Kc, trừ độ ẩm tương đối của môi trường thử phải là (93 ± 3) % thay cho (75 ± 5) % và phù hợp với 5.13.2.2. đến 5.13.2.4.

5.13.2.2. Trạng thái mẫu thử trong các quá trình ổn định hóa

Lắp đặt mẫu thử như đã quy định trong 5.1.3. Không cấp điện cho mẫu thử, nhưng đấu nối các dây dẫn bng đồng, không mạ thiếc có đường kính thích hợp, vào các đầu nối dây để cho phép thực hiện phép đo cuối cùng mà không phải chế tạo thêm các đầu nối dây cho mẫu thử.

5.13.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bảng 8.

Bảng 8 - Các điều kiện dùng cho phép thử ăn mòn SO2 (khả năng chịu đựng)

Thông số

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng ngoài nhà

Hàm lượng sunfua đioxit, ml/la

25 ± 5

Nhiệt độ, oC

25 ± 2

Độ ẩm tương đối, %

93 ± 3

Thời gian, d

21

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.13.2.4. Các phép đo lần cuối

5.13.2.4.1. Ngay sau khi ổn định hóa, đưa mẫu thử vào sấy khô trong khoảng thời gian 16 h ở (40 ± 2) oC, và độ ẩm tương đối £ 50%, theo sau là một khoảng thời gian phục hồi từ 1 h đến 2 h ở các điều kiện khí quyn tiêu chuẩn phù hợp với 5.1.1.

5.13.2.4.2. Sau khoảng thời gian phục hồi, tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

5.13.3. Yêu cầu

5.13.3.4. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong quá trình ổn định hóa khả năng chịu đựng khi đu nối mẫu thử.

5.13.3.5. Trong phép thử của 5.13.2.4, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.14. Thử rung lắc mạnh (vận hành)

5.14.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh tính miễn nhiễm của thiết bị đối với các rung lắc mạnh cơ học có thể xảy ra không có tần số trong môi trường làm việc đã dự định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.14.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phải phù hợp với TCVN 7699-2-27 (IEC 60068-2-27), phép thử Ea, cho xung của sóng nửa sin, nhưng có gia tốc đnh có liên quan đến khối lượng của mẫu thử như đã chỉ dẫn trong bảng 9 và phù hợp với 5.14.2.2 đến 5.14.2.5.

5.14.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình n định hóa

Lắp đặt mẫu thử phù hợp với 5.1.3 vào một đồ gá cứng vững và đấu nối thiết bị vào thiết b cp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

5.14.2.3. Ổn định hóa

Đối với các mẫu thử có khối lượng M £ 4,75 kg, áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bảng 9. Không áp dụng phép thử cho các mẫu thử có khối lượng M > 4,75 kg.

Bảng 9 - Các điều kiện dùng cho phép thử rung lắc mạnh (vận hành)

Thông số

Sử dụng trong nhà

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểu xung rung lắc mạnh

Na sin

Thời gian xung, ms

6

Gia tốc đỉnh, m/s2

10 (100 - 20M)

Số hướng

6

Số xung cho mỗi hướng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.14.2.4. Các phép đo lần cui

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa và trong thời gian bổ sung thêm 2 min để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.14.3. Yêu cầu

5.14.2.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi đưc phát ra trong khoảng ổn định hóa hoặc trong thời gian bổ sung thêm 2 min.

5.14.2.2. Trong phép thử của 5.14.2.5, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.15. Thử va đập (vận hành)

5.15.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh tính miễn nhiễm của thiết bị đối với các va đập cơ học lên bề mặt của thiết bị mà nó có thể phải chịu trong môi trường làm việc bình thường và bề mặt của thiết bị có th chịu đựng được va đập một cách hợp lý.

5.15.2. Quy trình thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.15.2.1.1. Thiết bị thử phải gồm một búa lắc lắp với đầu búa bằng hợp kim nhôm có tiết diện hình chữ nhật (hợp kim nhôm AICu4SiMg tuân theo ISO 209, ở trạng thái được xử lý dung dịch và xử lý kết tủa) với mặt va đập phẳng được vát đi một góc 60o so với phương nằm ngang khi ở vị trí va đập (nghĩa là khi cán búa ở vị trí thẳng đứng). Đầu búa phải có chiều cao (50 ± 2,5) mm, chiều rộng (76 ± 3,8) mm và chiều dài ở giữa chiều cao (80 ± 4) mm như đã ch ra trên Hình C.1. Một thiết bị thử va đập thích hợp được mô tả trong Phụ lc C.

5.15.2.1.2. Tấm lắp bng gỗ cứng phải có các kích thước chiều rộng và chiều cao không nhỏ hơn 20mm và lớn hơn các kích thước a và b trên Hình 1, chiều dày nhỏ nhất là 40 mm và khối lượng nh nhất không nhỏ hơn năm ln khối lượng hộp nút ấn báo cháy. Tấm lắp phải được cố định vào khung cứng vững để cho phép hộp nút ấn báo cháy được định vị đã ch ra trên các Hình C.2 và C.3.

5.15.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

5.15.2.2.1. Lắp mẫu thử vào thiết bị thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

5.15.2.2.2. Định vị mẫu thử sao cho bị đập vào bởi phần giữa của nửa phía dưới mặt va đập khi búa ở vị trí thẳng đứng (nghĩa là khi đầu búa đang chuyển động nằm ngang).

5.15.2.2.3. Tác động va đập lần thứ nht vào mẫu thử ở mép bên dưới của cạnh bên trái hoặc bên phải, cách tm lắp mu thử không lóm hơn 5 mm khi đầu búa đang chuyển động (theo phương song song) (xem Hình C.2).

5.15.2.2.4. Tác động va đập lần thứ hai từ phía trước vào phần giữa của mép bên dưới của mặt trước (xem Hình C.3).

5.15.2.3. Ổn đnh hóa

Áp dụng các điều kiện thử trong Bảng 10.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông số

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Năng lượng va đập, J

1,9 ± 0,1

Vận tốc của búa, m/s

1,5 ± 0,13

Số các v trí va đập

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

5.15.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn định hóa

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa và trong thi gian bổ sung thêm 2 min để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.15.2.5. Các phép đo lần cuối

Sau khoảng thời gian ổn định hóa, tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

5.15.3. Yêu cầu

5.15.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian ổn định hóa và trong thời gian 2 min bổ sung thêm.

5.15.3.2. Trong phép thử của 5.15.2.5, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.16. Thử rung, hình sin (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh tính miễn nhiễm của thiết bị đối với rung ở các mức được xem là tính thích hợp với môi trường làm việc bình thường.

5.16.2. Quy trình thử

5.16.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phải phù hợp với TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), phép thử Fc, và với 5.16.2.2 đến 5.16.2.5.

5.16.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

5.16.2.2.1. Lắp mẫu thử vào thiết bị thử phù hợp với 5.1.3 và đu ni mẫu thử vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

5.16.2.2.2. Tác động rung ln lượt vào mỗi một trong ba trục vuông góc với nhau một cách lần lượt. Lắp đặt mẫu thử sao cho một trong ba trục vuông góc với mặt phẳng lắp đặt bình thường của mẫu thử.

5.16.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử trong Bảng 11.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thông số

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Dải tần số, Hz

10 đến 150

Biên độ gia tốc, m/s2

5 (»0,5gn)

Số trục

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1

Số chu kỳ quét cho mỗi trục

1

5.16.2.4. Các phép đo trong quá trình ổn định hóa

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.16.2.5. Các phép đo lần cuối

5.16.2.5.1. Sau khoảng thời gian ổn định hóa, tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

5.16.2.5.2. Các phép thử rung khi vận hành và khả năng chịu rung có thể được kết hợp với nhau sao cho mẫu thử được ổn định hóa khi thử vận hành theo sau là ổn định hóa khi thử khả năng chịu đựng theo một trục trước khi chuyển sang trục tiếp sau. Ch phải thực hiện một phép đo cuối cùng.

5.16.3. Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.16.3.2. Trong phép thử của 5.16.2.5, mẫu thử phải tuân theo các yêu cu của 5.2.3.

5.17. Thử rung, hình sin (khả năng chịu đựng)

5.17.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của thiết bị chịu được các tác động của rung trong thời gian dài ở các mức thích hợp với môi trường làm việc bình thường.

5.17.2. Quy trình thử

5.17.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phải phù hợp với TCVN 7699-2-6 (IEC 60068-2-6), phép thử Fc, và với 5.17.2.2 đến 5.17.2.4.

5.17.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp đặt mẫu thử vào thiết bị thử phù hợp với 5.1.3. Không cung cấp điện cho mẫu thử trong quá trình ổn định hóa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.17.2.3. Ổn đnh hóa

Áp dụng các điều kiện thử trong Bảng 12.

Bảng 12 - Các điều kiện dùng cho phép thử rung, hình sin (khả năng chịu đựng)

Thông số

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Di tần số, Hz

10 đến 150

Biên độ gia tốc, m/s2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số trục

3

Tốc độ quét, octa/min

1

Số chu kỳ quét cho mỗi trục

20

5.17.2.4. Các phép đo lần cui

Sau khoảng thời gian ổn định hóa, tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

5.17.3. Yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.17.3.2. Trong phép thử của 5.17.2.4, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.18. Thử tính tương thích điện từ (EMC) (vận hành)

5.18.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh khả năng của thiết bị tuân theo các yêu cầu của tính miễn nhiễm EMC trong môi trường làm việc bình thường của thiết bị.

5.18.2. Điều kiện thử

5.18.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phải phù hợp với EN 50130-4 và với 5.18.2.2 đến 5.18.2.5.

5.18.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp đặt mẫu thử vào thiết bị thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối vào thiết bị cấp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tiến hành các phép thử tính miễn nhiễm EMC sau như đã mô tả trong EN 50130 - 4:

a) Phóng điện tĩnh điện;

b) Trường điện từ (phát) bức xạ;

c) Nhiễu điều khiển do trường điện từ;

d) Tăng đột ngột quá trình chuyển tiếp nhanh;

e) Tăng vọt điện áp có năng lượng tương đối cao.

5.18.2.4. Phép đo trong quá trình ổn định hóa

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa đ phát hiện bất cứ tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.18.2.5. Các phép đo lần cuối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.18.3. Yêu cầu

5.18.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian ổn định hóa.

5.18.3.2. Trong phép thử của 5.18.2.5, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.3.3.

5.18.3.3. Sau khi mẫu thử đã được đặt lại, không được có tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi.

5.19. Thử vỏ bọc bảo vệ

5.19.1. Mục tiêu của thử nghiệm

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh rằng thiết bị được bảo vệ đầy đ chống sự xâm nhập của nước.

5.19.2. Quy trình thử

5.19.2.1. Viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.19.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp mẫu thử vào thiết bị thử phù hợp với 5.1.3 và đấu nối mẫu thử vào thiết bị cp điện và giám sát thích hợp như đã mô tả trong 5.1.2.

5.19.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bảng 13.

Bảng 13 - Các điều kiện cho thử v bọc bảo vệ

Thông số

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Góc phun của vòi phun, ao

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

± 90

Góc lắc của ống, bo

± 180

Lưu lượng nước của mỗi vòi phun, dm3/min

0,10

Đường kính lỗ vòi phun, mm

0,40

Áp sut dư, kPa

80

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10

5.19.2.4. Phép đo trong quá trình ổn đnh hóa

Giám sát mẫu thử trong khoảng thời gian ổn định hóa để phát hiện bất c các tín hiệu báo cháy hoặc tín hiệu báo lỗi nào.

5.19.2.5. Các phép đo lần cuối

Sau khoảng thời gian ổn định hóa, tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

5.19.3. Yêu cầu

5.19.3.1. Không có tín hiệu báo cháy hoặc báo lỗi được phát ra trong khoảng thời gian ổn định hóa.

5.19.3.2. Trong phép thử của 5.19.2.5, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.20. Phơi ra trước bức xạ mặt trời mô phỏng (khả năng chịu đựng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mục tiêu của thử nghiệm là chứng minh rằng thiết bị có thể chịu được các tác động của bức xạ mặt trời trong thời gian dài.

5.20.2. Quy trình thử

5.20.2.1. Viện dẫn

Thiết bị thử và quy trình thử phi phù hợp với IEC 60068-2-5, quy trình B và với 5.20.2.2 đến 5.20.2.4.

5.20.2.2. Trạng thái mẫu thử trong quá trình ổn định hóa

Lắp mẫu thử vào thiết bị thử phù hợp với 5.1.3 với mặt trước hướng về nguồn bức xạ mặt trời mô phỏng. Không cấp điện cho mẫu thử trong quá trình ổn định hóa.

5.20.2.3. Ổn định hóa

Áp dụng các điều kiện thử thích hợp trong Bảng 14.

Bảng 14 - Các điều kiện cho thử phơi trước bức xạ mặt trời mô phỏng (khả năng chịu đựng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sử dụng trong nhà

Sử dụng ngoài nhà

Nhiệt độ giới hạn dưới, oC

Không thử nghiệm

55

Thời gian, h

240

5.20.2.4. Các phép đo lần cuối

Sau khoảng thời gian ổn định hóa, tiến hành thử mẫu thử như đã mô tả trong phép thử va đập trong 5.1.5 và phép thử đặc tính vận hành của 5.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.20.3.1. Trong phép thử của 5.20.2.4, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.15.3.

5.20.3.2. Trong phép thử của 5.20.2.4, mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu của 5.2.3.

5.20.3.3. Mặt trước phải có màu đỏ.

CHÚ THÍCH: Màu đ thích hợp được quy đnh trong ISO 3864 - 1.

6. Báo cáo thử

Báo cáo thử phải có ít nhất là các thông tin sau:

a. Nhận biết mẫu thử;

b. Viện dẫn tiêu chuẩn này [nghĩa là TCVN 7568-11 (ISO 7240-11)];

c. Các kết qu thử: các thời gian đáp ứng riêng và bất cứ dữ liệu nào khác như định hướng của mẫu thử đã được quy định trong các phép thử riêng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e. Nhiệt độ và độ ẩm tương đối trong phòng thử trong suốt quá trình thử;

f. Các chi tiết về thiết bị cấp điện và giám sát và các tiêu chí độ nhạy;

g. Các chi tiết về bất cứ sai lệch nào so với tiêu chuẩn này hoặc so với các tiêu chuẩn quốc tế được viện dẫn và các chi tiết về bất cứ các vận hành nào được xem là tùy chọn.

 

PHỤ LỤC A

(Quy định)

THIẾT BỊ THỬ CHO THỬ VẬN HÀNH

A.1. Thiết bị thử cho thử vận hành phải theo chỉ dẫn trên Hình A.1. Thiết bị gồm có một viên bi cầu bằng đồng thau (1) được treo bằng một dây (sợi) dệt (4) đối diện với mặt phẳng thẳng đứng của hộp nút ấn báo cháy được lp trên một khung thích hợp. Có thể điều chỉnh các điểm treo (5) theo phương thẳng đứng hoặc nằm ngang sao cho điểm (9) tại đó viên bi bằng đồng thau đập vào vùng vận hành đã xác định trên chi tiết dễ vỡ được chỉ thị bởi các biểu tượng trong mặt vận hành, phải ở trong mặt phng thẳng đứng. Khoảng cách treo giữa (4) và (9) không được nh hơn 420 mm.

A.2. Để vận hành, viên bi được đu đưa về phía sau và được định v vào một cơ cu thả để giữ viên bi ở độ cao xác định (6) trên Hình A.1. Sau đó cơ cấu thả cho viên bi đu đưa tự do qua một cung được các định bởi đim treo và đập vào chi tiết dễ vỡ với một va đập.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kích thước nh bằng milimet

a) Các chi tiết của viên bi đồng thau

b) Nguyên lý của thiết b thử

CHÚ DN:

1 Viên bi đng thau có tổng khối lượng 85g ± 1g

2 Các tấm phẳng đ điều chỉnh khối lượng

3 Lỗ xuyên qua viên bi cu có đường kính () mm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 Đim treo trên khung thẳng đứng

6 Tâm của khối lượng viên bi đồng thau

7 Hộp nút ấn báo cháy

8 Tấm lắp bng gỗ như đã mô tả trong 5.15.2.1 được kẹp chặt vào khung cứng vững

9 Tâm của điểm va đập trên chi tiết dễ v

Hình A.1 - Thiết bị thử cho thử vận hành

 

PHỤ LỤC B

(Tham kho)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết bị thử thích hợp cho phép không vận hành được giới thiệu trên Hình B.1

CHÚ DN:

1 Cân bằng kim loại

2 Trụ bản lề

3 Khối lượng

4 Cao su

5 Chi tiết dễ v

6 Hộp nút ấn báo cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8 Khối gỗ được kẹp chặt vào bề mặt cứng đã ch dn (tấm lắp bằng g như đã mô tả trong 5.15.2.1)

Hình B.1 - Thiết bị thử cho thử không vận hành

 

PHỤ LỤC C

(Tham khảo)

THIẾT BỊ DÙNG CHO THỬ VA ĐẬP

C.1. Thiết bị dùng cho thử va đập (xem Hình C.1) chủ yếu gồm có một búa lắc bao gồm đầu búa có tiết diện hình chữ nhật với mặt va đập được vát và được lắp trên cán búa hình ống. Búa được lắp cố định vào một ống lót bằng thép có chuyển động quay dựa trên các ổ bi xung quanh một trục cố định bằng thép được lắp trong một khung thép cứng vững sao cho búa có thể quay tự do quanh đường trục của trục cố định. Thiết kế của khung thép cứng vững phải cho phép bộ phận búa quay được toàn bộ vòng tròn khi không có hộp nút ấn báo cháy và tấm lắp hộp nút ấn báo cháy.

C.2. Đầu búa có các kích thước toàn bộ: chiều rộng 76 mm, chiều sâu 50 mm và chiều dài 94 mm và được chế tạo từ hợp kim nhôm (AICu4SiMg như đã quy định trong ISO 209) đã được xử lý dung dịch và xử lý kết tủa. Đầu búa có một mặt va đập phng được vát đi một góc (60 ± 1)o so với đường trục dài của đầu búa. Cán búa hình ống bằng thép có đường kính ngoài (25 ± 0,1) mm so với chiều dày thành (1,6 ± 0,1) mm.

C.3. Đầu búa được lắp trên cán sao cho đường trục dài của nó cách bộ phận quay của bộ phận búa theo chiu hướng tâm 305 mm và đường trục của cán búa vuông góc với đường trục quay của bộ phận búa. Ống lót có đường kính ngoài 102 mm và chiều dài 200 mm, được lắp đồng trục với trục cố định bằng thép có đường kính xấp x 25 mm; tuy nhiên đường kính chính xác của trục sẽ phụ thuộc vào các trục được sử dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C.5. Khung cứng vững cũng đỡ tấm lắp trên đó lắp hộp nút n báo cháy ở vị trí làm việc bình thường bằng các phương tiện kẹp chặt thông thường của tấm lắp. Tấm lắp điều chnh được để cố định vị trí va đập yêu cầu như đã ch ra trên Hình C.2 và Hình C.3.

C.6. Để vận hành thiết bị, vị trí của mẫu thử và tấm lắp được điều chỉnh trước tiên như đã ch ra trên Hình C.1 hoặc Hình C.3 và sau đó tấm lắp được kẹp chặt chắc chắn vào khung. Sau đó bộ phận búa được cân bằng một cách cn thận bng điều chnh tải trọng của đối trọng cân bằng với tải trọng vận hành được tháo ra. Cánh tay đòn của búa sau đó được kéo xuống vị trí nằm ngang để chuẩn bị sẵn sàng cho vận hành va đập và tải trọng vận hành được lp trở lại. Khi bộ phận búa được thả ra, tải trọng vận hành làm cho búa và cánh tay đòn quay đi một góc  rad đ đập vào mẫu thử. Khối lượng của tải trọng vận hành đ tạo ra năng lượng va đập yêu cầu 1,9 J bằng 0,388/ (3pr) kg, trong đó r là bán kính hiệu dụng của puli, tính bằng mét. Khối lượng này xp xỉ bng 0,55kg đối với đường kính puli 75 mm.

C.7. Vì tiêu chuẩn này yêu cầu vận tốc của búa lúc va đập là (1,5 ± 0,13) m/s, cho nên cần thiết phải giảm khối lượng của đầu búa bằng cách khoan lấy phoi ở mt sau một cách thích hợp để đạt được vận tốc này. Có thể ước tính rằng cần có một đầu búa có khối lượng khoảng 0,79 kg để đạt được vận tốc quy định, nhưng cần thiết phải xác định khối lượng này bằng thử nghiệm và sai số.

Kích thước nh bằng milimet, trừ khi có quy định khác

CHÚ DẪN:

1 Đầu búa

5 Các cánh tay đòn lắp đối trọng cân bằng

2 Cán búa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 Puli

7 Ti trọng của đối trọng cân bng

4 Các ổ bi

8 Ống lót

Hình C.1 - Thiết b cho phép thử va đập

Kích thước nh bằng milimet, trừ khi có quy định khác

CHÚ DN:

1 Đầu búa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3 Tấm lắp

Hình C.2 - Va đp lần thứ nhất, vị trí (mép bên dưới của cạnh)

Kích thước tính bằng milimet, tr khi có quy định khác

1 Đầu búa

2 Hộp nút ấn báo cháy

3 Tấm lắp

Hình C.3 - Va đập lần thứ hai, vị trí (mép bên dưới của mặt trước)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[1] TCVN 7568-2 (ISO 7240-2), Hệ thống báo cháy - Phần 2: Trung tâm báo cháy.

[2] ISO 7000:2004, Graphical symbols for use on equipment - Index and synopsis (Ký hiệu bằng hình vẽ sử dụng trên thiết bị - Các chỉ báo và bng đối chiếu).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-11:2015 (ISO 7240-11:2011) về Hệ thống báo cháy - Phần 11: Hộp nút ấn báo cháy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.535

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.133.27