Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 19423 văn bản

321

Nghị định 339-HĐBT năm 1992 thi hành Pháp lệnh về thuế nhà, đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

339-HDBT,Nghị định 339-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 339-HĐBT Hà nội, ngày 22 tháng 9

Ban hành: 22/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

322

Nghị định 341-HĐBT Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

341-HDBT,Nghị định 341-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực y tế,Vi phạm hành chính,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 341-HĐBT Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

323

Nghị định 329-HĐBT năm 1992 về lệ phí trọng tài và các khoản thu khác trong khi Trọng tài kinh tế giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế và xử lý vi phạm pháp luật hợp đồng kinh tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

329-HDBT,Nghị định 329-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Lệ phí trọng tài kinh tế,Phí trọng tài,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 329-HĐBT Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

324

Quyết định 326-HĐBT năm 1992 về việc điều chỉnh các mức bằng tiền về thuế môn bài do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

326-HDBT,Quyết định 326-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh mức thuế môn bài,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 326-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 1992

Ban hành: 14/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2011

325

Quyết định 312-HĐBT năm 1992 sửa đổi Điều 79 Nghị định 28-HĐBT hướng dẫn Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam do Hội đồng bộ trưởng ban hành

312-HDBT,Quyết định 312-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Đầu tư nước ngoài sửa đổi,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 312-HĐBT Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm

Ban hành: 21/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

326

Quyết định 303-HĐBT năm 1992 về việc trợ cấp đối với công nhân viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng hưởng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

303-HDBT,Quyết định 303-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Trợ cấp công nhân viên chức,Công nhân viên chức hành chính sự nghiệp,Trợ cấp lực lượng vũ trang,Trợ cấp đối tượng hưởng chính sách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 20/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

327

Nghị định 302-HĐBT năm 1992 về quyền và trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp, cơ quan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

302-HDBT,Nghị định 302-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quyền hạn,Trách nhiệm,Công đoàn cơ sở,Doanh nghiệp,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 302-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 8

Ban hành: 19/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

328

Nghị định số 299-HĐBT năm 1992 về Điều lệ Bảo hiểm y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

299-HDBT,Nghị định 299-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 299-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 1992

Ban hành: 15/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

329

Nghị định 289-HĐBT năm 1992 sửa đổi Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Lào, Quy chế khu vực biên giới Việt Nam - Căm-Pu-Chia và Quy chế biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Hội đồng bộ trưởng ban hành

289-HDBT,Nghị định 289-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu vực biên giới,Sửa đổi HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 289-HĐBT Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 1992

Ban hành: 10/08/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

330

Nghị định 253/HĐBT năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Học viện hành chính quốc gia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

253/HDBT,Nghị định 253 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Học viện Hành chính quốc gia,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 253/HĐBT

Ban hành: 06/07/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

331

Nghị định 239/HĐBT năm 1992 về việc thành lập cục Hàng hải Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

239/HDBT,Nghị định 239 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập,Cục Hàng hải Việt Nam,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 239/HĐBT Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2009

332

Nghị định 232-HĐBT năm 1992 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

232-HDBT,Nghị định 232-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực hải quan,Xử phạt hành chính lĩnh vực hải quan,Xuất nhập khẩu,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

333

Nghị định 189-HĐBT Hướng dẫn Pháp lệnh Lãnh sự do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

189-HDBT,Nghị định 189-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Lãnh sự,Hướng dẫn,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 189-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 1992

Ban hành: 04/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

334

Nghị định 186-HĐBT năm 1992 ban hành "Quy định một số nghi lễ Nhà nước và tiếp khánh nước ngoài" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

186-HDBT,Nghị định 186-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Nghi lễ Nhà nước,Nghi lễ tiếp khánh nước ngoài,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-HĐBT Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/06/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

335

Nghị định 182-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Pháp lệnh về Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

182-HDBT,Nghị định 182-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Ký kết Điều ước quốc tế,Pháp lệnh Điều ước quốc tế,Hướng dẫn HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 182-HĐBT Hà Nội, ngày

Ban hành: 28/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

336

Quyết định 168-HĐBT năm 1992 sửa đổi Nghị quyết 186-HĐBT về việc phân cấp quản lý ngân sách do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

168-HDBT,Quyết định 168-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Phân cấp quản lý ngân sách,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 168-HĐBT Hà Nội , ngày 16 tháng 5 năm 1992

Ban hành: 16/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

337

Nghị định 165-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Pháp lệnh Hợp đồng lao động do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

165-HDBT,Nghị định 165-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Hợp đồng lao động,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 165-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 5

Ban hành: 12/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2010

338

Nghị định 156-HĐBT năm 1992 sửa đổi Nghị định 388-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế về thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước của Hội đồng Bộ trưởng

156-HDBT,Nghị định 156-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Giải thể doanh nghiệp Nhà nước,Thành lập doanh nghiệp nhà nước,Bổ sung,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 156-HĐBT

Ban hành: 07/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

339

Nghị định 149-HĐBT năm 1992 Quy định chế độ tạm giữ, tạm giam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

149-HDBT,Nghị định 149-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Tạm giữ tạm giam,Tạm giam,Chế độ người bị tạm giam,Chế độ người bị tạm giữ,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 05/05/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

340

Quyết định 145-HĐBT năm 1992 về quy định tạm thời việc cho người nước ngoài nhận con nuôi là trẻ em Việt nam bị mồ côi, bị bỏ rơi, bị tàn tật ở các cơ sở nuôi dưỡng do ngành Lao động - Thương binh và xã hội quản lý do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

145-HDBT,Quyết định 145-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Trẻ em bị bỏ rơi,Cơ sở nuôi dưỡng,Trẻ em bị tàn tật,Trẻ em mồ côi,Quyền dân sự HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 145-HĐBT

Ban hành: 29/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117