Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 19359 văn bản

201

Quyết định 104/2008/QĐ-BNN về danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

104/2008/QD-BNN,Quyết định 104 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Giống cây trồng được sản xuất kinh doanh,Danh mục bổ sung BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 104

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2008

202

Quyết định 104/2008/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về áp dụng thực hiện cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân cấp xã kèm theo Quyết định 29/2007/QĐ-UBND do tỉnh Bắc Ninh ban hành

104/2008/QD-UBND,Quyết định 104 2008,Tỉnh Bắc Ninh,Cơ chế một cửa,Cơ chế một cửa Bắc Ninh,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104

Ban hành: 24/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2014

203

Quyết định 104/2008/QĐ-TTg về mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu đối với mặt hàng gạo và phân bón xuất khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

104/2008/QD-TTg,Quyết định 104 2008,Thủ tướng Chính phủ,Mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu,Thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu,Phân bón,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 21/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2008

204

Hướng dẫn 104/TLĐ năm 2000 về việc tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở thành viên do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

104/TLD,Hướng dẫn 104 2000,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Tổ chức và hoạt động,Công đoàn cơ sở thành viên,Lao động - Tiền lương TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/TLĐ Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2000

Ban hành: 25/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

205

Nghị quyết 104/2008/NQ-HĐND về một số cơ chế tài chính cho thành phố Tam Kỳ do tỉnh Quảng Nam ban hành

104/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2008,Tỉnh Quảng Nam,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2008/NQ-HĐND Tam Kỳ, ngày 29 tháng 4 năm

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

206

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND về chế độ công tác phí trong nước, chế độ chi tổ chức cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

104/2007/QD-UBND,Quyết định 104 2007,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chế độ công tác phí,Chi tổ chức hội nghị,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2011

207

Quyết định 104/2007/QĐ-BNN về quy chế quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

104/2007/QD-BNN,Quyết định 104 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Du lịch sinh thái,Sinh thái Du lịch,Vườn quốc gia,Khu bảo tồn thiên nhiên,Hoạt động du lịch,Quy chế quản lý,Thương mại,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2008

208

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 156/2007/QĐ-TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma tuý đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

104/2007/QD-UBND,Quyết định 104 2007,Tỉnh Gia Lai,Phòng chống ma túy,Kế hoạch triển khai,Chương trình mục tiêu quốc gia,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 21/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2007

209

Quyết định 104/2007/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/2007/QD-BTC,Quyết định 104 2007,Bộ Tài chính,Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam,Phí tham quan,Mức thu phí tham quan,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 104/2007/QĐ-BTC Hà Nội,

Ban hành: 18/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2007

210

Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2008 của tỉnh Lạng Sơn

104/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2007,Tỉnh Lạng Sơn,Ngân sách Nhà nước,Dự toán,Thu ngân sách,Chi ngân sách ,Phân bổ ngân sách,Phân bổ ngân sách Lạng Sơn 2008 ,Quản lý ngân sách Lạng Sơn 2008 ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

211

Nghị quyết 104/2007/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 78/2006/NQ–HĐND về chính sách hỗ trợ sản xuất Nông – Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007 – 2010

104/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2007,Tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2007/NQ–HĐND Lai Châu, ngày 11 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 11/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

212

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện hoạt động phương tiện thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có sức chở dưới 05 người hoặc bè do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

104/2007/QD-UBND,Quyết định 104 2007,Tỉnh Bình Dương,Điều kiện hoạt động,Trọng tải toàn phần dưới 01 tấn,Sức chở dưới 5 người,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 02/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2010

213

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND về quy chế phối hợp quản lý hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước của thành phố Hà Nội trong công tác quản lý Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thương mại và thương mại đặc thù do UBND thành phố Hà Nội ban hành

104/2007/QD-UBND,Quyết định 104 2007,Thành phố Hà Nội,Quản lý Nhà nước,Phối hợp quản lý nhà nước,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----- Số: 104

Ban hành: 25/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2007

214

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

104/2007/QD-UBND,Quyết định 104 2007,Tỉnh Nghệ An,Phân cấp quản lý,Phân công quản lý,Quản lý đầu tư xây dựng,Lựa chọn nhà thầu,Tỉnh Nghệ An,Dự án sử dụng vốn ngân sách,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2010

215

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND về Quy chế quản lý cụm Công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

104/2007/QD-UBND,Quyết định 104 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế quản lý,Cụm công nghiệp,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** Số:

Ban hành: 30/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2007

216

Quyết định 104/2007/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn 2007-2015, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

104/2007/QD-TTg,Quyết định 104 2007,Thủ tướng Chính phủ,Quặng titan,Quy hoạch thăm dò khai thác,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2007/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 13/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2007

217

Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ

104/2007/ND-CP,Nghị định 104 2007,Chính phủ,Dịch vụ đòi nợ,Kinh doanh dịch vụ đòi nợ,Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ,Doanh nghiệp,Thương mại CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104

Ban hành: 14/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2007

218

Quyết định 104/2007/QĐ-UBND ban hành mức chi cho Ban Quản lý dự án từ nguồn vốn đối ứng của tỉnh do tỉnh Ninh Thuận ban hành

104/2007/QD-UBND,Quyết định 104 2007,Tỉnh Ninh Thuận,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2007/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày

Ban hành: 10/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2013

219

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Công báo tỉnh Tây Ninh

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 25/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

220

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Bình Thuận,Bổ sung,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 104

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171