Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 19421 văn bản

281

Quyết định 104/2001/QĐ-UB phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiếtKhu vực công viên Đống Đa và vùng phụ cận, tỷ lệ 1/2000 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

104/2001/QD-UB,Quyết định 104 2001,Thành phố Hà Nội,Quy hoạch chi tiết,Khu vực công viên Đống Đa,Tỷ lệ 1-2000,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ:104

Ban hành: 06/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2012

282

Quyết định 104/2001/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Phát triển ngoại thương và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

104/2001/QD-UB,Quyết định 104 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN

Ban hành: 02/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

283

Quyết định 104/2001/QĐ-BNN quy định kỹ thuật tạm thời đối với thức ăn chăn nuôi do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

104/2001/QD-BNN,Quyết định 104 2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu chuẩn kỹ thuật tạm thời,Quy trình kỹ thuật tạm thời,Thức ăn chăn nuôi BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

284

Quyết định 104/2001/QĐ-UB năm 2001 về bảng quy định chỉ giới đường đỏ (lộ giới) các trục đường trên địa bàn thị xã Bảo Lộc do tỉnh Lâm Đồng ban hành

104/2001/QD-UB,Quyết định 104 2001,Tỉnh Lâm Đồng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 104/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 25 tháng

Ban hành: 25/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

285

Quyết định 653/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 54 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 bổ sung lần 3 do Cục Quản lý dược ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 653/QĐ-QLD Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 54 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 104 BỔ SUNG LẦN 3 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2020

286

Thông tư 104-TT/PC 1987 hướng dẫn về Hợp đồng kinh tế và Trọng tài kinh tế nhằm thi hành QĐ 217-HĐBT-1987 do Trọng tài kinh tế Nhà nước ban hành

-TT/PC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1987 THÔNG TƯ CỦA CHỦ TỊCH TRỌNG TÀI KINH TẾ SỐ 104-TT/PC NGÀY 31-12-1987 HƯỚNG DẪN MỘT SỐ VẤN ĐỀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ VÀ TRỌNG TÀI KINH TẾ NHẰM THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 217-HĐBT NGÀY 14-11-1987 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ vào Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội

Ban hành: 31/12/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

287

Quyết định 104/2001/QĐ-TTg về việc thành lập Cục đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

104/2001/QD-TTg,Quyết định 104 2001,Thủ tướng Chính phủ,Cục Đăng ký quốc gia,Bộ Tư pháp,Giao dịch bảo đảm,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2001/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 10/07/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

288

Quyết định 104/2001/QĐ-UB phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa'' của Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

104/2001/QD-UB,Quyết định 104 2001,Thành phố Đà Nẵng,Cải cách thủ tục hành chính,Đề án cải cách thủ tục hành chính,Sở Khoa học Công nghệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 28/06/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2011

289

Sắc lệnh số 104 về việc cử ông Nguyễn Ung giữ chức Chánh văn phòng Bộ giao thông công chính do Chủ tịch Chính phủ ban hành

104,Sắc lệnh 104 1946,Chủ tịch nước,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 104 NGÀY 11 THÁNG 6 NĂM 1946 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu theo Sắc lệnh số 50 ngày 13 tháng 4 năm 1946 tổ chức Bộ Giao thông Công chính; Chiểu theo Sắc lệnh số 57

Ban hành: 11/06/1946

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2008

290

Quyết định 104/2000/QĐ-UB bổ sung Điều 1 Quyết định 06/1998/QĐ-UB về hệ số điều chỉnh (K) để xác định giá đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang ở thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

104/2000/QD-UB,Quyết định 104 2000,Thành phố Hà Nội,Sở hữu Nhà nước,Xác định giá đất,Sửa đổi quyết định,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104

Ban hành: 30/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

291

Quyết định 104/2000/QĐ-UB thành lập Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Phước

104/2000/QD-UB,Quyết định 104 2000,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2000/QĐ-UB Bình Phước, ngày 15 tháng 11

Ban hành: 15/11/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2012

292

Thông tư 104/2000/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 19/2000/NĐ-CP thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất và Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất sửa đổi do Bộ tài chính ban hành

104/2000/TT-BTC,Thông tư 104 2000,Bộ Tài chính,Thuế chuyển quyền sử dụng đất,Bổ sung,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2000/TT-BTC Hà

Ban hành: 23/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2010

293

Quyết định 104/2000/QĐ-TTg phê duyệt chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

104/2000/QD-TTg,Quyết định 104 2000,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược quốc gia,Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch,Vệ sinh nông thôn,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 25/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

294

Thông tư 104/TC/GTBĐ năm 1994 hướng dẫn việc kinh phí tham gia Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) do Bộ tài chính ban hành

/TC/GTBĐ Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1994 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 104/TC/GTBĐ NGÀY 07 THÁNG 12 NĂM 1994 HƯỚNG DẪN VIỆC KINH PHÍ THAM GIA TỔ CHỨC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG QUỐC TẾ (ICAO) Căn cứ vào Nghị định 242/HĐBT ngày 30.6.1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập Cục Hàng không dân dụng Việt

Ban hành: 07/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2009

295

Quyết định 104-CT năm 1989 về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng từ các Bộ khác sang Bộ Nội thương do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

104-CT,Quyết định 104-CT 1989,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Chuyển giao nhiệm vụ,Nhập khẩu chính ngạch hàng tiêu dùng,Bộ Nội thương,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-CT Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm

Ban hành: 29/04/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

296

Quyết định 104/1999/QĐ-UB về việc thành lập Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

104/1999/QD-UB,Quyết định 104 1999,Thành phố Hà Nội,Ban Chỉ Đạo,Giải phóng mặt bằng,Hà Nội,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:104/1999/QĐ-UB Hà Nội,

Ban hành: 02/12/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2007

297

Quyết định 104/1999/QĐ-BVGCP về giá giới hạn tối đa sản phẩm xi măng thông dụng tại các thị trường chính do Trưởng Ban Ban vật giá Chính phủ ban hành

104/1999/QD-BVGCP,Quyết định 104 1999,Ban Vật giá Chính phủ,Giá giới hạn tối đa,Sản phẩm xi măng,Thương mại BAN VẬT GIÁ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/1999/QĐ-BVGCP Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/11/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2010

298

Nghị định 104/1999/NĐ-CP về việc Phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh của tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 1999-2004

104/1999/ND-CP,Nghị định 104 1999,Chính phủ,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Danh sách đơn vị bầu cử,Số đại biểu được bầu,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Tỉnh Vĩnh Long,Nhiệm kỳ 1999-2004,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 15/09/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

299

Thông tư 104/1999/TT-BTC hướng dẫn cấp phát, sử dụng và quyết toán kinh phí phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999-2004 do Bộ Tài chính ban hành

104/1999/TT-BTC,Thông tư 104 1999,Bộ Tài chính,Hướng dẫn,Cấp phát kinh phí bầu cử,Sử dụng kinh phí bầu cử,Quyết toán kinh phí bầu cử,Kinh phí bầu cử,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

300

Quyết định 104/1999/QĐ-TTG về chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do Thủ tướng Chính phủ ban hành

104/1999/QD-TTg,Quyết định 104 1999,Thủ tướng Chính phủ,Thanh niên xung phong,Thưởng hoàn thành nhiệm vụ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14

Ban hành: 14/04/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188