Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 19342 văn bản

181

Quyết định 104/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quy định phí xây dựng tại Quyết định 3487/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

104/2010/QD-UBND,Quyết định 104 2010,Tỉnh Quảng Ninh,Sửa đổi,Tỉnh Quảng Ninh,Phí xây dựng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 104

Ban hành: 14/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2010

182

Nghị quyết 104/2010/NQ-HĐND đặt tên đường tại Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn, huyện Kiên Lương do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 26 ban hành

104/2010/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2010,Tỉnh Kiên Giang,Đặt tên đường,Trung tâm khu đô thị mới Ba Hòn,Huyện Kiên Lương,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 13/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2010

183

Nghị quyết 104/2013/NQ-HĐND17 quy định mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

104/2013/NQ-HDND17,Nghị quyết 104 2013,Tỉnh Bắc Ninh,Mức thu lệ phí trước bạ,Lệ phí trước bạ,Xe ô tô chở người,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

184

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng ban hành kèm theo Quyết định 39/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

104/2009/QD-UBND,Quyết định 104 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Xe hai bánh gắn máy nhập khẩu,Bảng giá tối thiểu,Bảng giá tối thiểu để tính lệ phí ,Bảng giá tối thiểu xe gắn máy,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

185

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

104/2009/QD-UBND,Quyết định 104 2009,Tỉnh Lâm Đồng,Vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 24/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2010

186

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND về mức thu chi phí cai nghiện ma túy theo Đề án tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện có đóng phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

104/2009/QD-UBND,Quyết định 104 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Mức thu chi phí cai nghiện ma túy ,Đề án,Tiếp nhận người cai nghiện ma túy,Tự nguyện có đóng phí ,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2012

187

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND phân công, phân cấp quản lý mua, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đảm bảo trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

104/2009/QD-UBND,Quyết định 104 2009,Tỉnh Nghệ An,Phân công quản lý,Mua cấp phát thẻ bảo hiểm y tế,Phân cấp quản lý,Tỉnh Nghệ An,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 18/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2010

188

Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

104/2009/ND-CP,Nghị định 104 2009,Chính phủ,Danh mục hàng nguy hiểm,Vận chuyển hàng nguy hiểm,Phương tiện cơ giới đường bộ,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ   ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 09/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2009

189

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

104/2009/QD-UBND,Quyết định 104 2009,Tỉnh Bắc Giang,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Sở Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 08/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2011

190

Quyết định 104/2009/QĐ-UBND về quản lý sản xuất và kinh doanh rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

104/2009/QD-UBND,Quyết định 104 2009,Thành phố Hà Nội,Quản lý sản xuất,Kinh doanh,Rau an toàn,Thành phố Hà Nội,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Ban hành: 24/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2009

191

Quyết định 104/2009/QĐ-TTg về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

104/2009/QD-TTg,Quyết định 104 2009,Thủ tướng Chính phủ,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số:

Ban hành: 12/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2009

192

Nghị quyết 104/2009/NQ-HĐND quy định mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Long An do Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VII, kỳ họp thứ 21 ban hành

104/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2009,Tỉnh Long An,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 104/2009/NQ-HĐND Tân An, ngày 17 tháng 7 năm 2009

Ban hành: 17/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

193

Quyết định 104/2009/NQ-HĐND phê chuẩn phân cấp quản lý đầu tư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

104/2009/NQ-HDND,Quyết định 104 2009,Tỉnh Vĩnh Long,Phân cấp quản lý đầu tư,Phân cấp quản lý đầu tư xây dựng,Đầu tư,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

194

Thông tư 104/2009/TT-BTC về việc thực hiện Quyết định 29/2009/QĐ-TTg ban hành chế độ tự chủ về biên chế và kinh phí hoạt động của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

104/2009/TT-BTC,Thông tư 104 2009,Bộ Tài chính,Chế độ tự chủ,Tự chủ biên chế,Tự chủ kinh phí hoạt động,Ủy ban chứng khoán Nhà nước,Hướng dẫn,Chứng khoán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------

Ban hành: 25/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2009

195

Quyết định 104/2008/QĐ-UBND quy định mức giá nhà, công trình, vật kiến trúc dùng để thu thuế xây dựng và phí, lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Cần Thơ

104/2008/QD-UBND,Quyết định 104 2008,Thành phố Cần Thơ,Mức giá nhà ở,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

196

Quyết định 104/2008/QĐ-UBND quy định về đối tượng và mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

104/2008/QD-UBND,Quyết định 104 2008,Tỉnh Bình Thuận,Người có công cách mạng,Mức hỗ trợ,Hỗ trợ cải thiện nhà ở,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2010

197

Nghị quyết 104/2008/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2009 do Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XIV, kỳ họp thứ 13 ban hành

104/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2008,Tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 104/2008/NQ-HĐND Hải Dương, ngày 11 tháng 12

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2010

198

Nghị quyết 104/2008/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2009 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

104/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2008/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 11 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 11/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

199

Thông tư 104/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP và Nghị định 75/2008/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 170/2003/NĐ-CP thi hành một số điều Pháp lệnh giá do Bộ Tài chính ban hành

104/2008/TT-BTC,Thông tư 104 2008,Bộ Tài chính,Pháp lệnh Giá,Hướng dẫn,Sửa đổi,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 104/2008/TT-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2008

200

Quyết định 104/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ kèm theo Quyết định 09/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/2008/QD-BTC,Quyết định 104 2008,Bộ Tài chính,Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp,Quản lý quỹ,Sử dụng quỹ,Tập đoàn,Tổng công ty,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 104

Ban hành: 13/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224