Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 104/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập Chi nhánh Đà Nẵng (Trung tâm phân phối) của Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ siêu thị Bourbon Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 104/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 104/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG THÀNH LẬP CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG (TRUNG TÂM PHÂN PHỐI) CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ DỊCH VỤ SIÊU THỊ BOURBON HẢI PHÒNG

Ngày 19/04/2007, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với các Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng và Phạm Gia Khiêm đã chủ trì cuộc họp về việc thành lập chi nhánh Đà Nẵng (trung tâm phân phối) của Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ siêu thị Bourbon Hải Phòng. Cùng dự họp có lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại, UBND thành phố Hải Phòng và UBND thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Thương mại báo cáo, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, UBND các thành phố tham gia và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến kết luận như sau:

1. Cho phép Công ty TNHH và dịch vụ siêu thị Bourbon Hải Phòng lập chi nhánh (trung tâm phân phối) tại Đà Nẵng.

2. Giao Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành liên quan xem xét và cấp giấy phép cho Công ty TNHH và dịch vụ siêu thị Bourbon Hải Phòng thành lập chi nhánh (trung tâm phân phối tại Đà Nẵng theo đúng quy định hiện hành.

3. Giao Bộ Thương mại xem xét các đề nghị thành lập các trung tâm phân phối bán buôn, bán lẻ tương tự của các công ty nước ngoài khác đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, đảm bảo nguyên tắc không phân biệt đối xử.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết và triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thương mại;
- UBND các thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc, các Vụ TH, KTTH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT(3). 20

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 104/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập Chi nhánh Đà Nẵng (Trung tâm phân phối) của Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ siêu thị Bourbon Hải Phòng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.921
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78