Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 19326 văn bản

121

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2014

104/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2013,Tỉnh Quảng Nam,Chương trình xây dựng nghị quyết,Chương trình xây dựng Nghị quyết HĐND,Xây dựng nghị quyết ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2014

122

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2013-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

104/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Người cao tuổi,Người cao tuổi Việt Nam,Chương trình hành động,Chương trình hành động quốc gia,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2015

123

Nghị quyết 104/NQ-CP năm 2013 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8

104/NQ-CP,Nghị quyết 104 2013,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 104/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 06/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2013

124

Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng

104/2016/ND-CP,Nghị định 104 2016,Chính phủ,Dự án Tiêm chủng,Quản lý tiêm chủng,An toàn tiêm chủng ,Chương trình tiêm chủng mở rộng,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

125

Thông tư 104/2016/TT-BTC sửa đổi Thông tư 49/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Tân Phú, quốc lộ 20 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/2016/TT-BTC,Thông tư 104 2016,Bộ Tài chính,Sử dụng phí sử dụng đường bộ ,Mức thu chế độ thu nộp,Phí sử dụng đường bộ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2016

126

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2013 về đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn các địa phương: Thành phố Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí và huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh

104/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2013,Tỉnh Quảng Ninh,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 19

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2013

127

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2013 về kế hoạch và dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường năm 2014 do tỉnh Tiền Giang ban hành

104/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/KH-UBND Tiền Giang, ngày 12 tháng 7 năm

Ban hành: 12/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2013

128

Quyết định 1040/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ thủ tục hành chính trong bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng kèm theo Quyết định 134/QĐ-UBND

104/QD-UBND,Quyết định 104 2013,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 17 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 17/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2014

129

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2013 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy giai đoạn 2012–2015 do tỉnh Lào Cai ban hành

104/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Thực hiện phóng chống ma túy tỉnh Lào Cai,Kế hoạch mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy,Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

130

Luật tiếp cận thông tin 2016

Luật 104 2016,Quốc hội,Luật tiếp cận thông tin,Quyền tiếp cận thông tin,Quyền yêu cầu cung cấp thông tin ,Cung cấp thông tin,Trách nhiệm cung cấp thông tin ,Thực hiện quy định cung cấp thông tin ,Thông tin công dân không được tiếp cận,104/2016/QH13,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự QUỐC HỘI --------

Ban hành: 06/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2016

131

Quyết định 104/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quy mô dân số và Kế hoạch hóa gia đình do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành

104/QD-TCDS,Quyết định 104 2013,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104

Ban hành: 10/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2013

132

Thông báo 104/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề án Quốc hoa Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2013,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,Đề án Quốc hoa Việt Nam ,Quốc hoa Việt Nam ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

133

Hướng dẫn 104/SXD-GĐ năm 2013 áp dụng Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Nam

104/SXD-GD,Hướng dẫn 104 2013,Tỉnh Hà Nam,Đơn giá xây dựng công trình,Bảng giá ca máy Hà Nam,Đơn giá xây dựng công trình Hà Nam,Xây dựng - Đô thị UBND TỈNH HÀ NAM SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2014

134

Quyết định 104/QĐ-CTN năm 2013 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

104/QD-CTN,Quyết định 104 2013,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch việt Nam,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

135

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh nội dung, quy mô ghi tại Quyết định 2812/QĐ-UBND của thành phố Hà Nội

104/QD-UBND,Quyết định 104 2013,Thành phố Hà Nội,Điều chỉnh Quyết định 2812,Điều chỉnh quy hoạch Hà Nội ,Điều chỉnh quy mô quy hoạch Hà Nội,Điều chỉnh địa giới hành chính Hà Nội,Địa giới hành chính Hà Nội,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

136

Nghị quyết 104/2015/NQ-HĐND về thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Thái Nguyên

104/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2015,Tỉnh Thái Nguyên,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104 /2015/NQ-HĐND Thái Nguyên, ngày 14

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2017

137

Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành chính do Quốc hội ban hành

104/2015/QH13,Nghị quyết 104 2015,Quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,Luật tố tụng hành chính mới,Thi hành Luật tố tụng hành chính ,Thủ tục Tố tụng QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số:

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

138

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2012 hành động phát triển y, dược cổ truyền tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

104/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 07 tháng 12 năm 2012

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2016

139

Quyết định 104/QĐ-BCĐGNBV năm 2012 về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020

104/QD-BCDGNBV,Quyết định 104 2012,Ban Chỉ đạo Trung ương về giảm,Quy chế hoạt động,Ban chỉ đạo trung ương,Giảm nghèo bền vững,Thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 24/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2012

140

Kế hoạch 104/KH-UBND triển khai Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 của thành phố Hà Nội

104/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chiến lược phát triển bền vững,Giai đoạn 2011 – 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/KH-UBND Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.171.146.141