Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 19327 văn bản

101

Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND về kế hoạch lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp năm 2018 do tỉnh Bình Định ban hành

104/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2017,Tỉnh Bình Định,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2017/NQ-HĐND Bình

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

102

Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai năm 2018

104/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2017,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2017/NQ-HĐND Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2017

103

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2015 Đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tại địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013-2016" trên địa bàn Thành phố Hà Nội

104/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Phổ biến giáo dục pháp luật,Giáo dục pháp luật địa bàn trọng điểm,Giáo dục pháp luật giai đoạn 2013-2016,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

104

Quyết định 104/2017/QĐ-UBND quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

104/2017/QD-UBND,Quyết định 104 2017,Tỉnh Ninh Thuận,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104

Ban hành: 23/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2017

105

Quyết định 104/QĐ-UBDT năm 2015 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc năm 2014

104/QD-UBDT,Quyết định 104 2015,Uỷ ban Dân tộc,Công bố danh mục văn bản ,Danh mục văn bản,Danh mục văn bản hết hiệu lực,Danh mục văn bản pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2015

106

Thông tư 104/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/2017/TT-BTC,Thông tư 104 2017,Bộ Tài chính,Đăng ký hiến xác,Quyết toán kinh phí ,Bảo hiểm y tế,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104

Ban hành: 05/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

107

Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều

104/2017/ND-CP,Nghị định 104 2017,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Phòng chống thiên tai ,Công trình thủy lợi ,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2017/NĐ-CP Hà

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

108

Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung điểm sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

104/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2017,Tỉnh Hưng Yên,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2017/NQ-HĐND Hưng Yên, ngày 21 tháng 7 năm

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

109

Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

104/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2017,Tỉnh Kiên Giang,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2017/NQ-HĐND Kiên Giang, ngày 20 tháng 7

Ban hành: 20/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2017

110

Nghị quyết 104/2017/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

104/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2017,Thành phố Đà Nẵng,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2017/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 07 tháng 7 năm

Ban hành: 07/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

111

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2014 hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2014-2020

104/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình hành động quốc gia,Hành động quốc gia vì trẻ em,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104

Ban hành: 15/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2014

112

Kế hoạch 104/KH-UBND năm 2014 thực hiện Chương trình phát triển Vật liệu xây không nung đến năm 2020 và lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

104/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Phát triển vật liệu xây không nung,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/KH-UBND Thanh Hóa, ngày 26 tháng 8 năm

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2014

113

Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần Quyết định về phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

104/2016/QD-UBND,Quyết định 104 2016,Tỉnh Ninh Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2016/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2017

114

Quyết định 104/2016/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33/2011/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý hoạt động thoát nước đô thị, Khu Kinh tế, các Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

104/2016/QD-UBND,Quyết định 104 2016,Tỉnh An Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2016/QĐ-UBND An Giang, ngày 27 tháng 12 năm

Ban hành: 27/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

115

Thông báo 104/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp ngày 10 tháng 3 năm 2014 về Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2014,Văn phòng Chính phủ,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

116

Nghị quyết 104/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

104/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2016,Tỉnh Đồng Tháp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2017

117

Quyết định 104/2016/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý, vận hành các Cụm Thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lào Cai

104/2016/QD-UBND,Quyết định 104 2016,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2016/QĐ-UBND Lào Cai, ngày

Ban hành: 14/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2017

118

Quyết định 104/QĐ-TTg năm 2014 phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực hoạt động và giám sát ngành tài chính vi mô" do Ngân hàng Phát triển Châu Á viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

104/QD-TTg,Quyết định 104 2014,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ giám sát tài chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 01

Ban hành: 14/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

119

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2013 phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 tỉnh Vĩnh Phúc

104/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2013,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

120

Nghị quyết 104/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An năm 2014

104/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2013,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 13 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.64.36