Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 19376 văn bản

141

Nghị quyết 104/2015/NQ-HĐND quy định mức thu, đối tượng thu, nộp, chế độ quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

104/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2015,Thành phố Đà Nẵng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2015/NQ-HĐND Đà Nẵng,

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

142

Thông tư 104/2015/TT-BTC hướng dẫn đối tượng áp dụng thực hiện Quyết định 33/2014/QĐ-TTg quy định chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí đối với Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Uỷ viên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành

104/2015/TT-BTC,Thông tư 104 2015,Bộ Tài chính,Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg,Hỗ trợ sinh hoạt phí ,Hỗ trợ sinh hoạt phí cán bộ Đảng,Áp dụng Quyết định số 33/2014/QĐ-TTg,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2015

143

Quyết định 104/QĐ-QLD năm 2012 công bố 01 vắc xin được phép lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

104/QD-QLD,Quyết định 104 2012,Cục Quản lý dược,Được phép lưu hành tại Việt Nam,Vắc xin rotavirus sống,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/QĐ-QLD Hà

Ban hành: 09/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2012

144

Thông báo 104/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2012,Văn phòng Chính phủ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2012 THÔNG BÁO

Ban hành: 22/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2012

145

Quyết định 104/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

104/QD-UBND,Quyết định 104 2012,Tỉnh Phú Yên,Sửa đổi thủ tục hành chính,Ủy ban nhân dân cấp xã,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104

Ban hành: 17/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2012

146

Quyết định 104/QĐ-BTC năm 2012 đính chính Thông tư 163/2011/TT-BTC về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Khu vực Mậu dịch Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2012-2014 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/QD-BTC,Quyết định 104 2012,Bộ Tài chính,Đính chính Thông tư,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt,Hiệp định Khu vực mậu dịch tự do,ASEAN Hàn Quốc,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2012

147

Nghị quyết 104/2015/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 76/2014/NQ-HĐND quy định khoản phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

104/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2015,Tỉnh Sơn La,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2015/NQ-HĐND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

148

Quyết định 104/2014/QĐ-UBND điều chỉnh Phụ lục định mức phân bổ và định mức chi các khoản chi thường xuyên thuộc ngân sách tỉnh, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn ổn định trong 5 năm 2011 - 2015, kèm theo Quyết định 2402/2010/QĐ-UBND do tỉnh Ninh Thuận ban hành

104/2014/QD-UBND,Quyết định 104 2014,Tỉnh Ninh Thuận,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2014/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 27 tháng

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

149

Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND về chính sách thu hút 100 trí thức đã tốt nghiệp đại học dự nguồn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giai đoạn 2012 - 2016 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

104/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2014,Tỉnh Tiền Giang,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2014/NQ-HĐND Tiền Giang, ngày 12

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2015

150

Nghị định 104/2014/NĐ-CP quy định về khung giá đất

104/2014/ND-CP,Nghị định 104 2014,Chính phủ,Khung giá đất,Xác định khung giá đất,Phê duyệt khung giá đất ,Khung giá đất 2014,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

151

Thông tư 104/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/2014/TT-BTC,Thông tư 104 2014,Bộ Tài chính,Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ,Mục lục ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/2014/TT-BTC Hà

Ban hành: 07/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2014

152

Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tại tỉnh Lâm Đồng

104/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2014,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2014/NQ-HĐND Đà Lạt, ngày 15

Ban hành: 15/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

153

Thông báo 104/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2011,Văn phòng Chính phủ,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2011

Ban hành: 04/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

154

Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND Quy định mức chỉ đối với công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

104/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2014,Tỉnh Lai Châu,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2014/NQ-HĐND Lai

Ban hành: 11/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2015

155

Nghị quyết 104/2013/NQ-HĐND về mức giá đất trên địa bàn huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Đắk Lắk năm 2014

104/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2013,Tỉnh Đắk Lắk,Mức giá đất,Khung và mức giá đất ,Mức giá đất để tính thuế ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104

Ban hành: 20/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

156

Nghị quyết 104/2013/NQ-HĐND quy định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

104/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2013,Tỉnh Đồng Nai,Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước,Cải cách hành chính nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2014

157

Kế hoạch 104/KH-UBND vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan dọc tuyến sông Tô Lịch, Kim Ngưu nhằm giải quyết yêu cầu dân sinh bức xúc, chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

104/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Vệ sinh môi trường,Dọc tuyến sông Tô Lịch,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 104/KH-UBND Hà Nội,

Ban hành: 22/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2010

158

Thông báo 104/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang do Văn phòng Chính phủ ban hành

104/TB-VPCP,Thông báo 104 2010,Văn phòng Chính phủ,Kết luận,Phó Thủ tướng,Trương Vĩnh Trọng,Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 104

Ban hành: 26/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

159

Thông tư 104/2013/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/2013/TT-BTC,Thông tư 104 2013,Bộ Tài chính,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 02/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

160

Nghị quyết 104/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 86/2012/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

104/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Phương hướng nhiệm vụ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104/2013/NQ-HĐND Đồng Tháp,

Ban hành: 05/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62