Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 104/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng và hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi ban hành

Số hiệu: 104/TB-UBND Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Đình Phúc
Ngày ban hành: 15/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 05 năm 2006 

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN HOÀNG SƠN - PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH TẠI CUỘC HỌP BÀN VỀ ĐỀ ÁN HỖ TRỢ XÂY DỰNG, SỬA CHỮA NHÀ Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG VÀ HỘ NGHÈO GIAI ĐOẠN 2006 - 2010.

Ngày 11/5/2006, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn về Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng và hộ nghèo giai đoạn 2006 – 2010 do đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có đồng chí Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban ngành: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo về Đề án và ý kiến phát biểu của đồng chí Đinh Thị Loan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên dự họp, đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận như sau:

1. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều cố gắng thực hiện đạt kết quả trong chương trình xóa nhà ở tạm bợ cho hộ nghèo. Tuy nhiên, số hộ nghèo chưa có nhà hoặc nhà ở quá tạm bợ còn khá lớn, do đó chương trình xóa nhà ở tạm bợ cho người nghèo cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.

Mục tiêu xóa nhà ở tạm bợ cho người nghèo giai đoạn 2006 – 2010 của tỉnh 17.000 nhà bao gồm: nhà ở cho người có công với Cách mạng, nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Chương trình 134, nhà ở cho diện hộ nghèo khác.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh nội dung Đề án, cụ thể:

- Điều chỉnh về số liệu từng loại đối tượng được hỗ trợ (số hộ nghèo thuộc Chương trình 134, người có công với Cách mạng và hộ nghèo khác).

- Phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư và Ban Dân tộc tỉnh xác định cụ thể kế hoạch về số nhà được hỗ trợ xây dựng hoặc sửa chữa, nguồn kinh phí để thực hiện theo từng năm.

- Gửi dự thảo Đề án đã hoàn chỉnh cho các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư và Ban Dân tộc tỉnh. Các Sở, ngành có trách nhiệm góp ý bằng văn bản gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp và trình UBND tỉnh trước ngày 30/5/2006.

2. Về phân công trách nhiệm trong Đề án:

a- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng kế hoạch vận động và quản lý nguồn kinh phí tổ chức thực hiện xóa nhà tạm bợ đối với hộ gia đình có công với Cách mạng.

b- Ban Dân tộc có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xóa nhà tạm bợ đối với những hộ nghèo thuộc diện đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.

c- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch vận động và quản lý nguồn kinh phí tổ chức thực hiện xóa nhà tạm bợ đối với hộ nghèo khác.

3.Trước mắt, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh cân đối các nguồn kinh phí kế hoạch năm 2006 và báo cáo bằng văn bản cho UBND tỉnh trước ngày 20/5/2006 để ban hành Kế hoạch năm 2006.

4. Về tổ chức thực hiện Đề án:

a- Ở cấp tỉnh: Thành lập 01 (một) Ban chỉ đạo thực hiện Đề án do 01 Phó chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm phó Ban trực và 02 Phó ban là Lãnh đạo của Ủy ban MTTQVN tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh. Các thành viên gồm các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư; các Sở, ngành liên quan khác và các Hội, đoàn thể tỉnh. Thành lập Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo là cán bộ - công chức các cơ quan: Ủy ban MTTQVN tỉnh; các Sở, ngành: Lao động - TB và XH, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện các thủ tục liên quan trình UBND tỉnh quyết định thành lập.

b- Ở cấp huyện và xã: thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án cùng cấp với thành phần tương tự Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Nay thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các Sở, Ban ngành triển khai thực hiện./.


                                                                                            

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG 
Phạm Đình Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 104/TB-UBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn về Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với Cách mạng và hộ nghèo giai đoạn 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.982

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211