Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 19419 văn bản

341

Quyết định 137-HĐBT năm 1992 về quản lý giá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

137-HDBT,Quyết định 137-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý giá,Thương mại HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 137-HĐBT Hà Nội , ngày 27 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 27/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

342

Quyết định 134-HĐBT năm 1992 về việc phát hành tín phiếu Kho bạc Nhà nước xây dựng đường dây tải điện Bắc - Nam 500 KV do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

134-HDBT,Quyết định 134-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Phát hành tín phiếu kho bạc,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 134-HĐBT Hà Nội , ngày 20 tháng 4 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH CUẢ HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC

Ban hành: 20/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

343

Nghị định 133-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật Báo chí do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

133-HDBT,Nghị định 133-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Báo chí,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 133-HĐBT Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 20/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

344

Quyết định 130-HĐBT năm 1992 về thành lập thị xã Điện Biên Phủ thuộc tỉnh Lai Châu và di chuyển tỉnh lỵ Lai Châu về thị xã Điện Biên Phủ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

130-HDBT,Quyết định 130-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Tỉnh Lai Châu,Thị xã Điện Biên Phủ,Di chuyển tỉnh lỵ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 18/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

345

Quyết định 125-HĐBT năm 1992 về đặt Tổng Công ty Dầu mỏ và khí đốt Việt Nam trực thuộc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

125-HDBT,Quyết định 125-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 125-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 14/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

346

Nghị quyết số 120-HĐBT về chủ trương, phương hướng và biện pháp giải quyết việc làm trong các năm tới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

120-HDBT,Nghị quyết 120-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Lao động - Tiền lương HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120-HĐBT Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 1992 NGHỊ

Ban hành: 11/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

347

Quyết định 115-HĐBT năm 1992 về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tiểu ngạch biên giới do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

115-HDBT,Quyết định 115-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thuế xuất nhập khẩu,Tiểu ngạch biên giới,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 115-HĐBT

Ban hành: 09/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

348

Nghị định 114-HĐBT năm 1992 về quản lý Nhà nước đối với xuất nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

114-HDBT,Nghị định 114-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý Nhà nước,Xuất nhập khẩu,Quản lý xuất nhập khẩu HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 114-HĐBT Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 1992

Ban hành: 07/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

349

Nghị định 112-HĐBT năm 1992 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Bộ máy của Thông Tấn xã Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

112-HDBT,Nghị định 112-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Thông tấn xã Việt Nam,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 02/04/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

350

Nghị định 110-HĐBT năm 1992 Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

110-HDBT,Nghị định 110-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 110-HĐBT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 31/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

351

Nghị định 99-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế về khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

99-HDBT,Nghị định 99-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu vực biên giới,Việt Nam - Trung Quốc,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 99-HĐBT Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

352

Nghị định 95-HĐBT năm 1992 về việc thi hành Pháp lệnh về Tài nguyên khoáng sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

95-HDBT,Nghị định 95-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Tài nguyên khoáng sản,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-HĐBT Hà Nội, ngày 25 tháng 3

Ban hành: 25/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

353

Quyết định 76-HĐBT năm 1992 về chủ trương, biện pháp đẩy mạnh sắp xếp tổ chức biên chế hành chính sự nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

76-HDBT,Quyết định 76-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Sắp xếp tổ chức,Biên chế hành chính sự nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm

Ban hành: 09/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

354

Nghị định 84- HĐBT năm 1992 ban hành "Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

84-HDBT,Nghị định 84-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 84-HĐBT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 09/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

355

Quyết định 70-HĐBT năm 1992 về việc trợ cấp của công nhân, viên chức hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang và các đối tượng chính sách xã hội do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

70-HDBT,Quyết định 70-HDBT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Trợ cấp công nhân viên chức,Trợ cấp lực lượng vũ trang,Trợ cấp đối tượng hưởng chính sách,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

356

Nghị định 66-HĐBT năm 1992 về cá nhân và nhóm kinh doanh có vốn thấp hơn vốn pháp định quy định trong Nghị định 221-HĐBT năm 1991 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

66-HDBT,Nghị định 66-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Vốn thấp hơn vốn pháp định,Cá nhân kinh doanh,Nhóm kinh doanh,Nhóm kinh doanh có vốn thấp,Cá nhân kinh doanh có vốn thấp,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

357

Quyết định 67-HĐBT năm 1992 về việc thành lập thị xã Hồng Lĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

67-HDBT,Quyết định 67-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập thị xã,Thị xã Hồng Lĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 67-HĐBT Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 1992 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 02/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

358

Nghị định 52-HĐBT năm 1992 về xử phạt những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và thống kê do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

52-HDBT,Nghị định 52-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Kế toán và thống kê,Lĩnh vực kế toán thống kê,Xử phạt vi phạm hành chính,Xử phạt hành chính lĩnh vực kế toán,Xử phạt hành chính lĩnh vực thống kê,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/02/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

359

Nghị định 35-HĐBT năm 1992 về công tác quản lý khoa học và công nghệ do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

35-HDBT,Nghị định 35-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Công tác quản lý,Khoa học Công nghệ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 35-HĐBT Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

360

Nghị định 37-HĐBT năm 1992 ban hành Quy chế quản lý kinh doanh du lịch do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

37-HDBT,Nghị định 37-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Quản lý kinh doanh du lịch,Quy chế quản lý kinh doanh du lịch,Kinh doanh du lịch,Doanh nghiệp,Đầu tư HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 37-HĐBT

Ban hành: 28/01/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.137.68