Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 241-260 trong 19425 văn bản

241

Quyết định 104/2005/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

104/2005/QD-UB,Quyết định 104 2005,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính UBND TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2005/QĐ-UB Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 11/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2014

242

Nghị định 104/2005/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập phường, xã thuộc thị xã Hà Giang và huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

104/2005/ND-CP,Nghị định 104 2005,Chính phủ,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập phường,Thành lập xã,Thị xã Hà Giang,Huyện Mèo Vạc,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 09/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

243

Quyết định 104/2005/QĐ-UBND bổ sung dự toán kinh phí năm 2005 cho 14 sở - ngành thực hiện khoán chi do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

104/2005/QD-UBND,Quyết định 104 2005,Thành phố Hồ Chí Minh,Dự toán kinh phí 2005,14 sở ngành khoán chi,Bổ sung dự toán,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2005/QĐ-UBND TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

244

Quyết định 104/2005/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 07/2003/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch Hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng sinh viên giai đoạn 2001 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

104/2005/QD-TTg,Quyết định 104 2005,Thủ tướng Chính phủ,Trung tâm giáo dục quốc phòng,Sửa đổi,Bổ sung,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2005/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

245

Quyết định 104/2004/QĐ-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng clanhke do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104/2004/QD-BTC,Quyết định 104 2004,Bộ Tài chính,Sửa đổi,Mặt hàng clanhke,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 31/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2010

246

Quyết định 104/2004/QĐ-UB về bảng đơn giá xây dựng mới nhà ở và công trình kiến trúc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

104/2004/QD-UB,Quyết định 104 2004,Tỉnh Kiên Giang,Nhà ở,Bảng đơn giá xây dựng,Công trình kiến trúc,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 104

Ban hành: 30/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

247

Quyết định 104/2004/QĐ.UB về Quy định thu phí trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

104/2004/QD.UB,Quyết định 104 2004,Tỉnh Đồng Tháp,Tỉnh Đồng Tháp,Thu phí trông giữ xe,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 104

Ban hành: 27/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2012

248

Quyết định 104/2004/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin ban hành

104/2004/QD-BVHTT,Quyết định 104 2004,Bộ Văn hoá-Thông tin,Chùa Vĩnh Phệ,Xếp hạng di tích quốc gia,Di tích kiến trúc nghệ thuật,Đình Vĩnh Phệ,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 104

Ban hành: 15/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

249

Quyết định 104/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Du lịch và Thương mại thành Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành.

104/2004/QD-BCN,Quyết định 104 2004,Bộ Công nghiệp,Công ty Du lịch và Thương mại,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2004/QĐ-BCN Hà Nội , ngày 30 tháng 09 năm 2004

Ban hành: 30/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

250

Quyết định 104/2004/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 183/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

104/2004/QD-UB,Quyết định 104 2004,Tỉnh Bình Dương,Sửa đổi,Bảo vệ công trình giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 104

Ban hành: 16/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2010

251

Quyết định 104/2004/QĐ-UB quy định về quản lý và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ của tỉnh Bắc Ninh

104/2004/QD-UB,Quyết định 104 2004,Tỉnh Bắc Ninh,Tổ chức thực hiện dự án khoa học công nghệ,Quản lý thực hiện dự án khoa học công nghệ,Đề tài dự án khoa học công nghệ tỉnh Bắc Ninh UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

252

Quyết định 104/2004/QĐ-UB về việc thí điểm chuyển Công ty Điện tử Hà Nội sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

104/2004/QD-UB,Quyết định 104 2004,Thành phố Hà Nội,Công ty Điện tử Hà Nội,Thí điểm,Công ty con,Công ty mẹ,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2004/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2004 QUYẾT

Ban hành: 28/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

253

Quyết định 104/2004/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2004 cho Khu Đường sông thuộc Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

104/2004/QD-UB,Quyết định 104 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Khu đường sông,Bổ sung dự toán chi ngân sách,Dự toán chi ngân sách,Sở Giao thông Công chánh,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 20/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2009

254

Quyết định 104/2004/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy sở văn hóa thông tin - thể thao tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

104/2004/QD-UB,Quyết định 104 2004,Tỉnh Hậu Giang,Chức năng,Sở văn hóa thông tin thể thao,Nhiệm vụ,Quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –Tự do – Hạnh phúc **** Số: 104/2004/QĐ-UB Vị Thanh, ngày 07

Ban hành: 07/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2007

255

Nghị định 104/2004/NĐ-CP về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

104/2004/ND-CP,Nghị định 104 2004,Chính phủ,Công báo Việt Nam,Cơ quan Công báo,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 23/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2010

256

Quyết định 104-TTg năm 1994 về bản Quy chế Kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

104-TTg,Quyết định 104-TTg 1994,Thủ tướng Chính phủ,Bản quy chế kho ngoại quan,Xuất nhập khẩu THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-TTg Hà Nội , ngày 16 tháng 3 năm 1994

Ban hành: 16/03/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

257

Quyết định 104/2004/QĐ-UB đổi tên Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh tỉnh Cần Thơ thành Trường Trung học cơ sở Mỹ Khánh thành phố Cần Thơ

104/2004/QD-UB,Quyết định 104 2004,Thành phố Cần Thơ,Đổi tên trường,Trường trung học cơ sở,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2004/QĐ-UB Cần Thơ, ngày 12

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

258

Quyết định 104/2003/QĐ.UB về cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hoá do tỉnh Nghệ An ban hành

104/2003/QD.UB,Quyết định 104 2003,Tỉnh Nghệ An,Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ,Khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ,Cơ chế khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp ,Chính sách khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp ,Nâng cao cạnh tranh của sản phẩm,Nâng cao cạnh tranh của hàng hoá ,Đổi mới công nghệ do,Doanh nghiệp,Công nghệ thông tin,Tài chính

Ban hành: 08/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

259

Thông tư 104/2003/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 159/2003/QĐ-TTg thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động năm 2003 đối với Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành

104/2003/TT-BTC,Thông tư 104 2003,Bộ Tài chính,Thí điểm khoán biên chế,Kinh phí hoạt động,Khoán biên chế,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 30/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

260

Quyết định 104/2003/QĐ-BNN ban hành tiêu chuẩn ngành về dâu tằm tơ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

104/2003/QD-BNN,Quyết định 104 2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tiêu chuẩn ngành,Dâu tằm tơ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2003/QĐ-BNN Hà Nội,

Ban hành: 07/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144