Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 19425 văn bản

301

Thông tư liên tịch 104/2004/TTLT-BTC-BXD hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp, cụm dân cư nông thôn do Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng ban hành

104/2004/TTLT-BTC-BXD,Thông tư liên tịch 104 2004,Bộ Tài chính,Bộ Xây dựng,Giá tiêu thụ nước sạch,Phương pháp xác định,Doanh nghiệp,Thương mại,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH-BỘ XÂY DỰNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 08/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

302

Nghị định 104/1998/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

104/1998/ND-CP,Nghị định 104 1998,Chính phủ,Luật Quốc tịch việt Nam,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1998

Ban hành: 31/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

303

Quyết định 104/BYT-QĐ năm 1993 về việc uỷ quyền khai thác bảo hiểm y tế cho các địa phương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

104/BYT-QD,Quyết định 104 1993,Bộ Y tế,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/BYT-QĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 1993 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ SỐ 104/BYT-QĐ NGÀY 10 THÁNG 2 NĂM 1993 VỀ

Ban hành: 10/02/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

304

Quyết định 653/QĐ-QLD về danh mục 253 thuốc nước ngoài được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 104 do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 253 THUỐC NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 104 CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định

Ban hành: 23/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2019

305

Thông tư 104/1998/TT-BTC hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần (theo Nghị định 44/1998/NĐ-CP) do Bộ Tài chính ban hành

104/1998/TT-BTC,Thông tư 104 1998,Bộ Tài chính,Tài chính khi cổ phần hóa doanh nghiệp,Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,Hướng dẫn,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/07/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

306

Quyết định 104/1998/QĐ-TTg phê duyệt "Dự án tổng thể ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh quốc phòng 20 xã biên giới Việt - Lào thuộc tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính Phủ ban hành

104/1998/QD-TTg,Quyết định 104 1998,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Sơn La,Dự án tăng cường an ninh quốc phòng,20 xã biên giới Việt Lào,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 08/06/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

307

Quyết định 248-CT năm 1989 thực hiện Chỉ thị 105-CT về việc thực hiện một số chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội đối với bộ đội biên phòng do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

248-CT Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 1989 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 105-CT NGÀY 29-4-1989 ĐỐI VỚI BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Quyết định số 104-HĐBT ngày 11-6-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về việc chuyển giao bộ đội biên phòng từ Bộ Quốc phòng sang

Ban hành: 16/09/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

308

Nghị định 104/1997/NĐ-CP về việc thành lập xã Eachà Rang thuộc huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên

104/1997/ND-CP,Nghị định 104 1997,Chính phủ,Thành lập xã Eachà Rang,Thành lập xã,Huyện Sơn Hòa,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/1997/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 20/10/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

309

Quyết định 104-TĐC/QĐ năm 1991 ban hành bản Quy định về công nhận khả năng kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường các cấp của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng

104-TDC/QD,Quyết định 104-TDC 1991,Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường c,Khả năng kiểm định,Cơ quan quản lý nhà nước,Đo lường TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104

Ban hành: 20/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

310

Quyết định 104/QĐ.UB năm 1991 về sắp xếp mạng lưới trường phổ thông cấp II, phổ thông trung học từ năm học 1991 – 1992 do tỉnh An Giang ban hành

104/QD.UB,Quyết định 104 1991,Tỉnh An Giang,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/QĐ.UB Long Xuyên, ngày 10 tháng 6 năm 1991

Ban hành: 10/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2014

311

Quyết định 104-TC/QĐ-TCNH sửa đổi Quyết định 633-TC/QĐ-TCNH về Biểu phí bảo hiểm đối với một số công trình xây dựng lắp đặt bổ sung cho Biểu phí bảo hiểm xây dựng, Biểu phí bảo hiểm lắp đặt, phụ phí bảo hiểm và biểu mức khấu trừ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

104-TC/QD-TCNH,Quyết định 104-TC 1997,Bộ Tài chính,Sửa đổi quyết định,Biểu phí bảo hiểm,Công trình xây dựng,Bảo hiểm,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104-TC/QĐ-TCNH Hà

Ban hành: 24/01/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2011

312

Thông báo 104/TB-UB về việc đăng ký và hoạt động của các tổ chức làm kinh tế do các cơ quan hành chánh sự nghiệp và các đoàn thể thành lập do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

104/TB-UB,Thông báo 104 1990,Thành phố Hồ Chí Minh,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 104/TB-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 9

Ban hành: 25/09/1990

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2009

313

Quyết định 104-QĐ năm 1984 ban hành bốn tiêu chuẩn Nhà nước về Khí thiên nhiên, dầu nhờn, dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ do Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC SỐ 104-QĐ NGÀY 21-5-1984 BAN HÀNH BỐN TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC CHỦ NHIỆM UỶ BAN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 141-HĐBT ngày 24-8-1982 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về công tác tiêu chuẩn hoá; Xét đề nghị của Tổng cục dầu khí trong công văn số 1671-KT ngày 9-12-1982,

Ban hành: 21/05/1984

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2012

314

Thông tư 34/2018/TT-BYT hướng dẫn Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 104/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG Căn cứ Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định

Ban hành: 12/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2018

315

Thông tư liên tịch 104/2002/TTLT-BQP-BTC hướng dẫn Quyết định 47/2002/QĐ-TTg về chế độ đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng tham gia kháng chiến chống pháp đã phục viên (giải ngũ, thôi việc) từ ngày 31/12/1960 trở về trước do Bộ Quốc Phòng - Bộ Tài chính ban hành

104/2002/TTLT-BQP-BTC,Thông tư liên tịch 104 2002,Bộ Quốc phòng,Bộ Tài chính,Chế độ,Quân nhân phục viên,Hướng dẫn,Công nhân viên quốc phòng phục viên,Công nhân viên quốc phòng,Tham gia kháng chiến chống Pháp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI

Ban hành: 01/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

316

Quyết định 104/QĐ-NH5 năm 1996 về Mẫu điều lệ công ty tài chính trong tổng công ty Nhà nước do Thống đốc Ngân hàng nhà nước ban hành

104/QD-NH5,Quyết định 104 1996,Ngân hàng Nhà nước,Tổng công ty Nhà nước,Mẫu điều lệ công ty tài chính,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104

Ban hành: 02/05/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

317

Nghị định 361-HĐBT năm 1992 sửa đổi quy định cụ thể hóa Luật doanh nghiệp tư nhân ban hành kèm theo Nghị định 221-HĐBT và 222-HĐBT năm 1991 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

361-HDBT,Nghị định 361-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Doanh nghiệp tư nhân sửa đổi,Luật Doanh nghiệp tư nhân,Bổ sung,Sửa đổi,Hướng dẫn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 361-HĐBT

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

318

Quyết định 359-HĐBT sửa đổi, bổ sung Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ngày 31 tháng 3 năm 1992 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

359-HDBT,Quyết định 359-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Biểu thuế nhập khẩu,Biểu thuế xuất khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 359-HĐBT

Ban hành: 29/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2013

319

Nghị định 358-HĐBT năm 1992 về tổ chức hoạt động của Thanh tra giáo dục do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

358-HDBT,Nghị định 358-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức hoạt động,Thanh tra giáo dục,Bộ máy hành chính,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 358-HĐBT Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

320

Nghị định 356-HĐBT năm 1992 về hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên trách quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

356-HDBT,Nghị định 356-HDBT 1992,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Cơ quan chuyên trách,Quản lý Nhà nước,Tài nguyên khoáng sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/09/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144