Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 19423 văn bản

221

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND bổ sung bảng giá xe mới để tính thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Bình Thuận,Bổ sung,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 104

Ban hành: 21/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

222

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Gia Lai,Thương mại,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

223

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về khen thưởng, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc thành phố Đà Nẵng trong việc giải quyết hồ sơ, công việc của tổ chức, cá nhân do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Thành phố Đà Nẵng,Khen thưởng,Xử lý kỷ luật,Cán bộ công chức,Viên chức,Cơ quan hành chính,Đơn vị sự nghiệp,Thành phố Đà Nẵng,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

224

Chỉ thị 104/2006/CT-BNN triển khai công tác phòng chống hạn hán đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2006-2007 ở các tỉnh Bắc bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

104/2006/CT-BNN,Chỉ thị 104 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2006/CT-BNN Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

225

Thông tư 104/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực Cơ yếu do Bộ Tài chính ban hành

104/2006/TT-BTC,Thông tư 104 2006,Bộ Tài chính,Quản lý sử dụng ngân sách,Quản lý sử dụng ngân sách nhà nước,Quản lý sử dụng tài sản nhà nước,Hoạt động lĩnh vực Cơ yếu ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

226

Nghị quyết số 104/2006/NQ-HĐND về đề án phân loại đơn vị hành chính 15 phường Quận Tân Bình do Hội đồng nhân dân Quận Tân Bình ban hành

104/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 104/2006/NQ-HĐND Tân Bình, ngày 04 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 04/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2007

227

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu sửa đổi đối với xe hai bánh gắn máy để tính lệ phí trước bạ do tỉnh Bình Định ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Bình Định,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn,

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

228

Nghị quyết 104/2006/NQ-HĐND thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Tiền Giang ban hành

104/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2006,Tỉnh Tiền Giang,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/NQ-HĐND Mỹ Tho, ngày 27

Ban hành: 27/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

229

Nghị định 104/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

104/2006/ND-CP,Nghị định 104 2006,Chính phủ,Giống cây trồng,Bảo hộ quyền đối với giống cây trồng,Đăng ký bảo hộ,Luật Sở hữu trí tuệ,Hướng dẫn,Sở hữu trí tuệ CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 104

Ban hành: 22/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2006

230

Nghị quyết 104/2006/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Sơn La thời kỳ 2007 - 2010

104/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 104 2006,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/NQ-HĐND Sơn La, ngày 15 tháng 7 năm 2006

Ban hành: 15/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

231

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh (bổ sung phụ lục) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Đơn giá xây dựng cơ bản,Thành phố Hồ Chí Minh,Bổ sung phụ lục,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 104 /2006/QĐ-UBND

Ban hành: 14/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

232

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về Quy chế quản lý tài chính đối với phần nguồn vốn cho vay của Quỹ giải quyết việc làm thành phố uỷ thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Thành phố Hà Nội,Quy chế quản lý tài chính,Quỹ giải quyết việc làm,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số:

Ban hành: 22/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2009

233

Quyết định 104/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

104/2006/QD-TTg,Quyết định 104 2006,Thủ tướng Chính phủ,Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam,Thành lập Công ty mẹ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104

Ban hành: 15/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2006

234

Quyết định 104/2006/QĐ-UBND về Chuyển xí nghiệp trực thuộc Công ty Cấp thoát nước thành xí nghiệp trực thuộc Công ty TNHH 1 thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương

104/2006/QD-UBND,Quyết định 104 2006,Tỉnh Bình Dương,Doanh nghiệp UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 26 tháng 4 năm 2006

Ban hành: 26/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

235

Thông tư 104/2005/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và thanh toán vốn đầu tư dự án bồi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

104/2005/TT-BTC,Thông tư 104 2005,Bộ Tài chính,Dự án thủy điện Sơn La,Thanh toán vốn đầu tư,Quản lý vốn đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 104/2005/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 25/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

236

Quyết định 104/2005/QĐ-UB thực hiện cơ chế “một cửa” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang

104/2005/QD-UB,Quyết định 104 2005,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2005/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 22 tháng 11 năm

Ban hành: 22/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2018

237

Quyết định 104/2005/QĐ-UBT về Quy chế quản lý khu, cụm, điểm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

104/2005/QD-UBT,Quyết định 104 2005,Tỉnh Sóc Trăng,Điểm công nghiệp,Quy chế quản lý điểm công nghiệp ,Khu cụm điểm công nghiệp địa phương,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2015

238

Quyết định 104/2005/QĐ-BNV về Quy chế cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bằng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

104/2005/QD-BNV,Quyết định 104 2005,Bộ Nội vụ,Cử cán bộ đi học,Cử cán bộ đi đào tạo,Đào tạo ở nước ngoài,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 104/2005/QĐ-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

239

Quyết định 104/2005/QĐ-UB ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại và Du lịch do Tỉnh Bình Định ban hành

104/2005/QD-UB,Quyết định 104 2005,Tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 104/2005/QĐ-UB Quy Nhơn, ngày 01 tháng 9 năm 2005

Ban hành: 01/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2015

240

Quyết định 104/2005/QĐ-UB điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Pleiku đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

104/2005/QD-UB,Quyết định 104 2005,Tỉnh Gia Lai,Điều chỉnh,Quy hoạch chung xây dựng,Thành phố Pleiku,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 104

Ban hành: 15/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117