Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 104-HDBT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 19425 văn bản

381

Nghị định 325-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Quyết định sửa đổi thuế doanh thu và thuế tiêu thụ đặc biệt do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

325-HDBT,Nghị định 325-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sửa đổi thuế doanh thu,Thuế Doanh thu,Sửa đổi thuế tiêu thụ đặc biệt,Bổ sung,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

382

Quyết định 328-HĐBT năm 1991 điều chỉnh địa giới thị xã Đông Hà và thành lập lại huyện Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

328-HDBT,Quyết định 328-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Điều chỉnh địa giới thị xã,Thị xã Đông Hà,Thành lập huyện,Huyện Cam Lộ,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 328-HĐBT Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 19/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

383

Nghị định 322-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế Khu chế xuất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

322-HDBT,Nghị định 322-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế khu chế xuất,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 322-HĐBT Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 1991

Ban hành: 18/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

384

Quyết định 315-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Đức Cơ thuộc tỉnh Gia Lai do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

315-HDBT,Quyết định 315-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Đức Cơ,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 315-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

385

Quyết định 316-HĐBT năm 1991 thành lập huyện mới Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum do Hội đồng bộ trưởng ban hành

316-HDBT,Quyết định 316-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Thành lập huyện,Huyện Ngọc Hồi,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 316-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH

Ban hành: 15/10/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

386

Quyết định 287-HĐBT năm 1991 về chính sách chế độ đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục viên do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

287-HDBT,Quyết định 287-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chế độ chính sách,Sĩ quan,Hạ sĩ quan,Chiến sĩ công an nhân dân phục viên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 287-HĐBT Hà Nội , ngày 26 tháng 9

Ban hành: 26/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

387

Nghị định 270-HĐBT năm 1991 Hướng dẫn Pháp lệnh Thuế Nhà, Đất do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

270-HDBT,Nghị định 270-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Pháp lệnh Thuế Nhà Đất,Hướng dẫn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 270-HĐBT Hà Nội, ngày 14 tháng 9

Ban hành: 14/09/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

388

Quyết định 255-HĐBT năm 1991 về việc tổ chức và sắp xếp mạng lưới các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

255-HDBT,Quyết định 255-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Hệ thống giáo dục quốc dân,Sắp xếp tổ chức,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 255-HĐBT Hà Nội , ngày 31 tháng 8 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TỔ CHỨC VÀ SẮP

Ban hành: 31/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

389

Nghị định 242-HĐBT Quy định các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

242-HDBT,Nghị định 242-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Bên nước ngoài,Phương tiện nước ngoài,Nghiên cứu khoa học,Vùng biển Việt Nam HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 242-HĐBT Hà Nội, ngày 05

Ban hành: 05/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

390

Nghị định 241-HĐBT năm 1991 quy định về tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

241-HDBT,Nghị định 241-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Tổ chức hoạt động,Ban thanh tra nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 241-HĐBT Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm

Ban hành: 05/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

391

Nghị định 238-HĐBT năm 1991 ban hành Điều lệ quân nhân chuyên nghiệp do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

238-HDBT,Nghị định 238-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Điều lệ,Quân nhân chuyên nghiệp,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 238-HĐBT Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 1991

Ban hành: 03/08/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

392

Nghị định 221-HĐBT năm 1991 Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật doanh nghiệp tư nhân do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

221-HDBT,Nghị định 221-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Doanh nghiệp tư nhân,Hướng dẫn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 221-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1991

Ban hành: 23/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

393

Nghị định 222-HĐBT năm 1991 Quy định về cụ thể hoá một số điều trong Luật công ty do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

222-HDBT,Nghị định 222-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Công ty,Hướng dẫn,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 222-HĐBT Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 1991

Ban hành: 23/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

394

Quyết định 213-HĐBT năm 1991 về việc đổi tên Trường Cao đằng nông - lâm Thanh hoá thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Thanh Hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

213-HDBT,Quyết định 213-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Đổi tên trường,Trường Cao đẳng nông lâm nghiệp Thanh Hóa,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 213-HĐBT Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐỔI TÊN

Ban hành: 15/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

395

Quyết định 207-HĐBT năm 1991 huỷ bỏ các văn bản pháp luật do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

207-HDBT,Quyết định 207-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Văn bản pháp luật,Hủy bỏ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 207-HĐBT Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 1991

Ban hành: 04/07/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2011

396

Quyết định 203-HĐBT năm 1991 hướng dẫn các Luật Thuế doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế lợi tức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

203-HDBT,Quyết định 203-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Luật Thuế Doanh thu,Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt,Luật Thuế Lợi tức,Thi hành quy định,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 29/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

397

Nghị định 193-HĐBT năm 1991 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và chế độ làm việc của Uỷ ban Quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

193-HDBT,Nghị định 193-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Chế độ làm việc,Ủy Ban quốc gia,Dân số và Kế hoạch hóa gia đình,Ủy ban quốc gia dân số,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

398

Nghị định 191-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế thanh tra viên và việc sử dụng cộng tác viên thanh tra do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

191-HDBT,Nghị định 191-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế thanh tra viên,Sử dụng cộng tác viên thanh tra,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 191-HĐBT Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

399

Nghị định 189-HĐBT năm 1991 ban hành Quy chế chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng liên doanh hoạt động tại Việt Nam do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

189-HDBT,Nghị định 189-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Quy chế,Chi nhánh ngân hàng nước ngoài,Chi nhánh ngân hàng liên doanh,Ngân hàng liên doanh,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

400

Quyết định 186-HĐBT năm 1991 về việc sát nhập Trường sư phạm kỹ thuật 5 vào Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

186-HDBT,Quyết định 186-HDBT 1991,Hội đồng Bộ trưởng,Sát nhập trường,Trường sư phạm kỹ thuật 5,Giáo dục HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 186-HĐBT Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1991 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SÁT NHẬP TRƯỜNG SƯ

Ban hành: 12/06/1991

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254