Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 104/2002/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, tỉ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 104/2002/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Đỗ Hoàng Ân
Ngày ban hành: 24/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 104/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ TUYẾN ĐƯỜNG ĐẦM HỒNG - GIÁP BÁT - LĨNH NAM, TỈ LỆ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội;
Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Quyết định số 108/1998/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000 của Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt Quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, tỉ lệ 1/2000 (Phần quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất)
Căn cứ Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/5000 (Phần quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất);
Căn cứ Quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1999 của Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân, tỉ lệ 1/2000 (Phần quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất);
Xét đề nghị của Kiến trúc sư trưởng Thành phố tại công văn số 277/KTST-QH ngày 11 tháng 6 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường: Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, tỉ lệ 1/500 (Có bản vẽ chỉ giới đường đỏ kèm theo) do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập tháng 9 năm 2001 đã được Kiến trúc sư trưởng Thành phố chấp thuận ngày 11 tháng 6 năm 2002, với các nội dung chính như sau:

1-Địa điểm:

Tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam đi qua các phường Khương Đình (quận Thanh Xuân), Giáp Bát, Tân Mai, Hoàng Văn Thụ (quận Hai Bà Trưng) và các xã Định Công, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Trần Phú (huyện Thanh Trì) Hà Nội.

2-Cấp hạng, tuyến:

2-1: Cấp hạng và quy mô mặt cắt ngang: là đường khu vực, mặt cắt ngang đường rộng 40,0m. Thành phần mặt cắt ngang của tuyến đường được dự kiến hai phương án:

+ Phương án không có đường sắt đô thị, bao gồm:

- Hai lòng đường xe chạy rộng 11,25m x 2 = 22,5m

- Hè mỗi bên rộng 7,25m x 2 = 14,5m.

- Giải phân cách trung tâm rộng 3,0m.

+ Phương án có đường sắt đô thị đi trên cao, bao gồm:

- Hai lòng đường xe chạy rộng 11,25m x 2 = 22,5m.

- Hè mỗi bên rộng 6,0m x 2 = 12,0m.

- Giải phân cách trung tâm rộng 5,50m.

2-2: Tuyến: Chiều dài tuyến khoảng 7334m.

- Điểm đầu tuyến: Tại ngã tư đường quy hoạch giao cắt với đường Tôn Thất Tùng kéo dài (gần Đầm Hồng) .

- Điểm cuối tuyến: Giao với đường đê sông Hồng hiện có (cuối đường Lĩnh Nam).

Hướng tuyến được xác định trên cơ sở quy hoạch chi tiết quận Hai Bà Trưng, tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 16/2000/QĐ-UB ngày 14 tháng 2 năm 2000, quy hoạch chi tiết quận Thanh Xuân, tỉ lệ 1/2000 đã được phê duyệt tại Quyết định số 112/1999/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 1999 (phần quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất) và quy hoạch chi tiết huyện Thanh Trì, tỷ lệ 1/5000 (phần quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất) đã được phê duyệt tại Quyết định số 133/2001/QĐ-UB ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

3. Chỉ giới đường đỏ:

Chỉ giới đường đỏ của đường được xác định trên cơ sở tim đường (thể hiện bằng tọa độ trên bản vẽ), mặt cắt ngang, các yếu tố kỹ thuật và các điều kiện ghi trực tiếp trên bản vẽ phù hợp với chỉ giới của các dự án đã được phê duyệt, đã và đang thực hiện (dự án khu đô thị mới Định Công, khu đô thị mới Đền Lừ I và II, cụm công nghiệp vừa và nhỏ huyện Thanh Trì...) Cụ thể được thể hiện trên bản đồ xác định chỉ giới tuyến đường tỷ lệ 1/500, kèm theo Quyết định này.

4. Các nút giao thông:

- Các nút giao thông giao với các tuyến đường hiện có (Đường 1A, đường Trương Định, đường Nguyễn Tam Trinh, đường Lĩnh Nam...) và các tuyến đường quy hoạch khác tổ chức giao nhau cùng cốt. Riêng nút giao với vành đai 3 tổ chức giao khác cốt, chỉ giới đường đỏ chính thức của nút giao thông khác cốt này sẽ được xác định theo dự án riêng.

Điều 2:

- Giao Kiến trúc sư trưởng Thành phố tổ chức cắm mốc chỉ giới đường đỏ theo hồ sơ được phê duyệt, bàn giao cho UBND các quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân; UBND Huyện Thanh Trì, UBND các phường Khương Đình, Giáp Bát, Tân Mai, Hoàng Văn Thụ và UBND các xã Định Công, Vĩnh Tuy, Lính Nam, Trần Phú để tổ chức công bố công khai cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân biết, thực hiện.

- Chủ tịch UBND các quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì chịu trách nhiệm tổ chức quản lý mốc giới sau khi được bàn giao, quản lý việc xây dựng theo chỉ giới đường đỏ và quy hoạch được duyệt, kiểm tra xử lý các trường hợp xây dựng vi phạm qui hoạch theo thẩm quyền và qui định của Pháp luật.

Điều 3:

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

- Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Kiến trúc sư trưởng Thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông công chính, Địa chính - Nhà đất, Tài chính - Vật giá; Chủ tịch UBND các quận Hai Bà Trưng, Thanh Xuân và Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì, Chủ tịch UBND các phường: Khương Đình, Giáp Bát, Tân Mai, Hoàng Văn Thụ và Chủ tịch UBND các xã Định Công, Vĩnh Tuy, Lĩnh Nam, Trần Phú: các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Hoàng Ân

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 104/2002/QĐ-UB phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Đầm Hồng - Giáp Bát - Lĩnh Nam, tỉ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân Thành Phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.880

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.254.197