Theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, người lao động đang thuê trọ thì có được nhận mức hỗ trợ tiền thuê nhà không?

Tôi có thắc mắc liên quan tới hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg mong được giải đáp thắc mắc. Gần đây tôi nghe mọi người bàn tán về Quyết định 08/2022/TTg. Mọi người bảo với tôi rằng theo quy định của Quyết định này thì những người lao động ở trọ như tôi sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà. Vì không rõ thông tin mọi người bảo nhau có đúng hay không nên tôi muốn xin tư vấn. Cảm ơn vì đã giải đáp thắc mắc của tôi.

Người lao động đang thuê trọ thì có được nhận mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động không?

Theo Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg hướng dẫn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định về đối tượng và điều kiện được nhận mức hỗ trợ nhận tiền thuê nhà cụ thể như sau:

"Điều 4. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ
Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
1. Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
2. Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt đầu thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022.
3. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
Trường hợp người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc thì phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà."

Như vậy, theo quy định trên thì người lao động đang ở thuê, ở trọ từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, là người lao đông có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022 và đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được nhận mức hỗ trợ tiền thuê trọ theo quy định của pháp luật.

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động là bao nhiêu tiền?

Tại Điều 5 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg hướng dẫn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định về mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả tiền thuê nhà cho người lao động cụ thể như sau:

"Điều 5. Mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả
1. Mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng.
2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 3 tháng.
3. Phương thức chi trả: Hằng tháng."

Trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động như thế nào?

Điều 7 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg hướng dẫn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động quy định về trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động cụ thể là:

(1) Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này (sau đây gọi là Mẫu số 01) và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định này để gửi doanh nghiệp tổng hợp.

(2) Trên cơ sở đề nghị của người lao động, doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này trong vòng 02 ngày làm việc.

(3) Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 4 Quyết định này. Doanh nghiệp lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo từng tháng và có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động.

(4) Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 6 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2022.

(5) Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(6) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

(7) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

Như vậy, đối với trường hợp cụ thể của bạn, nếu bạn đáp ứng đủ những điều kiện như bạn đang ở thuê, ở trọ từ ngày 01 tháng 02 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được thực hiện trước ngày 01 tháng 4 năm 2022 và đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn sẽ được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg. Mức hỗ trợ bạn nhận được hàng tháng là 500.000 đồng và bạn sẽ nhận được mức hỗ trợ ấy trong 3 tháng liên tục.

Trên đây là một số thông tin và quy định về mức hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

Xem mẫu số 01 tại đây.

Xem mẫu số 02 tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuê trọ

Khánh Huyền

Thuê trọ
Người lao động
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuê trọ Người lao động
MỚI NHẤT
Pháp luật
Sử dụng giấy khám sức khỏe giả để xin việc làm thì người lao động có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không?
Pháp luật
Công văn 2216/BHXH-CSXH: Đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 03? Thời gian chi trả hỗ trợ chậm nhất vào 10/9/2022?
Pháp luật
Những đối tượng người lao động nào được lưu trú tại khu công nghiệp? Có được phép thực hiện các dự án xây dựng nhà ở cho người lao động trong khu công nghiệp hay không?
Pháp luật
Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15: Tiếp tục hỗ trợ 1.155 tỷ đồng cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19?
Pháp luật
Người lao động đóng trùng bảo hiểm xã hội thì cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết như thế nào?
Pháp luật
Chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật dành cho người lao động được quy định như thế nào? Những đối tượng nào được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật?
Pháp luật
Thời giờ làm việc theo tuần của người lao động được quy định thế nào? Giờ làm việc ban đêm dành cho người lao động được quy định ra sao?
Pháp luật
Để hưởng trợ cấp lần đầu khi người lao động được cử đến công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có cần phải đảm bảo số năm công tác không?
Pháp luật
Khoản phụ cấp tiền thuê nhà mà người lao động nhận được có phải tính vào thuế thu nhập cá nhân hay không?
Pháp luật
Chị gái mất người lao động có được cho nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương không? Quyền và nghĩa vụ của người lao động được quy định như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào