Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 là cơ quan nào?

Cho tôi hỏi: Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 là cơ quan nào? - Cô Ý (Huế)

Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 ra sao?

Hiện nay, thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 được quy định tại Điều 101 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 62 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

Thẩm quyền điều chỉnh quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày Luật đất đai có hiệu lực thi hành
Trường hợp đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà nay phải điều chỉnh thì việc điều chỉnh nội dung quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định nếu việc điều chỉnh đó không làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất so với quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp việc điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ mà làm thay đổi về cơ cấu sử dụng đất đã được thể hiện trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định điều chỉnh.

Theo đó, việc điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Trường hợp việc điều chỉnh làm thay đổi về cơ cấu sử dụng đất đã được thể hiện trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì UBND tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi quyết định điều chỉnh.

Tuy nhiên, quy định trên đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 12 Điều 1 Nghị định 10/2023/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai do Chính phủ ban hành ngày 03/04/2023 như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
...
12. Sửa đổi, bổ sung Điều 101 như sau:
“Điều 101. Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014
Cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì có thẩm quyền quyết định điều chỉnh đối với trường hợp đã có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không phụ thuộc vào thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014.”

Như vậy, theo quy định mới thì thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 là cơ quan có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013.

Theo đó, thẩm quyền điều chỉnh sẽ không phụ thuộc vào thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.

Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 là cơ quan nào?

Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 là cơ quan nào? (Hình từ Internet)

Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất?

Căn cứ theo quy định tại Điều 59 Luật Đất đai 2013, Điều 66 Luật đất đai 2013, thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được xác định như sau:

- UBND tỉnh: Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- UBND huyện: Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

- UBND xã: Quyết định cho thuê đất.

Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà thẩm quyền quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của các cơ quan được xác định tương ứng.

Quy định mới về thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 được áp dụng từ khi nào?

Căn cứ nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 10/2023/NĐ-CP như sau:

Điều khoản thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023.

Như vậy, quy định mới về thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 sẽ được áp dụng từ ngày 20/05/2023.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2023.

Đặng Phan Thị Hương Trà

Thu hồi đất
Chuyển mục đích sử dụng đất
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Sử dụng đất không đúng với mục đích sử dụng ban đầu mà Nhà nước giao thì có bị Nhà nước thu hồi đất lại không?
Pháp luật
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm có được không? Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm có phải đăng ký biến động hay không?
Pháp luật
Trường hợp nào không cần phải xin phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng phải đăng ký biến động đất đai? Thủ tục để cá nhân cho doanh nghiệp thuê đất được quy định như thế nào?
Pháp luật
Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang xây dựng chuồng trại chăn nuôi và đất ở có phải xin phép không? Có bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai không?
Pháp luật
Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm có được không? Chuyển mục đích sử dụng đất có phải đăng ký biến động đất đai hay không?
Pháp luật
Cơ quan nào có thẩm quyền xác định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?
Pháp luật
Khi Nhà nước thu hồi đất mà người dân phải di chuyển tài sản thì Nhà nước sẽ bồi thường những chi phí gì?
Pháp luật
Có được cộng dồn diện tích đất thu hồi để nhận chính sách hỗ trợ khi có 02 quyết định thu hồi đất?
Pháp luật
Đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có được bồi thường khi bị thu hồi đất không? Điều kiện để được bồi thường khi bị thu hồi đất như thế nào?
Pháp luật
Người sử dụng đất nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục ra sao? Điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất được pháp luật quy định như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thu hồi đất
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thu hồi đất Chuyển mục đích sử dụng đất
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào