Hướng dẫn các bước thành lập công ty năm 2023? Giải đáp một số thắc mắc về thủ tục thành lập công ty?

Có thể hướng dẫn tôi các bước thành lập công ty không? Cảm ơn rất nhiều. Đây là câu hỏi của chị Thương đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.

Hướng dẫn các bước thành lập công ty năm 2023?

Bước 1: Chọn loại hình công ty

Hiện nay, tại Luật Doanh nghiệp 2020 đang công nhận 05 loại hình doanh nghiệp cụ thể như sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên;

- Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên;

- Công ty cổ phần;

- Công ty hợp danh;

- Doanh nghiệp tư nhân.

Khi có nhu cầu thành lập công ty, các cá nhân, tổ chức trước tiên cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp. Cách đơn giản nhất là dựa theo số lượng thành viên tham gia thành lập công ty. Trường hợp chỉ có một người thì có thể chọn loại hình doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty TNHH một thành viên.

Bước 2: Xác định tên công ty, nơi đặt trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh

Tên công ty

Theo quy định tại Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tên công ty cụ thể như sau:

Tên doanh nghiệp
1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
a) Loại hình doanh nghiệp;
b) Tên riêng.
2. Loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân.
3. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
4. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
5. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Nơi đặt trụ sở công ty

Tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rằng:

Trụ sở chính của doanh nghiệp
Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Vốn điều lệ

Trong trường hợp khi thành lập công ty cổ phần, công ty hợp danh hoặc công ty TNHH, tổ chức, cá nhân phải xác định số vốn điều lệ.

- Công ty cổ phần: Vốn điều lệ là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty.

- Công ty hợp danh hoặc công ty TNHH: Là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty.

Ngành, nghề kinh doanh

Doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không cấm.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân cần lưu ý những ngành nghề bị hạn chế đầu tư, kinh doanh và các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh

Tùy thuộc vào tổ chức, cá nhân muốn thành lập theo loại hình doanh nghiệp nào mà hồ sơ đăng ký kinh doanh sẽ khác nhau.

Có thể tham khảo tại Điều 19, Điều 20, Điều 21 và Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020

Bước 4: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh

Nơi nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh, tổ chức, cá nhân cần nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của công ty.

Hình thức nộp hồ sơ

Tại khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn 01 trong 03 hình thức sau để nộp hồ sơ:

- Nộp trực tiếp

- Nộp qua đường bưu điện

- Nộp online qua mạng.

Bước 4: Nộp lệ phí đăng ký kinh doanh

Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về phương thức thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, phí, lệ phí đăng ký kinh doanh có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử.

Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tại khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định rằng Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được cấp nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Ngành, nghề kinh doanh không bị cấm;

- Tên của doanh nghiệp đặt đúng quy định;

- Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ;

- Nộp đủ phí và lệ phí theo quy định.

Bước 6: Khắc con dấu của công ty

Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về con dấu của doanh nghiệp cụ thể như sau:

Dấu của doanh nghiệp
1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.
3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

Theo đó, các công ty được tự quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung của con dấu.

Bước 7: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Tại Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải nộp phí theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh;
b) Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần (nếu có).
2. Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, những thay đổi tương ứng phải được thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
3. Thời hạn thông báo công khai thông tin về doanh nghiệp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này là 30 ngày kể từ ngày được công khai.

Hướng dẫn các bước thành lập công ty năm 2023? Giải đáp một số thắc mắc về thủ tục thành lập công ty?

Hướng dẫn các bước thành lập công ty năm 2023? Giải đáp một số thắc mắc về thủ tục thành lập công ty? (Hình từ Internet)

Cần phải có bao nhiêu vốn để có thể thành lập công ty?

Hiện nay, pháp luật không có quy định về số vốn để có thể thành lập công ty. Các công ty có thể tùy ý đăng ký vốn điều lệ cao hoặc thấp tùy thuộc vào tài chính của tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, với một số ngành nghề kinh doanh nhất định phải yêu cầu có vốn pháp định.

Có thể ủy quyền để làm thủ tục thành lập công ty không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cụ thể như sau:

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:
1. Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
2. Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.
3. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
4. Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, pháp luật cho phép ủy quyền để thành lập công ty.

Ai không có quyền đăng ký thành lập công ty?

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020, tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập công ty tại Việt Nam:

- Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ;

- Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 , trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

- Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản , Luật Phòng, chống tham nhũng .

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

- Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trên đây là một số thông tin chúng tôi cung cấp gửi tới bạn. Trân trọng!

Nguyễn Khánh Huyền

Thành lập công ty Tải trọn bộ các quy định về Thành lập công ty hiện hành
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thành lập công ty có cần bằng cấp, chứng chỉ hành nghề? Những người nào không có quyền thành lập công ty mặc dù có bằng cấp?
Pháp luật
Những lưu ý về góp vốn thành lập công ty? Không cấp giấy chứng nhận góp vốn cho thành viên góp vốn thành lập công ty thì có bị phạt không?
Pháp luật
Có quy định vốn điều lệ tối thiểu khi thành lập công ty hay không? Xử lý như thế nào trong trường hợp góp không đủ vốn điều lệ công ty?
Pháp luật
Muốn thành lập công ty hợp danh trong lĩnh vực pháp luật cần phải đáp ứng các điều kiện gì? Thủ tục đăng ký thành lập công ty hợp danh trong lĩnh vực pháp luật như thế nào?
Pháp luật
Việc chuyển quyền sở hữu cổ phần do góp vốn thành lập công ty cần những giấy tờ gì theo quy định pháp luật hiện nay?
Pháp luật
Trước khi thành lập công ty thì ai là người ký các hợp đồng phục vụ cho việc thành lập công ty?
Pháp luật
Hướng dẫn các bước thành lập công ty năm 2023? Giải đáp một số thắc mắc về thủ tục thành lập công ty?
Pháp luật
Góp vốn thành lập công ty bằng cổ phần đang sở hữu ở công ty cổ phần khác có phù hợp với quy định pháp luật hiện nay không?
Pháp luật
Sử dụng người lao động trước khi thành lập công ty thì ký hợp đồng lao động vào ngày bắt đầu làm việc trên thực tế hay ngày thành lập mới đúng quy định?
Pháp luật
Được đặt tên công ty có chữ Tập Đoàn không? Đăng ký thành lập công ty qua mạng thông tin điện tử được không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thành lập công ty
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thành lập công ty
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào