Dự kiến thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào quý 1, 2 năm 2022 tối đa là 3 tháng?

Tôi có một doanh nghiệp nhỏ, tôi nghe nói rằng trong năm 2022 thì doanh nghiệp chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp có thể gia hạn thời hạn nộp thuế lên tới 3 tháng. Không biết thông tin này có đúng hay không? Nếu đúng thì đối tượng nào được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp? Và có trường hợp nào không được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không? Rất mong nhận được câu trả lời từ công ty, tôi xin cảm ơn!

Năm 2022, dự kiến các đối tượng nào được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo Điều 2 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 (Dự thảo 2) thì đối tượng được gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau;

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế,

+ Xây dựng;

+ Hoạt động xuất bản, hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khi thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

+ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị,

+ Thoát nước và xử lý nước thải.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động kinh doanh trong các ngành kinh tế sau:

+ Vận tải kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống, giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội, hoạt động kinh doanh bất động sản;

+ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

+ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí, hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí, hoạt động chiếu phim;

+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính, hoạt động dịch vụ thông tin;

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khi trọng điểm.

- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2001/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngành kinh tế, lĩnh vực của doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này là ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2021 hoặc 2022.

Theo đó, các đối tượng nêu trên thuộc các đối tượng được phép gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong bao lâu?

Theo điểm a khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 (Dự thảo 2) thì thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là:

Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 2 Dự thảo Nghị định này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Vậy đối với khoản thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp trong quý 1 và quý 2 của ký tính thuế 2022 thì doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thừi hạn nộp thuế.

Trường hợp nào không được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022 (Dự thảo 2) thì trường hợp không được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là:

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 2 Dự thảo Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 2 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Như vậy, doanh nghiệp thuộc vào các trường hợp trên sẽ không được gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là những quy định mới nhất về gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh ngiệp, tuy nhiên những quy định này mới là Dự thảo Nghị định nên đang trong quá trình xem xét và chỉnh sửa. Do đó, những quy định này chưa có hiệu lực pháp luật và có thể thay đổi.

Chi tiết nội dung Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, thuê mặt nước trong năm 2022: tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nguyễn Thành Đạt

Thuế thu nhập doanh nghiệp
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thuế thu nhập doanh nghiệp có thể đặt câu hỏi tại đây.

Pháp Luật Doanh Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuế thu nhập doanh nghiệp
MỚI NHẤT
Pháp luật
Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN đối với hãng vận tải nước ngoài? Doanh thu tính thuế TNDN của hãng vận tải biển nước ngoài được xác định như thế nào?
Pháp luật
Mẫu Tờ khai thuế TNDN đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài hiện nay được quy định như thế nào?
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dầu khí phù hợp với từng hợp đồng dầu khí là bao nhiêu phần trăm?
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động dầu khí là bao nhiêu phần trăm theo quy định mới nhất?
Pháp luật
Những điểm mới của Nghị định 91/2022/NĐ-CP so với Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế?
Pháp luật
Mẫu Tờ khai thuế TNDN đối với hãng hàng không nước ngoài? Hồ sơ khai thuế TNDN đối với hãng hàng không nước ngoài bao gồm những giấy tờ gì?
Pháp luật
Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN theo phương pháp doanh thu chi phí gồm những giấy tờ gì? Thuế suất thuế TNDN hiện nay là bao nhiêu?
Pháp luật
Mẫu số 04/TNDN Tờ khai thuế TNDN áp dụng đối với phương pháp tỷ lệ trên doanh thu như thế nào?
Pháp luật
Mẫu số 06/TNDN Tờ khai thuế TNDN áp dụng đối với hoạt động bán toàn bộ doanh nghiệp dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản?
Pháp luật
Đề xuất sửa đổi, bổ sung các khoản miễn thuế và thuế suất thuế TNDN? Khoản thu nhập nào được miễn thuế TNDN hiện nay?
Pháp luật
Có tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, tặng, tiêu dùng nội bộ không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào