Biểu mẫu mới nhất về Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức? Quy trình làm thẻ, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên như thế nào?

Tôi đã là Đảng viên dự bị được 12 tháng và sắp tới sẽ chuyển Đảng chính thức, tôi cần được hỗ trợ về biểu mẫu mới nhất nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức như thế nào? Làm thẻ Đảng như thế nào? Tôi cảm ơn!

Quy trình làm thẻ, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên như thế nào?

Căn cứ theo tiểu mục 2 Mục II Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành về quy trình làm thẻ, phát thẻ và quản lý thẻ Đảng viên như sau:

- Mỗi đảng viên mang một số thẻ đảng viên gồm 8 chữ số, chia làm 2 nhóm, ngăn cách bằng dấu chấm (.)

+ Nhóm 1 là 2 chữ số số hiệu của đảng bộ trực thuộc Trung ương, nhóm 2 gồm 6 chữ số nằm trong cụm số (từ 000.001 đến 999.999) theo Quy định của Ban Tổ chức Trung ương về ký hiệu, số hiệu và cụm số của các đảng bộ tỉnh, thành phố và đảng bộ trực thuộc Trung ương.

- Sau khi chi bộ ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; chi ủy gửi hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức, danh sách đề nghị phát thẻ và 2 ảnh chân dung (cỡ 2 x 3 cm) của đảng viên lên đảng ủy cơ sở; đảng ủy cơ sở xét, gửi hồ sơ đề nghị công nhận đảng viên chính thức và danh sách đề nghị cấp ủy có thẩm quyền; ban tổ chức cấp ủy có thẩm quyền tập hợp, lập danh sách đề nghị báo cáo ban thường vụ cấp ủy; ban thường vụ xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức cùng với việc xét, quyết định phát thẻ đảng viên.

- Ban tổ chức huyện ủy và tương đương làm thẻ đảng viên theo trình tự sau:

+ Sử dụng phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên để lập danh sách cấp mới thẻ đảng viên đã được ban thường vụ duyệt. Nếu không có kết nối mạng tới máy chủ cấp tỉnh thì kết xuất dữ liệu ra file, gửi lên ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương. Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương xét, cấp số thẻ đảng viên theo nội dung tại điểm 2.2.a nêu trên vào danh sách phát thẻ đảng viên. Nếu không có kết nối mạng tới máy chủ cấp huyện thì kết xuất dữ liệu ra file, gửi về ban tổ chức huyện ủy và tương đương để cập nhật dữ liệu đã được phê duyệt.

+ Căn cứ danh sách phát thẻ đảng viên đã được ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương phê duyệt, sử dụng phần mềm Quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên để in các yếu tố của đảng viên vào thẻ đảng viên; dán ảnh (cỡ 2 x 3 cm) vào thẻ.

+ Mang thẻ đảng viên đến ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương đóng dấu nổi thu nhỏ của tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương vào góc phải của ảnh đảng viên (vành ngoài của con dấu tính từ dưới cằm trở xuống trong ảnh đảng viên).

+ Ép nhựa bảo vệ (chú ý dấu bảo vệ in sẵn trong tấm nhựa phải đặt trùng với vị trí ảnh của đảng viên trong thẻ đảng viên).

+ Đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ vào ô tương ứng với kỳ kiểm tra kỹ thuật thẻ (từ tháng 4-2021 đến tháng 4-2026 là ô số 4).

+ Căn cứ thẻ đảng viên và danh sách phát thẻ đảng viên, vào sổ phát thẻ đảng viên (mẫu 8-TĐV); giao thẻ đảng viên cho cấp ủy cơ sở (mẫu 9-TĐV), người nhận thẻ ký vào sổ.

+ Trường hợp thẻ đảng viên bị làm sai, làm hỏng: Mang thẻ đảng viên làm sai, làm hỏng và ảnh đảng viên về ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương để kiểm tra, làm lại thẻ.

+ Ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương dùng thẻ đảng viên không số để in số thẻ đảng viên; nhập và in các yếu tố của đảng viên trên thẻ; dán ảnh, đóng dấu nổi và giao thẻ cho huyện ủy và tương đương tiếp tục hoàn thiện tấm thẻ đảng viên; thu lại thẻ làm sai, làm hỏng để quản lý.

- Cấp ủy cơ sở, sau khi nhận thẻ đảng của đảng viên, giao cho chi bộ tổ chức trao thẻ đảng cho đảng viên trong cuộc họp chi bộ gần nhất.

- Tổ chức đảng và đảng viên phải thực hiện đúng quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên.

- Định kỳ hằng năm, chi bộ kiểm tra thẻ đảng viên của đảng viên trong chi bộ. Đảng viên bị khai trừ, xóa tên và đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ có trách nhiệm thu lại thẻ đảng nộp lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

- Cấp ủy cơ sở và cấp ủy cấp trên trực tiếp của cơ sở sử dụng, bảo quản tốt sổ phát thẻ đảng viên, sổ giao nhận thẻ đảng viên; định kỳ hằng năm, chi bộ và cấp ủy cơ sở tổ chức kiểm tra thẻ đảng viên, kịp thời xử lý thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng của đảng viên.

- Hằng năm ban tổ chức tỉnh ủy và tương đương gửi báo cáo tổng hợp kết quả phát thẻ đảng viên về Ban Tổ chức Trung ương.

Biểu mẫu mới nhất về nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức? Quy trình làm thẻ, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên như thế nào?

Biểu mẫu mới nhất về nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức? Quy trình làm thẻ, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên như thế nào?

Biểu mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của chi bộ) như thế nào?

Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 quy định về biểu mẫu nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của chi bộ) như sau:

Tải biểu mẫu về: Tại đây

Biểu mẫu báo cáo về việc thẩm định nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy bộ phận) như thế nào?

Căn cứ theo Phụ lục ban hành kèm Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 quy định về biểu mẫu báo cáo về việc thẩm định nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức (của đảng ủy bộ phận) như sau:

Tải biểu mẫu về: Tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đảng viên

Cẩm Nhung

Đảng viên
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Đảng viên có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Đảng viên
MỚI NHẤT
Pháp luật
Đảng viên có phải kê khai tài sản hằng năm không? Đảng viên vi phạm nghĩa vụ kê khai tài sản bị xử lý thế nào?
Pháp luật
Muốn chuyển sinh hoạt đảng tạm thời ở trong nước thì cần chuẩn bị hồ sơ và làm theo trình tự gì?
Pháp luật
Thẻ đảng viên được làm và phát hành theo quy trình nào? Việc sử dụng và quản lý thẻ đảng viên như thế nào?
Pháp luật
Việc trao tặng Huy hiệu Đảng được tổ chức vào những dịp nào và thành phần tham dự lễ trao tặng gồm những ai?
Pháp luật
Trình tự làm thẻ đảng viên thực hiện như thế nào? Đảng viên từ trần thì thẻ đảng viên đưa cho người nhà đảng viên giữ được hay không?
Pháp luật
Tính tuổi đảng của đảng viên được công nhận chính thức có bao gồm cả thời gian 12 tháng làm đảng viên dự bị không?
Pháp luật
Nghỉ hưu theo tuổi khai trong hồ sơ cán bộ hay lý lịch đảng viên? Và hồ sơ này sẽ gồm những tài liệu gì?
Pháp luật
Đảng viên con thứ 3 thì bị xử lý kỷ luật đảng như thế? Trường hợp nào thì sinh con thứ 3 thì không bị xử lý kỷ luật?
Pháp luật
Mẫu nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng năm 2022 (Mẫu 4A-KNĐ)? Điều kiện kết nạp đảng viên 2022?
Pháp luật
Muốn chuyển sinh hoạt đảng chính thức ở trong nước thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì và làm theo trình tự nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào