Nhập khẩu xe đạp mới 100% có phải xin giấy phép, điều kiện nào không? Hồ sơ hải quan để doanh nghiệp nhập khẩu xe đạp về Việt Nam gồm những giấy tờ gì?

Công ty dự định nhập khẩu xe đạp đôi loại 4 bánh 4 chỗ ngồi không dùng điện, xin hỏi chính sách nhập khẩu có vướng mắc gì không, có phải xin giấy tờ gì không? Ngoài tờ khai hải quan còn cần phải chuẩn bị những giấy tờ gì? Và phải nộp tờ khai trong thời hạn bao lâu?

Nhập khẩu xe đạp mới 100% có phải xin giấy phép, điều kiện không?

Căn cứ theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP về hàng hóa cấm nhập khẩu như sau:

I. DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU

Hàng hóa cấm nhập khẩu

Bên cạnh đó Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định về hàng hóa nhập cẩu theo giấy phép, điều kiện như sau:

II. DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện

Theo đó thì xe đạp không thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện nên Công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.   

Hồ sơ hải quan để doanh nghiệp nhập khẩu xe đạp về Việt Nam gồm những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC (sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu như sau:

"Điều 16. Hồ sơ hải quan
...
2. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu
a) Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;
b) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.
Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được người bán chỉ định nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam phát hành cho chủ hàng.
Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau:
...
c) Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.
...
đ) Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về ngoại thương và thương mại đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch hoặc văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:
đ.1) Nếu nhập khẩu một lần: 01 bản chính;
đ.2) Nếu nhập khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi nhập khẩu lần đầu.
e) Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành: 01 bản chính.
...
g) Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên;
h) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy. Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo quy định tại Thông tư số 39/2015/TT-BTC ;
i) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
k...;
l) Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác nhập khẩu các mặt hàng thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành, pháp luật về quản lý ngoại thương mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác;
..."

Nhập khẩu xe đạp mới 100% có phải xin giấy phép, điều kiện nào không?

Xe đạp nhập khẩu  

Thời hạn nộp tờ khai hải quan là bao nhiêu ngày trước khi hàng hóa đến cửa khẩu?

Căn cứ khoản 8 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thời hạn nộp tờ khai hải quan như sau:

"Điều 18. Khai hải quan
...
8. Thời hạn nộp tờ khai hải quan
a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;
b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.
Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tải trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.
Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủ công, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khai hàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh (đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiện vận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ)."

Như vậy, công ty bạn cần hoàn thành tờ khai hải quan và nộp trước hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu.

Trần Thành Nhân

Tờ khai hải quan
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Nhập khẩu xe đạp mới 100% có phải xin giấy phép, điều kiện nào không? Hồ sơ hải quan để doanh nghiệp nhập khẩu xe đạp về Việt Nam gồm những giấy tờ gì?
Pháp luật
Mang kim cương xuất cảnh thì có cần phải khai tờ khai hải quan không? Người xuất cảnh có nhu cầu sao chụp phần tờ khai Hải quan thì hồ sơ gồm những giấy tờ nào?
Pháp luật
Người có hành lý ký gửi có cần phải khai tờ khai hải quan khi xuất cảnh không? Tờ khai Hải quan được quản lý như thế nào?
Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị hủy tờ khai hải quan mới nhất được quy định như thế nào? Thực hiện thủ tục hủy tờ khai hải quan trong những trường hợp nào?
Pháp luật
Quà biếu, quà tặng có được khai trên tờ khai hải quan khi xuất, nhập khẩu không? Hồ sơ khi gửi quà biếu, quà tặng qua dịch vụ bưu chính gồm những gì?
Pháp luật
Phí bản quyền cộng vào hàng hóa nhập khẩu khi điền tờ khai trị giá hải quan phải đáp ứng những yêu cầu nào?
Pháp luật
Phải nộp chứng từ chứng minh hàng hóa vận tải trực tiếp cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan trong những trường hợp nào?
Pháp luật
Mở tờ khai hải quan khi nào thì được hưởng mức thuế suất của thuế suất ưu đãi đặc biệt CPTPP (2022)?
Pháp luật
Mẫu Tờ khai hải quan chưa hoàn chỉnh đối với hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp ưu tiên mới nhất hiện nay?
Pháp luật
Người khai hải quan khai C/O trên tờ khai thực hiện như thế nào theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tờ khai hải quan
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Tờ khai hải quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào