Mức hỗ trợ di chuyển không làm đường tạm để di chuyển người và tài sản đối với hộ gia đình tỉnh Hà Giang bị thu hồi đất dự án thủy sản là bao nhiêu?

Cho tôi hỏi đất dự án thủy sản của chúng tôi thuộc vùng ngập lòng hồ khu vực tỉnh Hà Giang rất khó để di chuyển, hiện Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi thì có phải sẽ được hỗ trợ chi phí làm đường tạm hay không? Nếu chúng tôi tự mình di chuyển được thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ là bao nhiêu? Theo kế hoạch thì hộ gia đình tôi sẽ di chuyển đển điểm tái định cư tập trung nông thôn thì không biết sẽ dược đề bù lại bao nhiêu đất? Câu hỏi của anh Trường từ Hà Giang.

Hỗ trợ chi phí làm đường tạm khi thu hồi đất thực hiện dự án thủy lợi của hộ gia đình trong những trường hợp nào?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 64/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Quyết định 06/2019/QĐ-TTg) quy định về việc hỗ trợ làm đường tạm như sau:

Hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển người và tài sản
1. Đối với những nơi thuộc vùng ngập lòng hồ không thể di chuyển bằng thủ công hoặc bằng các phương tiện vận chuyển khác, được hỗ trợ làm đường tạm để di chuyển người và tài sản. Các tiêu chuẩn kỹ thuật và quy mô thiết kế của đường tạm và các công trình trên tuyến vận dụng theo đường giao thông cấp VI trong TCVN 4054-2005.
2. Trường hợp các hộ tái định cư tại nơi phải di chuyển có đủ điều kiện tự di chuyển, tự nguyện vận chuyển người, tài sản được hỗ trợ bằng tiền để tự vận chuyển, không làm đường tạm. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Theo đó, khi thực hiện thu hồi đất thực hiện dự án thủy sản của hộ gia đình là vùng ngập lòng hồ không thể di chuyển bằng thủ công hoặc bằng các phương tiện vận chuyển khác thì Ủy ban nhân dân sẽ hỗ trợ chi phí làm đường cho hộ gia đình làm đường tạm để di chuyển tài sản.

Trường hợp các hộ tái định cư tại nơi phải di chuyển có đủ điều kiện tự di chuyển, tự nguyện vận chuyển người, tài sản được hỗ trợ bằng tiền để tự vận chuyển, không làm đường tạm. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Mức hỗ trợ di chuyển không làm đường tạm đối với hộ gia đình tỉnh Hà Giang bị thu hồi đất dự án thủy sản là bao nhiêu?

Mức hỗ trợ di chuyển không làm đường tạm đối với hộ gia đình tỉnh Hà Giang bị thu hồi đất dự án thủy sản là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Mức hỗ trợ di chuyển không làm đường tạm đối với hộ gia đình tỉnh Hà Giang bị thu hồi đất dự án thủy sản là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 25 Quyết định 15/2019/QĐ-UBND quy định về mức hỗ trợ di chuyển không làm đường tạm như sau:

Hỗ trợ tự nguyện vận chuyển, không làm đường tạm
Trường hợp các hộ tái định cư tại nơi phải di chuyển có đủ điều kiện tự di chuyển, tự nguyện vận chuyển người, tài sản được hỗ trợ một (01) lần tại thời điểm bồi thường, hỗ trợ bằng tiền 6.000.000 đồng/hộ.

Theo đó, đối với các hộ gia đình tại tỉnh Hà Giang bị thu hồi đất dự án thủy sản là vùng ngập lòng hồ nhưng đủ điều kiện để tự di chuyển không cần phải làm đường tạm thì Ủy ban nhân dân sẽ hỗ trợ một (01) lần tại thời điểm bồi thường với số tiền là 6.000.000 đồng/hộ.

Hộ gia đình bị thu hồi đất dự án thủy sản di chuyển đển điểm tái định cư tập trung nông thôn sẽ được giao bao nhiêu diện tích đất?

Căn cứ Điều 12 Quyết định 64/2014/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng khu, điểm tái định cư tập trung như sau:

Xây dựng khu, điểm tái định cư tập trung
1. Giao đất khu, điểm tái định cư:
a) Đất ở
- Hộ tái định cư đến điểm tái định cư tập trung nông thôn được giao đất ở tại điểm tái định cư tối thiểu 200 m2 cho một hộ. Trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì có thể giao mức cao hơn;
- Hộ tái định cư đến điểm tái định cư đô thị được giao 01 lô đất ở tại điểm tái định cư.
b) Đất sản xuất đối với hộ đến điểm tái định cư tập trung nông thôn:
- Được bồi thường thiệt hại về đất sản xuất bằng việc giao đất sản xuất; hạn mức giao đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định phù hợp với thực tế, nhưng không thấp hơn hạn mức giao đất sản xuất tại địa phương;
- Được giao đất lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản tại điểm tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
c) Hạn mức giao đất tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể.
2. Xây dựng nhà ở nông thôn:
a) Hộ tái định cư được tự tổ chức xây dựng nhà ở bằng tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
b) Trường hợp không tự xây dựng nhà ở, chủ đầu tư xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân khác xây dựng nhà ở, bàn giao cho người dân; kinh phí xây dựng được trừ vào tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
Việc xây dựng nhà ở theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này phải phù hợp theo quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư được phê duyệt và kiến trúc nhà ở phải phù hợp với phong tục, tập quán của từng dân tộc.
3. Đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt: Thôn, bản, ấp có hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu, điểm tái định cư tập trung nông thôn và bị ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt được hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình nước sinh hoạt.
4. Đầu tư xây dựng công trình điện: Thôn, bản, ấp có hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu, điểm tái định cư tập trung nông thôn, và bị ảnh hưởng bất lợi đến khả năng cung cấp điện sẽ được đầu tư nâng cấp, cải tạo công trình điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Theo đó, trường hợp hộ gia đình bị thu hồi đất dự án thủy sản di chuyển đển điểm tái định cư tập trung nông thôn sẽ được giao đất ở tại điểm tái định cư tối thiểu 200 m2 cho một hộ. Trường hợp có điều kiện về quỹ đất thì có thể giao mức cao hơn.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thu hồi đất
Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thu hồi đất có thể đặt câu hỏi tại đây.

Lao Động 247
Pháp Luật Doanh Nghiệp
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thu hồi đất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Nhà nước thu hồi đất được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01/7/2004 chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì việc bồi thường được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Thẩm quyền điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 là cơ quan nào?
Pháp luật
Tổng hợp 08 điểm mới trong Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)? Việc giao đất, cho thuê đất sẽ được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất?
Pháp luật
Khi Nhà nước thu hồi đất thì có chế độ bồi thường về công sức lao động không? Nếu có thì bồi thường như thế nào?
Pháp luật
Thu hồi đất là tài sản thừa kế của nhiều hộ gia đình nhưng để một hộ đứng tên giấy tờ thì có được bố trí tái định cư cho từng hộ gia đình riêng lẻ không?
Pháp luật
Có được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất công ích đang cho thuê hay không? Nhà nước thu hồi đất công ích mà trên đất đã được đầu tư thì chi phí bồi thường tính như thế nào?
Pháp luật
Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình nhưng giá trị bồi thường bằng đất nông nghiệp có được không?
Pháp luật
Cán bộ công chức bị thu hồi đất nông nghiệp có được nhà nước hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề hay không?
Pháp luật
Việc chậm chi trả tiền hỗ trợ tái định cư cho người có đất thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở thì xử lý như thế nào?
Pháp luật
Sửa đổi quy định thu hồi đất đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư như thế nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào