Từ ngày 01/7/2023 sắp tới, dịch vụ công sẽ liên thông nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi?

Xin hỏi, từ ngày 01/7/2023 sắp tới, dịch vụ công liên thông nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi? Anh Minh Triệu - Lào Cai

BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định 706/QĐ-BHXH năm 2023 ngày 19/5/2023 về Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm thủ tục hành chính "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Quyết định 976/QĐ-BHXH năm 2023 ban hành ngày 12/6/2023 về Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Dịch vụ công liên thông

dvck liên thông

Thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi được quy định ra sao?

Theo Quyết định 976/QĐ-BHXH năm 2023, đối với dịch vụ công liên thông “Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước bắt đầu từ ngày 1/7.

- Căn cứ Điều 3 Quy trình ban hành kèm Quyết định 976/QĐ-BHXH năm 2023, Cha/mẹ/người giám hộ/người thân của trẻ em dưới 6 tuổi chỉ cần thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác Tờ khai điện tử liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi theo mẫu trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi nhận được hồ sơ điện tử từ phần mềm dịch vụ công liên thông, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thụ lý, giải quyết theo quy định.

- Đối với hồ sơ hợp lệ, thời gian cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản điện tử giấy khai sinh và thông tin, dữ liệu điện tử từ phần mềm Dịch vụ công liên thông.

Xem chi tiết hướng dẫn về thủ tục đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi online tại Quyết định 976/QĐ-BHXH năm 2023

liên thông tthc

Từ ngày 01/7/2023 sắp tới, dịch vụ công sẽ liên thông nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi? (Hình internet)

Liên thông nhóm thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí” với đối tượng nào?

Theo quy định tại Điều 1 Quyết định 706/QĐ-BHXH năm 2023, Nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí” được thực hiện từ ngày 15/6/2023 trên phạm vi cả nước với các đối tượng sau:

(1) Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng;

(2) Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH mà đã có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên;

(3) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

(4) Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 12 tháng trở lên hoặc có tổng thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên;

(5) Người đang chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp hằng tháng;

(6) Người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Như vậy, trình tự thực hiện TTHC liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thực hiện tại cơ quan Bảo hiểm xã hội đối với người chết thuộc 06 trường hợp nêu trên. Theo đó, cá nhân thực hiện các thủ tục nêu trên vào Cổng Dịch vụ công quốc gia và làm theo hướng dẫn.

Lưu ý:

- Cá nhân thực hiện đăng ký khai tử cho người chết thuộc các trường hợp 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên có đề nghị cơ quan BHXH giải quyết hưởng trợ cấp mai táng hoặc thuộc trường hợp 6 nêu trên được cơ quan có thẩm quyền chuyển Trích lục khai tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua phần mềm DVC liên thông đến cơ quan BHXH để cấp Quyết định thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

- Theo đó, cơ quan BHXH sẽ giải quyết trợ cấp mai táng hoặc thủ tục thôi hưởng trợ cấp tuất hằng tháng đối với các trường hợp này theo quy định.

- Quy trình thủ tục hành chính liên thông “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí”, có hiệu lực từ ngày 15/6/2023, đã sẵn sàng triển khai rộng rãi trên toàn quốc.

Ý nghĩa của việc liên thông nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi là gì?

Việc giải quyết liên thông điện tử đối với 2 nhóm thủ tục hành chính "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng phí" và “Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” có ý nghĩa rất quan trọng, mang lại lợi ích cho người dân:

-Thực hiện liên thông đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ sẽ giúp công dân chỉ cần Kê khai hồ sơ 1 lần nhưng thực hiện được 03 thủ tục Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ.

- Thủ tục đăng ký đơn giản, nhanh chóng thuận tiện, cá nhân, tổ chức có thể kê khai, nộp hồ sơ 24/24 giờ trong ngày, tại mọi địa điểm kết nối internet.

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ.

- Chủ động các công việc khác của dân

- Theo dõi được tình trạng hồ sơ trên website trực tuyến, thời hạn giải quyết, trả kết quả hồ sơ.

- Bảo đảm công khai, minh bạch thủ tục hồ sơ

Dịch vụ công
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Dịch vụ công được hiểu như thế nào? Danh mục sản phẩm, dịch vụ công sẽ bao gồm những danh mục nào?
Pháp luật
25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06 sẽ bắt buộc phải được số hóa kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022?
Pháp luật
Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục online khi đăng ký biến động về sổ đỏ, sổ hồng do thay đổi thông tin người đứng tên?
Pháp luật
Dịch vụ công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch: Tái cấu trúc quy trình đăng ký kết hôn trực tuyến thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia?
Pháp luật
Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ Giao thông vận tải quản lý như thế nào?
Pháp luật
Sản phẩm, dịch vụ công ích là gì? Đặt hàng sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích cần đảm bảo những điều kiện gì?
Pháp luật
Mẫu biên bản nghiệm thu đặt hàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?
Pháp luật
Từ ngày 01/7/2023 sắp tới, dịch vụ công sẽ liên thông nhóm thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký thường trú, Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi?
Pháp luật
Phấn đấu năm 2022 áp dụng 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong các thủ tục hành chính và nâng cao công tác quản lý nhà nước như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn xử lý số liệu nhóm chỉ số cung cấp dịch vụ trực tuyến; số hóa hồ sơ khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trên môi trường điện tử?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Dịch vụ công
2,171 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Dịch vụ công
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào