Trước tháng 09/2022, cả nước sẽ hoàn thành mục tiêu tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi phải không?

Ngày 17/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 38/NQ-CP ban hành Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, đáng chú ý là mục tiêu hoàn thành tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 09/2022. Những mục tiêu cụ thể của Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 là gì?

Để bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Chính phủ đã đặt ra những mục tiêu cụ thể như sau:

Bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19

Theo hướng dẫn tại tiểu mục 2 mục II Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 đề ra mục tiêu bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng Covid-19 cụ thể như sau:

"II. MỤC TIÊU
...
2. Mục tiêu cụ thể
a) Bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19
- Đến hết quý I năm 2022: hoàn thành việc tiêm mũi 02 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 03 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm.
- Bảo đảm đủ vắc xin và hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9 năm 2022."

Kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19

Theo hướng dẫn tại tiểu mục 2 mục II Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 đề ra mục tiêu kiểm soát sự lây lan của dịch Covid-19 cụ thể như sau:

"II. MỤC TIÊU
...
2. Mục tiêu cụ thể
...
b) Kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19
- Tất cả các cấp chính quyền có kịch bản phòng, chống dịch COVID-19.
- Tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá.
- Có chiến lược giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn.
- Giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1 triệu dân xuống mức thấp hơn mức trung bình của Châu Á."

Nâng cao năng lực, trang thiết bị y tế và đã ngộ phù hợp với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Theo hướng dẫn tại tiểu mục 2 mục II Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 đề ra mục tiêu nâng cao năng lực, trang thiết bị y tế và đã ngộ phù hợp với lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

"II. MỤC TIÊU
...
2. Mục tiêu cụ thể
...
c) Nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến
- 100% các trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện, trạm y tế cấp xã, y tế tại các cơ sở giam giữ, bệnh xá trong các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang được tăng cường năng lực để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch.
- Bảo đảm số giường hồi sức tích cực tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên theo hướng dẫn của Bộ Y tế và có kế hoạch huy động, phân công các cơ sở y tế trên địa bàn (bao gồm cả cơ sở ngoài công lập) tham gia phòng, chống dịch COVID-19 (kể cả điều trị).
- 100% người mắc COVID-19 diễn biến nặng, nguy kịch được điều trị, chăm sóc sức khỏe theo quy định.
- Tổ chức triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ xa theo quy định để tăng tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của người mắc COVID-19 và người không thể tiếp cận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do dịch bệnh COVID-19."

Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 đề ra những mục tiêu gì?

Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 đề ra những mục tiêu cụ thể gì?

Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch Covid-19

Theo hướng dẫn tại tiểu mục 2 mục II Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 đề ra mục tiêu bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch Covid-19 cụ thể như sau:

"II. MỤC TIÊU
...
2. Mục tiêu cụ thể
...
d) Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19
Tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động di cư ở các thành thị… đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế."

Bảo đảm thông tin, truyền thông trong phòng, chống dịch Covid-19

Theo hướng dẫn tại tiểu mục 2 mục II Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 đề ra mục tiêu bảo đảm thông tin, truyền thông trong phòng, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

"II. MỤC TIÊU
...
2. Mục tiêu cụ thể
...
đ) Bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch
- Chủ động trong định hướng dư luận; bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu, đồng thuận, tạo niềm tin xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện.
- Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào và hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện phòng, chống dịch.
- 100% các cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, kết quả điều trị của các cá nhân."

Bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân

Theo hướng dẫn tại tiểu mục 2 mục II Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo Nghị quyết 38/NQ-CP năm 2022 đề ra mục tiêu bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 đi đôi với phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân cụ thể như sau:

"II. MỤC TIÊU
...
2. Mục tiêu cụ thể
...
e) Bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của nhân dân
- 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp.
- 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo."
Covid-19 Tải về trọn bộ quy định liên quan đến Covid-19:
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 được phép làm thêm tối đa 60 giờ trong 01 tháng?
Pháp luật
Tại sao từ ngày 01/3/2022 thân nhân của người đã mất vì dịch Covid-19 lại không còn được nhận hỗ trợ?
Pháp luật
Việc cách ly y tế đối với các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm bệnh Covid-19 (F1) được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Thời gian cách ly tại nhà đối với người tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 (F1) theo quy định mới nhất có còn là 14 ngày không?
Pháp luật
Từ 0h ngày 27/4/2022, tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với COVID-19 tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam đối với người nhập cảnh?
Pháp luật
Để phòng chống dịch Covid-19 trong trường học thì có tuyên truyền thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid 19 cho học sinh không?
Pháp luật
Kế hoạch định hướng công tác Truyền thông tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại Việt Nam năm 2023-2024?
Pháp luật
Rút ngắn thời gian tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3, mũi 4 và thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi?
Pháp luật
Bãi bỏ 07 văn bản phòng chống dịch COVID-19 do Bộ Giao thông vận tải ban hành tại Quyết định 1588/QĐ-BGTVT?
Pháp luật
Hướng dẫn mới về thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 của Bộ Y tế có nội dung như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Covid-19
948 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Covid-19
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào