Doanh nghiệp chế xuất khi mua bán, thanh lý hàng hóa với doanh nghiệp nội địa thì có phải làm thủ tục hải quan hay không?

Doanh nghiệp chế xuất cần thực hiện những thủ tục gì khi thanh lý hàng hóa? - Câu hỏi của chị Hạnh tại Long An.

Doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu hàng hóa làm tài sản cố định có bị đánh thuế nhập khẩu không?

Căn cứ điểm c khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 quy định:

Đối tượng chịu thuế
...
4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau:
...
c) Hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan;...

Như vậy, trước hết cần xác định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016 có quy định về khu phi thuế quan như sau:

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Đồng thời, tại khoản 3 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP có quy định:

Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
...
3. Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Như vậy, doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu hàng hóa khi tạo tài sản cố định và chỉ sử dụng trong doanh nghiệp thì không phải chịu thuế nhập khẩu.

Doanh nghiệp chế xuất có được thanh lý tài sản vào thị trường nội địa không? Doanh nghiệp chế xuất cần thực hiện những thủ tục gì khi thanh lý hàng hóa?

Doanh nghiệp chế xuất khi mua bán, thanh lý hàng hóa với doanh nghiệp nội địa thì có phải làm thủ tục hải quan hay không? (Hình từ Internet)

Doanh nghiệp chế xuất có được thanh lý tài sản vào thị trường nội địa không?

Căn cứ khoản 4 Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP:

Quy định riêng áp dụng đối với khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất
...
4. Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải là khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại điểm c khoản này và các trường hợp không phải làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật về hải quan như sau:
...
c) Doanh nghiệp chế xuất được bán, thanh lý vào thị trường nội địa tài sản đã qua sử dụng và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và quy định khác của pháp luật có liên quan. Tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Như vậy, doanh nghiệp chế xuất được bán, thanh lý vào thị trường nội địa tài sản đã qua sử dụng và các hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp chế xuất cần thực hiện những thủ tục gì khi thanh lý hàng hóa?

Trước hết, căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP) quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Căn cứ Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) và Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) quy định doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ khi thanh lý hàng hóa.

Dựa trên những quy định này, Công văn 4067/TCHQ-TXNK năm 2022 Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về việc xử lý đối với tài sản thanh lý của doanh nghiệp chế xuất như sau:

- Đối với hàng hóa, thiết bị được mua từ nội địa (không làm thủ tục hải quan) hoặc hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu nhưng đã thực hiện đầy đủ chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu theo quy định như hàng hóa nhập khẩu không hưởng chế độ, chính sách áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu: Khi mua bán, thanh lý hàng hóa này với doanh nghiệp nội địa, doanh nghiệp chế xuất không phải làm thủ tục hải quan.

- Đối với hàng hóa, thiết bị có nguồn gốc nhập khẩu áp dụng chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa đối với doanh nghiệp chế xuất: Thực hiện thủ tục thanh lý theo quy định tại Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC, doanh nghiệp chế xuất được lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc làm thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ khi thanh lý hàng hóa. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp chế xuất thực hiện thủ tục xuất khẩu tại chỗ; doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại chỗ, nộp các loại thuế theo quy định. Tại thời điểm thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu ban đầu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

- Đối với các tài sản trong gói thầu thi công nội thất văn phòng: Đề nghị Công ty căn cứ hồ sơ thiết kế kỹ thuật của các nhà thầu, các tài liệu có liên quan để thực hiện kê khai, nộp thuế. Riêng đối với vật tư đã tiêu hao trong quá trình thi công (sơn, keo, băng dính...) thì không phải kê khai, nộp thuế.

Doanh nghiệp chế xuất
Thủ tục hải quan
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chế xuất thành doanh nghiệp thường thì tài sản, hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu xử lý thế nào?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài doanh nghiệp chế xuất? Tần suất gửi báo cáo của doanh nghiệp?
Pháp luật
Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào doanh nghiệp chế xuất có thuộc đối tượng phải nộp thuế nhập khẩu không?
Pháp luật
Mẫu báo cáo quyết toán tình hình nhập khẩu sản phẩm gia công tại doanh nghiệp chế xuất? Hướng dẫn lập báo cáo?
Pháp luật
Cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất thì có được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 0%?
Pháp luật
Không ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp chế xuất có được hưởng thuế suất 0% hay không?
Pháp luật
Doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu hàng hóa theo quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu có được hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào không?
Pháp luật
Hồ sơ đề nghị áp dụng chế độ ưu tiên trong thực hiện thủ tục hải quan của doanh nghiệp có bao gồm báo cáo tài chính của doanh nghiệp không?
Pháp luật
Hàng hóa bán cho doanh nghiệp chế xuất để xuất khẩu có chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định?
Pháp luật
Việc kiểm tra thực tế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất có phải được thực hiện bằng máy soi hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Doanh nghiệp chế xuất
46,062 lượt xem
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào