Giá trị bồi thường đối với phần đất Nhà nước thu hồi được xác định như thế nào? Người dân cần đáp ứng điều kiện nào để được nhận bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

Mảnh đất ở của tôi và hàng xóm cùng sắp được đền bù trong dự án đường liên tỉnh, nhưng tôi chưa được nhận sổ đỏ. Vậy mảnh đất của tôi liệu có bị đền bù giá thấp hơn không? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến giá đền bù?

Nhà nước có hỗ trợ khác đối với người dân ngoài khoản bồi thường khi tiến hành thu hồi đất không?

Căn cứ theo Điều 83 Luật Đất đai 2013 quy định về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"Điều 83. Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất
1. Nguyên tắc hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất:
a) Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất ngoài việc được bồi thường theo quy định của Luật này còn được Nhà nước xem xét hỗ trợ;
b) Việc hỗ trợ phải bảo đảm khách quan, công bằng, kịp thời, công khai và đúng quy định của pháp luật.
2. Các khoản hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:
a) Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất;
b) Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp; thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh dịch vụ của hộ gia đình, cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở;
c) Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở;
d) Hỗ trợ khác.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Người dân cần đáp ứng điều kiện nào để được nhận bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

"Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp."

Theo quy định nêu trên, hộ gia đình, cá nhân không có Giấy chứng nhận vẫn được bồi thường về đất nếu đủ điều kiện được cấp nhưng chưa được cấp được quy định cụ thể tại các Điều 100 và Điều 101 Luật đất đai 2013.

Giá trị bồi thường đối với phần đất Nhà nước thu hồi được xác định như thế nào?

Giá trị bồi thường đối với phần đất Nhà nước thu hồi được xác định như thế nào

Bồi thường phần đất thu hồi

Căn cứ khoản 4 điều 114 Luật Đất đai 2013 quy định về giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

4. Giá đất cụ thể được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân. Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất, vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân;
b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức mà phải nộp tiền sử dụng đất;
c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
đ) Tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Từ những quy định trên có thể thấy, trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có giấy chứng nhận quyền sở hữu đất nhưng có đủ các điều kiện để được cấp thì vẫn được bồi thường giống với trường hợp có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy trường hợp của bạn chưa có sổ đỏ sẽ được bồi thường theo quy định, giống với trường hợp có sổ.

Những yếu tố ảnh hưởng tới giá đền bù là giá đất cụ thể của từng địa phương và giá đất hiện hành. Giá đất cụ thể không được xác định trước thay vào đó, khi có quyết định thu hồi của Nhà nước thì UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương mới quyết định giá đất cụ thể.

Giá trị bồi thường đối với phần đất được thu hồi phải dựa trên cơ sở điều tra, thu thập thông tin về thửa đất, giá đất thị trường và thông tin về giá đất trong cơ sở dữ liệu đất đai; áp dụng phương pháp định giá đất phù hợp. Từ kết quả tư vấn xác định giá đất, cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh trình Hội đồng thẩm định giá đất xem xét trước khi trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thu hồi đất

Thành Nhân

Thu hồi đất
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thu hồi đất
MỚI NHẤT
Pháp luật
Cơ quan nhà nước thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích có phải tổ chức họp những người có đất bị thu hồi để thông báo thu hồi đất hay không?
Pháp luật
Người có đất nông nghiệp bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư hay không? Nhà nước thực hiện bồi thường về đất nông nghiệp cho người có đất bị thu hồi theo nguyên tắc nào?
Pháp luật
Trước khi tiến hành thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền phải thông báo thu hồi đất trước bao nhiêu ngày cho người có đất bị thu hồi?
Pháp luật
Bồi thường về cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng được quy định như thế nào?
Pháp luật
Cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển dự án làng nghề thì có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất hay không?
Xây dựng đúng giấy phép xây dựng nhưng không được hoàn công vì đổi quy hoạch thì khi thu hồi đất có được bồi thường?
Xây dựng đúng giấy phép xây dựng nhưng không được hoàn công vì đổi quy hoạch thì khi thu hồi đất có được bồi thường?
Pháp luật
Sử dụng sai mục đích sử dụng đất có bị thu hồi đất không? Căn cứ, thủ tục thu hồi khi sử dụng đất sai mục đích?
Pháp luật
Cán bộ công chức bị thu hồi đất nông nghiệp có được nhà nước hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề hay không?
Pháp luật
Hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp bị thu hồi có được nhận hỗ trợ bằng tiền đối với chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề hay không?
Pháp luật
Hộ gia đình có đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi được bồi thường theo quy định như thế nào? Có được bồi thường chi phí đầu tư vào đất không?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào