Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Ninh Thuận là bao nhiêu? Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là bao nhiêu năm?

Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Ninh Thuận là bao nhiêu? Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là bao nhiêu năm và khi hết hạn sẽ ký hợp đồng mới hay sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng? - Câu hỏi của anh Lâm (Ninh Thuận)

Việc đấu nối dự án điện mặt trời nối lưới vào hệ thống điện được thực hiện như thế nào?

Tại Điều 7 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg quy định về việc đấu nối dự án điện mặt trời nối lưới vào hệ thống điện, cụ thể như sau:

Đấu nối dự án điện mặt trời nối lưới vào hệ thống điện
1. Bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện; tổ chức việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm thiết bị đo đếm điện năng theo đúng quy định của pháp luật về đo lường.
2. Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận phù hợp với quy hoạch được duyệt. Trường hợp điểm đấu nối khác với điểm đặt thiết bị đo đếm, Bên bán điện chịu phần tổn thất điện năng trên đường dây đấu nối và tổn thất máy biến áp tăng áp của nhà máy điện.

Theo đó, bên bán điện chịu trách nhiệm đầu tư, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị đo đếm điện năng, đường dây và trạm biến áp tăng áp (nếu có) từ nhà máy điện của Bên bán điện tới điểm đấu nối với lưới điện của Bên mua điện.

Điểm đấu nối do Bên bán điện và Bên mua điện thỏa thuận phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Ninh Thuận là bao nhiêu?

Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Ninh Thuận là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Ninh Thuận là bao nhiêu?

Tại Điều 5 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg quy định như sau:

Giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới
1. Dự án điện mặt trời nối lưới đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư trước ngày 23 tháng 11 năm 2019 và có ngày vận hành thương mại của dự án hoặc một phần dự án trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 thì dự án hoặc một phần dự án đó được áp dụng Biểu giá mua điện của các dự án điện mặt trời nối lưới tại điểm giao nhận điện quy định tại Phụ lục của Quyết định này.
2. Giá mua điện tại Biểu giá mua điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá của đồng Việt Nam với đô la Mỹ (tính tương đương UScents/kWh), tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán. Giá mua điện này được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.
3. Đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD), được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.
4. Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới không đáp ứng các điều kiện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được xác định thông qua cơ chế cạnh tranh.
5. Giá mua điện tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được áp dụng cho các dự án có hiệu suất của tế bào quang điện (solar cell) lớn hơn 16% hoặc module lớn hơn 15%.
6. Chi phí mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới nêu tại khoản 1 và khoản 3 Điều này được hạch toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá điện bán buôn và bán lẻ hàng năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Như vậy, đối với tỉnh Ninh Thuận, giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới đã có trong quy hoạch phát triển điện lực các cấp và có ngày vận hành thương mại trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 với tổng công suất tích lũy không quá 2.000 MW là 2.086 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, tương đương với 9,35 UScents/kWh, theo tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ngày 10 tháng 4 năm 2017 là 22.316 đồng/USD), được áp dụng 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại.

Giá mua điện được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD. Tỷ giá áp dụng là tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố vào ngày Bên bán điện xuất hóa đơn thanh toán.

Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là bao nhiêu năm và khi hết hạn sẽ ký hợp đồng mới hay sẽ tiến hành gia hạn hợp đồng?

Tại Điều 4 Quyết định 13/2020/QĐ-TTg quy định như sau:

Trách nhiệm mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới
1. Bên mua điện có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các dự án điện mặt trời nối lưới phát lên hệ thống lưới điện quốc gia phù hợp với quy định về vận hành hệ thống điện và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành điện; ưu tiên điều độ để khai thác toàn bộ công suất, điện năng phát của các dự án điện mặt trời.
2. Việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện mặt trời nối lưới là bắt buộc trong mua bán điện giữa Bên bán điện và Bên mua điện là Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoặc đơn vị thành viên được Tập đoàn Điện lực Việt Nam ủy quyền.
3. Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này, việc gia hạn thời hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

Theo đó, thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là 20 năm kể từ ngày vận hành thương mại. Sau thời gian này, việc gia hạn thời hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới thực hiện theo quy định của pháp luật tại thời điểm ký gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng mới.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Điện mặt trời

Tiến Đạt

Điện mặt trời
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Điện mặt trời có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Điện mặt trời
MỚI NHẤT
Pháp luật
Ai được quyền mua bán điện mặt trời hiện nay? Giá mua bán điện mặt trời là bao nhiêu? Hợp đồng mẫu mua bán điện mặt trời?
Pháp luật
Giá mua bán điện đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà được quy định là bao nhiêu? Việc thực hiện có cần xin giấy phép hoạt động điện lực hay không?
Pháp luật
Hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới có thời hạn bao nhiêu năm? Giá mua bán điện đối với dự án điện mặt trời nối lưới được xác định như thế nào?
Pháp luật
Quy định công suất phát điện tối đa của hệ thống điện mặt trời mái nhà là bao nhiêu MW? Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động và sử dụng điện lực?
Pháp luật
Hộ kinh doanh có được sản xuất điện mặt trời không hay không? Giá mua bán điện mặt trời có bị niêm yết hay không?
Pháp luật
Hệ thống điện mặt trời mái nhà được hiểu như thế nào? Ai có thể kinh doanh hệ thống điện mặt trời mái nhà?
Pháp luật
Hộ kinh doanh kinh doanh điện áp mái (điện mặt trời mái nhà) thì có cần phải đăng ký hộ kinh doanh không?
Pháp luật
Kết quả dự báo nhu cầu phụ tải điện năm của đơn vị phân phối và bán lẻ điện được quy định như thế nào?
Pháp luật
Giá mua điện từ các dự án điện mặt trời nối lưới tại tỉnh Ninh Thuận là bao nhiêu? Thời hạn của hợp đồng mua bán điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới là bao nhiêu năm?
Pháp luật
Giá mua điện đối với lượng điện năng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà được áp dụng trong thời điểm nào?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào