Đầu tư mở rộng kinh doanh năng lượng mặt trời có thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật?

Công ty tôi kinh doanh về chế biến nông sản và đang có một nhà máy chế biến xử lý. Hiện tại, chúng tôi cần mở rộng dây chuyền sản xuất nên đang có kế hoạch đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời. Tôi muốn được biết, tôi có được hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.

Đầu tư mở rộng là gì?

Căn cứ khoản 5 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 quy định về dự án đầu tư mở rộng như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
Dự án đầu tư mở rộng là dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động bằng cách mở rộng quy mô, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ, giảm ô nhiễm hoặc cải thiện môi trường.”

Theo khoản 3 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 quy định về đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư như sau:

“Điều 15. Hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư
...
3. Ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.”

Như vậy, đối với dự án đầu tư mở rộng thì sẽ được áp dụng ưu đãi đầu tư.

Những hình thức ưu đãi dành cho đầu tư mở rộng là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020 quy định về các hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn mức thuế suất thông thường có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theơ quy định cùa pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất;

- Khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế.

Như vậy, nhà đầu tư khi tiến hành đầu tư mở rộng đáp ứng đủ điều kiện được hưởng thì sẽ được hưởng những ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, thuế sử dụng đất,...

Đầu tư mở rộng kinh doanh năng lượng mặt trời có thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật?

Đầu tư mở rộng kinh doanh năng lượng mặt trời có thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật?

Đáp ứng những điều kiện nào để được hưởng ưu đãi đầu tư mở rộng?

Căn cứ khoản 4 Điều 18 Thông tư 78/2014/TT-BTC (được bổ sung bởi khoản 2 Điều 10 Thông tư 96/2015/TT-BTC) quy định về doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

- Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

+ Doanh nghiệp có dự án đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh vận tải được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động dịch vụ vận tải căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoặc điểm đến thuộc địa bàn thành lập dự án đầu tư.

+ Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn có phát sinh thu nhập ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư thì:

++ Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn không thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn.

++ Nếu khoản thu nhập này phát sinh tại địa bàn thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo điều kiện địa bàn. Việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập này được xác định theo từng địa bàn căn cứ theo thời gian và mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp tại địa bàn thực hiện dự án đầu tư.

- Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% được áp dụng thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều này.

Như vậy, ưu đãi nhà nước dành cho đầu tư mở rộng khá hấp dẫn. Nếu doanh nghiệp của bạn có dự án đầu tư đáp ứng đủ điều kiện về lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thì sẽ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản khác theo quy định của pháp luật.

Đầu tư TẢI TRỌN BỘ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ
Đầu tư mở rộng
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Theo quy định hiện hành, muốn có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì cần thực hiện những thủ tục nào?
Pháp luật
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có mấy hình thức đầu tư và cụ thể là những hình thức đầu tư nào?
Pháp luật
Có cần thể hiện mã HS code trên Giấy phép kinh doanh khi Giấy phép kinh doanh được điều chỉnh hay không?
Pháp luật
Tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đầu tư đang có hiệu lực hiện nay?
Pháp luật
Điều kiện để được ưu đãi đầu tư mở rộng là gì? Dự án đầu tư mở rộng cần phải đáp ứng những tiêu chí nào?
Pháp luật
Đầu tư mở rộng kinh doanh năng lượng mặt trời có thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Quỹ đầu tư phát triển địa phương được phép đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư hay không?
Pháp luật
Hoạt động đầu tư gián tiếp của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có thể thực hiện thông qua hình thức mua bán trái phiếu hay không?
Pháp luật
Bản chất của cam kết chi đầu tư qua Kho bạc Nhà nước là gì? Quy trình quản lý đối với hoạt động này được quy định ra sao?
Pháp luật
Từ 25/05/2022, quy định pháp luật về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư được thay đổi như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Đầu tư
1,776 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Đầu tư Đầu tư mở rộng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: