Đất xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc nhóm đất thương mại, dịch vụ hay đất sản xuất phi nông nghiệp?

Ngày nào cũng đi đổ xăng nhưng tôi có thắc mắc không biết ngoài xăng dùng để đổ cho xe máy, xe ô tô thường thấy thì xăng dầu còn bao gồm những loại gì nữa? Kinh doanh xăng dầu có phải chỉ bao gồm hoạt động phân phối xăng dầu trong nước hay không? Cửa hàng xăng dầu thuộc loại đất thương mại dịch vụ hay là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

Ngoài xăng đổ cho xe máy, xe ô tô thì xăng dầu còn gồm những loại nào?

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 95/2021/NĐ-CP, xăng dầu bao gồm những thành phần sau:

“1. Xăng dầu là tên chung để chỉ các sản phẩm của quá trình công nghệ chưng cất, chế biến dầu thô, chất thải và các nguyên vật liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng làm nhiên liệu, bao gồm: xăng, nhiên liệu diezen, dầu hỏa, dầu madút, nhiên liệu hàng không, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu, không bao gồm các loại khí hóa lỏng và khí nén thiên nhiên.”

Theo đó, xăng dầu là tên gọi chung của những sản phẩm của quá trình công nghệ chưng cất, chế biến dầu thô, chất thải và các nguyên vật liệu khác để tạo ra các sản phẩm dùng làm nhiên liệu. Ngoài xăng (thường thấy hàng ngày) thì xăng dầu còn bao gồm nhiều sản phẩm khác như nhiên liệu diezen, dầu hỏa, dầu madút, nhiên liệu hàng không, nhiên liệu sinh học và các sản phẩm khác dùng làm nhiên liệu, không bao gồm các loại khí hóa lỏng và khí nén thiên nhiên.

Kinh doanh xăng dầu có phải chỉ bao gồm hoạt động phân phối xăng dầu trong nước hay không?

Hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 83/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

"2. Kinh doanh xăng dầu bao gồm các hoạt động: Xuất khẩu (xăng dầu, nguyên liệu sản xuất trong nước và xăng dầu, nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu), nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu; phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước; dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu."

Có thể thấy, ngoài hoạt động phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước, kinh doanh xăng dầu còn bao gồm các hoạt động khác như xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu, nguyên liệu; sản xuất và pha chế xăng dầu; dịch vụ cho thuê kho, cảng, tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển xăng dầu.

Đất xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc nhóm đất thương mại, dịch vụ hay đất sản xuất phi nông nghiệp?

Đất xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc nhóm đất thương mại, dịch vụ hay đất sản xuất phi nông nghiệp?

Đất xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc nhóm đất thương mại, dịch vụ hay đất sản xuất phi nông nghiệp?

Căn cứ Điều 153 Luật Đất đai 2013, đất thương mại, dịch vụ gồm:

"Điều 153. Đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
1. Đất thương mại, dịch vụ bao gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.
2. Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường.
3. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; nhận chuyển quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân khác, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
..."

Từ quy định trên, có thể thấy đất dùng để xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc nhóm đất thương mại, dịch vụ.

Đồng thời, khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

"Điều 10. Phân loại đất
Căn cứ vào mục đích sử dụng, đất đai được phân loại như sau:
...
2. Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:
a) Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
b) Đất xây dựng trụ sở cơ quan;
c) Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh;
d) Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác;
đ) Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất; đất thương mại, dịch vụ; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;
e) Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (gồm cảng hàng không, sân bay, cảng đường thủy nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác;
g) Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;
h) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;
i) Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng;
k) Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở;"

Như vậy, đất dùng để xây dựng cơ sở kinh doanh xăng dầu là đất thương mại, dịch vụ và thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Xăng dầu

Hồng Oanh

Xăng dầu
Kinh doanh xăng dầu
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Xăng dầu có thể đặt câu hỏi tại đây.

TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Xăng dầu Kinh doanh xăng dầu
MỚI NHẤT
Pháp luật
Yêu cầu dán nhãn đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là xăng dầu được quy định như thế nào?
Pháp luật
Tại sao xe bồn vận chuyển xăng dầu lại bị cấm đi qua hầm Thủ Thiêm? Cơ quan nào cấp giấy phép cho xe bồn vận chuyển xăng dầu?
Pháp luật
Kinh doanh xăng dầu phải đóng các loại thuế nào? Kinh doanh xăng dầu có bắt buộc phải đóng thuế bảo vệ môi trường không?
Pháp luật
Điều kiện san, chiết, nạp LPG (gas) hiện nay của trạm nạp LPG là gì? Xử lý đối với hành vi san, chiết, nạp LPG trái phép như thế nào?
Pháp luật
Hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân phải đạt điều kiện nào để thương nhân được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu?
Pháp luật
Để trở thành đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân bắt buộc phải có kho tiếp nhận xăng dầu với dung tích cụ thể là bao nhiêu?
Pháp luật
Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí theo quy định hiện nay?
Kinh doanh đầu mối xăng dầu phải thực hiện báo cáo định kỳ mới trong năm 2022
Bộ Tài chính: Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải thực hiện chê độ báo cáo định kỳ mới trong năm 2022?
Pháp luật
Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu muốn thực hiện kinh doanh chuyển khẩu thì phải đáp ứng những điều kiện nào?
Pháp luật
Trạm xăng niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng cho khách hàng có bị xử phạt hay không? Mức phạt cụ thể là bao nhiêu?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào