Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Quy định về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân ra sao?

Em đang là sinh viên, hiện tại em đã tìm được một công việc làm thêm, tuy nhiên phía công ty yêu cầu em phải có mã số thuế thu nhập cá nhân. Cho em hỏi hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân gồm những gì và nếu thu nhập của em dưới 1 triệu thì em có được khấu trừ thuế hay không? Em cảm ơn.

Hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân gồm những gì?

Khoản 3 Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, cụ thể:

“Điều 31. Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu
[...]
3. Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:
a) Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế; 
b) Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu; 
c) Các giấy tờ khác có liên quan.
[...]”

Đối với người nộp thuế là cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân mà không là cá nhân kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân được quy định tại điểm a khoản 9 Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC bao gồm:

- Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân thông qua cơ quan chi trả thu nhập và có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân gồm:

+ Văn bản ủy quyền;

+ Một trong các giấy tờ của cá nhân (bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài). 

- Cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân không qua cơ quan chi trả thu nhập hoặc không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế thì người nộp thuế nộp hồ sơ đăng ký thuế cho cơ quan thuế tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân cư trú (nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú. Hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

+ Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài.

Vậy, trong trường hợp tự đóng thuế, hồ sơ đăng ký thuế của bạn bao gồm:

- Tờ khai đăng ký thuế;

- Bản sao Thẻ căn cước công dân.

Trong trường hợp ủy quyền cho công ty đăng ký thuế, bên cạnh việc nộp các hồ sơ nêu trên, bạn cần nộp thêm Văn bản ủy quyền.

Đăng ký mã số thuế

Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Tại điểm c Khoản 2 Điều 32 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, cụ thể:

“Điều 32. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu
2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế được quy định như sau:
[...]
c) Hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh thu nhập chịu thuế, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú hoặc nơi phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
[...]”

Theo đó, khi lần đầu đăng ký thuế thu nhập cá nhân phục vụ cho việc làm thêm, bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan thuế nơi bạn làm việc, nơi bạn đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú.

Các trường hợp nào được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân?

Điểm b, điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về khấu trừ thuế, cụ thể: 

- Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

- Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khác thì việc khấu trừ thuế phải được thực hiện như sau:

- Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân. 

- Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. 

- Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế. 

Theo Phụ lục 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì trường hợp bạn ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên, thu nhập chịu thuế 01 tháng dưới 05 triệu đồng thì chịu thuế suất 5%. 

Nếu bạn không kí hợp đồng lao động hoặc kí hợp đồng lao động dưới 03 tháng thì công ty sẽ khấu trừ thuế 10% nếu tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên. Đối với thu nhập 1 triệu thì không bị khấu trừ thuế.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Thuế thu nhập cá nhân

Thu Trang

Thuế thu nhập cá nhân
Căn cứ pháp lý
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Thuế thu nhập cá nhân
MỚI NHẤT
Pháp luật
Thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động được quy định như thế nào? Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân là ở đâu?
Pháp luật
Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân cho văn phòng đại diện ở khác tỉnh của doanh nghiệp như thế nào?
Pháp luật
Hướng dẫn tính thuế thu nhập cá nhân khi thuê người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam năm 2022?
Pháp luật
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2022 từ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật?
Pháp luật
Tiktoker, Youtuber, Facebooker có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không? Căn cứ tính thuế đối với các Tiktoker, Youtuber, Facebooker là gì?
Pháp luật
Được tặng cho tiền có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không? Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân từ quà tặng?
Pháp luật
Cá nhân cư trú chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH chịu thuế thu nhập cá nhân như thế nào?
Pháp luật
Tiền lương hưu có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Về hưu tiếp tục đi làm có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?
Pháp luật
Cha mẹ nuôi tặng cho đất cho con nuôi thì có được miễn thuế không? Nếu có thì hồ sơ thủ tục miễn thuế đối với trường hợp tặng cho đất như thế nào?
Người phụ thuộc khi giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào?
Người phụ thuộc khi giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân được quy định như thế nào? Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc không sống chung bao gồm những gì?
Xem thêm...
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào