Đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ được phép xuất hóa đơn vận chuyển quốc tế không? Không kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký có được xuất hóa đơn không?

Chị có thắc mắc, khi đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ có được phép xuất hóa đơn vận chuyển quốc tế không? Công ty chị là công ty vận tải hàng hóa bằng đường bộ, cụ thể là kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. Nếu công ty chị không kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký thì có được xuất hóa đơn không?

Điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô?

Căn cứ tại Điều 67 Luật Giao thông đường bộ 2008, quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, cụ thể như sau:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định của pháp luật;

+ Bảo đảm số lượng, chất lượng và niên hạn sử dụng của phương tiện phù hợp với hình thức kinh doanh; phương tiện kinh doanh vận tải phải gắn thiết bị giám sát hành trình của xe theo quy định của Chính phủ;

+ Bảo đảm số lượng lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phù hợp với phương án kinh doanh và phải có hợp đồng lao động bằng văn bản; nhân viên phục vụ trên xe phải được tập huấn nghiệp vụ kinh doanh vận tải, an toàn giao thông; không được sử dụng người lái xe đang trong thời kỳ bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;

+ Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp, hợp tác xã phải có trình độ chuyên môn về vận tải;

+ Có nơi đỗ xe phù hợp với quy mô của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm yêu cầu về trật tự, an toàn, phòng, chống cháy nổ và vệ sinh môi trường.

- Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt, bằng xe taxi và phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này;

+ Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;

+ Đăng ký tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan có thẩm quyền và phải niêm yết công khai.

- Chỉ các doanh nghiệp, hợp tác xã mới được kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ và phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này.

- Chính phủ quy định cụ thể điều kiện và việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

Tải về mẫu Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mới nhất 2023: Tại Đây

Hóa đơn vận chuyển quốc tế

Đăng ký kinh doanh vận tải đường bộ được phép xuất hóa đơn vận chuyển quốc tế không?

Theo như thông chị cung cấp, công ty chị có đăng ký kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ, cụ thể là kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô. Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Do đó công ty cần có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Điều 17 Nghị định 10/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quy định thuế suất 0%, trong đó:

Thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.....

- Vận tải quốc tế quy định tại khoản này bao gồm vận tải hành khách, hành lý, hàng hoá theo chặng quốc tế từ Việt Nam ra nước ngoài hoặc từ nước ngoài đến Việt Nam, hoặc cả điểm đi và đến ở nước ngoài, không phân biệt có phương tiện trực tiếp vận tải hay không có phương tiện. Trường hợp, hợp đồng vận tải quốc tế bao gồm cả chặng vận tải nội địa thì vận tải quốc tế bao gồm cả chặng nội địa.

Như vậy, nếu công ty chị đã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì sẽ được cung cấp dịch vụ vận chuyển bằng xe ô tô nội địa và quốc tế. và xuất hóa đơn dịch vụ vận chuyển quốc tế với thuế suất GTGT 0%.

Nếu công ty chị cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức quốc tế ("Vận tải đa phương thức" là việc vận chuyển hàng hóa bằng ít nhất hai phương thức vận tải khác nhau trên cơ sở hợp đồng vận tải đa phương thức) thì đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Công ty phải đáp ứng điều kiện tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 144/2018/NĐ-CP và làm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế theo khoản 2 Điều 1 Nghị định này và đăng ký mã ngành phù hợp. Khi đó công ty chị mới được xuất hóa đơn cho dịch vụ vận chuyển đa phương thức quốc tế.

Không kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký có được xuất hóa đơn không?

Về việc kinh doanh không đúng ngành nghề đăng ký căn cứ tại khoản 15 Điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC có quy định:

- Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

+ Hóa đơn GTGT sử dụng không đúng quy định của pháp luật như: hóa đơn GTGT không ghi thuế GTGT (trừ trường hợp đặc thù được dùng hóa đơn GTGT ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT);

+ Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán nên không xác định được người bán;

+ Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 12 Điều này);

+ Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT giả, hóa đơn bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

+ Hóa đơn ghi giá trị không đúng giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

Mặt khác khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC có quy định về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

- Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

- Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt gồm chứng từ thanh toán qua ngân hàng và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt khác hướng dẫn tại khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp công ty xuất hóa đơn kinh doanh không đúng ngành nghề trên giấy đăng ký kinh doanh, nếu ngành nghề đó không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hoặc bị cấm kinh doanh thì:

- Doanh nghiệp được xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu;

- Được kê khai khấu trừ thuế đầu vào;

- Công ty bổ sung ngành nghề, nếu còn tiếp tục kinh doanh mặt hàng chưa có trong giấy đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, chị có thể tham khảo thêm Công văn 1387/TCT-KK năm 2015 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Hóa đơn Tải trọn bộ các quy định về Hóa đơn hiện hành
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Hướng dẫn xử lý mất, cháy, hỏng hóa đơn đặt in đã mua của cơ quan thuế mới nhất 2023? Trình tự xử lý ra sao?
Pháp luật
Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn hóa đơn hoàn trả hàng hóa? Người mua không phải lập hóa đơn trả hàng?
Pháp luật
Tổng cục Thuế hướng dẫn mới nhất về hóa đơn hoàn trả hàng hóa? Bên bán phải lập hóa đơn trả hàng có đúng không?
Pháp luật
File tổng hợp các công văn hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót từ Tổng cục Thuế, Cục Thuế các tỉnh mới nhất?
Pháp luật
Hàng hóa dùng làm hàng mẫu thì có phải lập hóa đơn không? Đưa hàng mẫu để khách hàng dùng thử thì giá tính thuế giá trị gia tăng là bao nhiêu?
Pháp luật
Doanh nghiệp chế xuất thanh lý ô tô cho doanh nghiệp nội địa xuất hóa đơn giá trị gia tăng như thế nào?
Pháp luật
Có thể mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in cho tài sản chưa có hóa đơn giá trị gia tăng hay không?
Pháp luật
Hộ kinh doanh đang sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp do Chi cục Thuế cấp có được sử dụng hóa đơn điện tử không?
Pháp luật
Ngày ký và ngày lập hóa đơn điện tử khác nhau thì sử dụng ngày nào để kê khai và hạch toán theo quy định mới nhất?
Pháp luật
Có được xem là hóa đơn không hợp pháp khi hóa đơn ghi hình thức thanh toán không đúng thực tế không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hóa đơn
9,747 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Hóa đơn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào