Có thể bổ nhiệm kế toán viên làm kế toán trưởng và bổ sung bằng cấp sau được không? Có bị xử phạt không?

Công ty mình đã thành lập được 10 năm, có bổ nhiệm kế toán trưởng. Hiện tại, chị kế toán trưởng bên mình xin nghỉ, bên mình vẫn chưa có thể tìm người thay thế vị trí đó. Bên mình tuyển Kế toán viên đều tốt nhưng mọi người không có bằng Kế toán trưởng. Vậy trong thời gian bao lâu là bên mình cần phải bổ nhiệm chức danh KTT để làm việc với cơ quan nhà nước? Trong khoảng thời gian chưa bổ sung chức danh đó thì Công ty mình có vi phạm gì không? Bên mình có thể bổ nhiệm các bạn kế toán viên làm KTT, bổ sung bằng cấp sau được không? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!

Kế toán trưởng được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 53 Luật Kế toán 2015 quy định kế toán trưởng cụ thể như sau:

- Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

- Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

- Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

- Trường hợp đơn vị kế toán cử người phụ trách kế toán thay kế toán trưởng thì người phụ trách kế toán phải có các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này và phải thực hiện trách nhiệm và quyền quy định cho kế toán trưởng quy định tại Điều 55 của Luật này.

Kế toán trưởng

Kế toán trưởng

Kế toán viên muốn được làm kế toán trưởng phải đáp ứng những điều kiện gì?

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP thì:

"Điều 20. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán
1. Đơn vị kế toán phải bố trí kế toán trưởng trừ các đơn vị quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp đơn vị chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 tháng, sau thời gian này đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng.
2. Phụ trách kế toán:
a) Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước bao gồm: Đơn vị kế toán chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm; đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn thì không thực hiện bổ nhiệm kế toán trưởng mà chỉ bổ nhiệm phụ trách kế toán.
b) Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
[...]"

Đồng thời theo Điều 54 Luật Kế toán 2015 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng thì:

"1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 51 của Luật này;
b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
c) Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
d) Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít
hất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng."

Theo đó, kế toán viên chỉ có thể được bố trí làm kế toán trưởng sau khi đã có "chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng".

Có thể bổ nhiệm kế toán viên làm kế toán trưởng (KTT) bổ sung bằng cấp sau được không? Có bị xử phạt không?

Trường hợp công ty vẫn bố trí kế toán viên làm kế toán trưởng khi chưa đủ điều kiện sẽ bị xử phạt theo Điều 17 Nghị định 41/2018/NĐ-CP như sau:

"Điều 17. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;
b) Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo thời hạn quy định;
c) Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
d) Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;
b) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế toán;
c) Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
d) Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ tục theo quy định.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
b) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định;
c) Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 1; điểm b, c khoản 2; điểm b, c khoản 3 Điều này."

Theo đó không thể bổ nhiệm kế toán trưởng khi chưa đủ điều kiện được cho nên việc bổ nhiệm và bổ sung chứng chỉ bồi dưỡng sau là trái quy định và sẽ bị xử phạt theo quy định trên.

Kế toán trưởng
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Các cơ sở đào tạo tổ chức khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng khi chưa đăng ký với Bộ Tài chính bị phạt hành chính bao nhiêu tiền?
Pháp luật
Kế toán trưởng làm việc ở tổ chức nào thì có trách nhiệm giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán?
Pháp luật
Kế toán trưởng của các đơn vị kế toán nào phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp trở lên?
Pháp luật
Miễn nhiệm là gì? Mẫu quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng mới nhất năm 2024 tải như thế nào?
Pháp luật
Kế toán trưởng của doanh nghiệp bắt buộc phải có trình độ từ đại học trở lên đúng không? Có trường hợp nào ngoại lệ không?
Pháp luật
Có bắt buộc phải bổ nhiệm kế toán trưởng trong doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp có dưới 10 người lao động hay không?
Pháp luật
Thủ kho có được kiêm làm kế toán trưởng trong công ty cổ phần không? Kế toán trưởng bắt buộc phải có chuyên môn nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học không ?
Pháp luật
Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành kế toán trưởng của doanh nghiệp Việt Nam có vốn điều lệ dưới 10 tỷ được quy định như thế nào?
Pháp luật
Kế toán trưởng của doanh nghiệp chịu sự lãnh đạo của ai? Trách nhiệm và quyền hạn của kế toán trưởng trong doanh nghiệp được quy định ra sao?
Pháp luật
Người làm thay kế toán trưởng trong thời gian nghỉ thai sản có cần phải có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kế toán trưởng
Nguyễn Anh Hương Thảo Lưu bài viết
4,053 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Kế toán trưởng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào