Chia sẻ dữ liệu mặc định là gì? Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định bao gồm những loại dữ liệu nào?

Tôi có câu hỏi là Chia sẻ dữ liệu mặc định là gì? Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định bao gồm những loại dữ liệu nào? Dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định được rà soát định kỳ bao nhiêu tháng một lần? Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Bình Dương.

Chia sẻ dữ liệu mặc định là gì?

Chia sẻ dữ liệu mặc định được giải thích tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 47/2020/NĐ-CP thì chia sẻ dữ liệu mặc định là hình thức chia sẻ các dữ liệu thường xuyên trong cơ quan nhà nước theo quy trình đơn giản;

Trong đó cơ quan nhà nước chuẩn bị sẵn các dịch vụ chia sẻ dữ liệu và cung cấp dữ liệu đã được chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu trao đổi thông qua dịch vụ chia sẻ dữ liệu cho nhiều cơ quan nhà nước sử dụng.

Chia sẻ dữ liệu

Chia sẻ dữ liệu mặc định là gì? (Hình từ Internet)

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định bao gồm những loại dữ liệu nào?

Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định bao gồm những loại dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định 47/2020/NĐ-CP như sau:

Dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định
1. Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định bao gồm những loại dữ liệu sau:
a) Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia;
b) Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương;
c) Dữ liệu danh mục dùng chung;
d) Các loại dữ liệu khác được nhiều cơ quan nhà nước khác sử dụng theo cùng một phương thức về định dạng, cấu trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu.
...

Theo quy định trên, dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định bao gồm những loại dữ liệu sau:

- Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia;

- Dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu của bộ, ngành, địa phương;

- Dữ liệu danh mục dùng chung;

- Các loại dữ liệu khác được nhiều cơ quan nhà nước khác sử dụng theo cùng một phương thức về định dạng, cấu trúc, tiêu chuẩn, quy chuẩn về dữ liệu.

Dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định được rà soát định kỳ bao nhiêu tháng một lần?

Dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định được rà soát định kỳ bao nhiêu tháng một lần, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định 47/2020/NĐ-CP như sau:

Dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định
...
2. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải ban hành, rà soát định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần để cập nhật danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức mặc định và cân nhắc chuyển dần việc chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù sang hình thức mặc định khi đủ điều kiện.

Như vậy, theo quy định trên thì dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định được rà soát định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần để cập nhật danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức mặc định và cân nhắc chuyển dần việc chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù sang hình thức mặc định khi đủ điều kiện.

Yêu cầu kết nối, sử dụng dữ liệu được chia sẻ dữ liệu mặc định gồm các nội dung nào?

Yêu cầu kết nối, sử dụng dữ liệu được chia sẻ dữ liệu mặc định gồm các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 35 Nghị định 47/2020/NĐ-CP như sau:

Gửi yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu
1. Cơ quan, đơn vị gửi yêu cầu kết nối, khai thác dữ liệu theo hình thức trực tuyến thông qua Hệ thống quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu. Trong trường hợp Hệ thống quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu chưa sẵn sàng thì gửi yêu cầu theo hình thức phù hợp được cơ quan cung cấp dữ liệu chấp nhận.
2. Nội dung yêu cầu kết nối, sử dụng dữ liệu:
a) Định danh, tên của cơ quan, đơn vị yêu cầu;
b) Định danh, tên ứng dụng kết nối, khai thác dữ liệu (nếu cần);
c) Mục đích, giải pháp sử dụng dữ liệu sau khi khai thác;
d) Nội dung dữ liệu đề nghị được cung cấp; nêu rõ tên và số lượng từng mục tin cần tiếp nhận;
đ) Mã định danh, tên dịch vụ chia sẻ dữ liệu;
e) Tần suất khai thác dữ liệu được chia sẻ;
g) Các thông tin cần thiết khác (nếu có).
3. Trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu, cơ quan cung cấp dữ liệu có trách nhiệm tạo tài khoản kết nối và thông báo cho cơ quan, đơn vị yêu cầu. Trong trường hợp từ chối yêu cầu phải nêu rõ lý do từ chối.

Như vậy, theo quy định trên thì yêu cầu kết nối, sử dụng dữ liệu được chia sẻ dữ liệu mặc định gồm các nội dung sau:

- Định danh, tên của cơ quan, đơn vị yêu cầu;

- Định danh, tên ứng dụng kết nối, khai thác dữ liệu (nếu cần);

- Mục đích, giải pháp sử dụng dữ liệu sau khi khai thác;

- Nội dung dữ liệu đề nghị được cung cấp; nêu rõ tên và số lượng từng mục tin cần tiếp nhận;

- Mã định danh, tên dịch vụ chia sẻ dữ liệu;

- Tần suất khai thác dữ liệu được chia sẻ;

- Các thông tin cần thiết khác (nếu có).

Chia sẻ dữ liệu
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Dịch vụ chia sẻ dữ liệu là gì? Thông tin về dịch vụ chia sẻ dữ liệu của cơ quan nhà nước gồm các nội dung nào?
Pháp luật
Chia sẻ dữ liệu mặc định là gì? Dữ liệu được chia sẻ theo hình thức chia sẻ mặc định bao gồm những loại dữ liệu nào?
Pháp luật
Hệ thống kết nối, chia sẻ dữ liệu số ngành Tài chính là gì? Để vận hành hệ thống thì cần đáp ứng những điều kiện nào?
Pháp luật
Phương thức chia sẻ dữ liệu và dịch vụ chia sẻ dữ liệu được quy định như thế nào? Vai trò, chức năng của Hệ thống quản lý dịch vụ chia sẻ dữ liệu là gì?
Pháp luật
Chia sẻ dữ liệu theo yêu cầu đặc thù phải đảm bảo những nguyên tắc nào? Việc chuẩn bị kết nối, chia sẻ dữ liệu thực hiện theo trình tự ra sao?
Pháp luật
Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu đảm bảo theo nguyên tắc nào? Tổ chức, cá nhân có được quyền khai thác dữ liệu của cơ quan nhà nước hay không?
Pháp luật
Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử như thế nào?
Pháp luật
Nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh kết nối và chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử là gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chia sẻ dữ liệu
1,261 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Chia sẻ dữ liệu
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào