Chi phí sát hạch lái xe ô tô hạng B1 hiện nay là bao nhiêu? Hồ sơ đăng ký dự sát hạch lái xe ô tô hạng B1 cần những giấy tờ gì?

Cho tôi hỏi tôi muốn sát hạch lái xe ô tô hạng B1 thì chi phí sát hạch hiện nay là bao nhiêu? Hồ sơ đăng ký dự sát hạch đối với hạng B1 cần những giấy tờ gì? Nội dung sát hạch lái xe gồm những nội dung nào? Câu hỏi của anh Lộc từ TP.HCM.

Chi phí sát hạch lái xe ô tô hạng B1 hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 201/2016/TT-BTC quy định về phí sát hạch lái xe ô tô hạng B1 như sau:

Mức thu phí, lệ phí
Mức thu phí, lệ phí quy định như sau:
Phí sát hạch xe ô tô
Người dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần nào thì nộp phí sát hạch phần đó (Tính theo lần sát hạch: Sát hạch lần đầu, sát hạch nâng hạng, sát hạch lại).

Theo đó, Chi phí sát hạch lái xe ô tô hạng B1 gồm sát hạch lý thuyết và sát hạch thực hành:

- Chi phí sát hạch lý thuyết là 90.000 VNĐ.

- Chi phí sát hạch thực hành trong hình là 300.000 VNĐ.

- Chi phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng là 60.000 VNĐ

Chi phí sát hạch lái xe ô tô hạng B1 hiện nay là bao nhiêu theo quy định hiện nay?

Chi phí sát hạch lái xe ô tô hạng B1 hiện nay là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Hồ sơ dự sát hạch lái xe ô tô hạng B1 lần đầu sẽ cần những giấy tờ gì?

Căn cứ Điều 19 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT quy định về hồ sơ dự sát hạch lái xe như sau:

Hồ sơ dự sát hạch lái xe
1. Đối với người dự sát hạch lái xe lần đầu
Cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:
a) Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này;
b) Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng A4, B1, B2 và C;
c) Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch.
2. Đối với người dự sát hạch nâng hạng giấy phép lái xe lên hạng B1, B2, C, D, E và các hạng F
Cơ sở đào tạo lái xe lập 01 bộ hồ sơ, gửi trực tiếp tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ bao gồm:
a) Hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư này;
b) Chứng chỉ đào tạo nâng hạng;
c) Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch nâng hạng.
...

Theo quy định trên thì hồ sơ dự sát hạch lái xe ô tô hạng B1 sẽ bao gồm một số loại giấy tờ sau:

(1) Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 TẢI VỀ ban hành kèm theo Thông tư 12/2017/TT-BGTVT;

(2) Bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn có ghi số giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân đối với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

(3) Bản sao hộ chiếu còn thời hạn trên 06 tháng và thẻ tạm trú hoặc thẻ thường trú hoặc chứng minh thư ngoại giao hoặc chứng minh thư công vụ đối với người nước ngoài;

(4) Giấy khám sức khỏe của người lái xe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định.

(5) Chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo đối với người dự sát hạch lái xe hạng B1;

(6) Danh sách đề nghị sát hạch của cơ sở đào tạo lái xe có tên của người dự sát hạch.

Kỳ sát hạch lái xe ô tô hạng B1 sẽ bao gồm những nội dung sát hạch nào?

Căn cứ Điều 21 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT (sửa đổi bởi điểm a, điểm b khoản 13 Điều 1 Thông tư 38/2019/TT-BGTVT) quy định về nội dung kỳ sát hạch lái xe ô tô như sau:

Nội dung và quy trình sát hạch lái xe
...
3. Nội dung sát hạch cấp giấy phép lái xe
a) Sát hạch lý thuyết: gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe, ngoài ra còn có nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường, nghiệp vụ vận tải (đối với giấy phép lái xe hạng A3, A4); cấu tạo và sửa chữa thông thường, đạo đức người lái xe (đối với giấy phép lái xe ô tô hạng B1); cấu tạo và sửa chữa thông thường, nghiệp vụ vận tải, đạo đức người lái xe (đối với giấy phép lái xe ô tô từ hạng B2 trở lên).
Người dự sát hạch lái xe hạng A1 có giấy phép lái xe ô tô do ngành Giao thông vận tải cấp được miễn sát hạch lý thuyết.
b) Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng A1, A2
Người dự sát hạch phải điều khiển xe mô tô qua 04 bài sát hạch: đi theo hình số 8, qua vạch đường thẳng, qua đường có vạch cản, qua đường gồ ghề.
c) Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng A3, A4
Người dự sát hạch phải điều khiển xe tiến qua hình chữ chi và lùi theo hướng ngược lại.
d) Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng B1, B2, C, D và E
Người dự sát hạch phải thực hiện đúng trình tự và điều khiển xe qua các bài sát hạch đã bố trí tại trung tâm sát hạch như: xuất phát, dừng xe nhường đường cho người đi bộ, dừng và khởi hành xe trên dốc, qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc, qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông, qua đường vòng quanh co, ghép xe vào nơi đỗ (hạng B1, B2 và C thực hiện ghép xe dọc; hạng B1, B2 và D, E thực hiện ghép xe ngang), tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua, thao tác khi gặp tình huống nguy hiểm, thay đổi số trên đường bằng, kết thúc.
đ) Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với các hạng FB2, FD và FE
Người dự sát hạch điều khiển xe qua bài sát hạch: tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại.
e) Sát hạch thực hành lái xe trong hình đối với hạng FC
Người dự sát hạch điều khiển xe qua 02 bài sát hạch: tiến qua hình có 05 cọc chuẩn và vòng trở lại; ghép xe dọc vào nơi đỗ.
g) Sát hạch thực hành lái xe trên đường: người dự sát hạch điều khiển xe ô tô sát hạch, xử lý các tình huống trên đường giao thông và thực hiện hiệu lệnh của sát hạch viên.
h) Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: Người dự sát hạch xử lý các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính;
i) Sát hạch thực hành lái xe trong hình để cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.
Người dự sát hạch phải điều khiển xe tiến qua hình chữ chi
...

Đối với sát hạch lái xe ô tô hạng B1 thì nội dung sát hạch sẽ bao gồm các nội dung sau:

(1) Sát hạch lý thuyết: gồm các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật giao thông đường bộ, kỹ thuật lái xe, ngoài ra còn có nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường, đạo đức người lái xe;

(2) Sát hạch thực hành lái xe trong hình. Người dự sát hạch phải thực hiện đúng trình tự và điều khiển xe qua các bài sát hạch đã bố trí tại trung tâm sát hạch như:

- Xuất phát, dừng xe nhường đường cho người đi bộ, dừng và khởi hành xe trên dốc;

- Qua vệt bánh xe và đường vòng vuông góc, qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông, qua đường vòng quanh co;

- Ghép xe vào nơi đỗ (thực hiện ghép xe dọc; xe ngang);

- Tạm dừng ở chỗ có đường sắt chạy qua, thao tác khi gặp tình huống nguy hiểm, thay đổi số trên đường bằng, kết thúc.

(3) Sát hạch thực hành lái xe trên đường: người dự sát hạch điều khiển xe ô tô sát hạch, xử lý các tình huống trên đường giao thông và thực hiện hiệu lệnh của sát hạch viên.

(4) Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông: Người dự sát hạch xử lý các tình huống mô phỏng xuất hiện trên máy tính.

Sát hạch lái xe
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Pháp luật
Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự sát hạch lái xe từ 01/6/2024 được quy định thế nào? Việc tổ chức sát hạch ra sao?
Pháp luật
Cần trang bị kiến thức sửa chữa thông thường khi dự sát hạch lái xe hạng B1? Mức phí thi sát hạch lái hạng B1 tăng bao nhiêu so với trước đây?
Pháp luật
Bộ đề thi lý thuyết B2 có đáp án? Nội dung sát hạch lái xe gồm những gì theo quy định hiện nay?
Pháp luật
Trung tâm sát hạch lái xe có bắt buộc phải công khai lịch sát hạch và kết quả sát hạch lái xe trên Trang thông tin điện tử của trung tâm hay không?
Pháp luật
Điểm mới trong quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe và dịch vụ sát hạch lái xe theo Nghị định 70/2022/NĐ-CP?
Pháp luật
Chi phí sát hạch lái xe ô tô hạng B1 hiện nay là bao nhiêu? Hồ sơ đăng ký dự sát hạch lái xe ô tô hạng B1 cần những giấy tờ gì?
Pháp luật
Tăng mức phí thi sát hạch lái xe? Thêm phí sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông kể từ ngày 1/8/2023?
Pháp luật
Thông tư 37/2023/TT-BTC quy định phí sát hạch lái xe, lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng mới nhất năm 2023?
Pháp luật
Hướng dẫn sử dụng bộ đề 600 câu hỏi dùng để sát hạch lái xe cơ giới đường bộ? Tải Bộ đề 600 câu hỏi lý thuyết và đáp án ở đâu?
Pháp luật
Kết quả sát hạch lái xe vào năm 2018 có được bảo lưu đến năm 2022 để xét cấp giấy phép lái xe hay không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Sát hạch lái xe
6,597 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Sát hạch lái xe
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào
Type: