Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 613/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 3334 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 613:2005 về tiêu chuẩn rau quả - Quy trình chế biến vải lạnh đông nhanh

10TCN613:2005,Tiêu chuẩn ngành 10TCN613:2005,***,Quy trình chế biến vải lạnh đông nhanh,Vải lạnh đông nhanh,Tiêu chuẩn rau quả ,10 TCN 613:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 613:2005 TIÊU CHUẨN RAU QUẢ QUY TRÌNH CHẾ BIẾN VẢI LẠNH ĐÔNG NHANH Processing line for quick frozen litchi I. Phạm vi áp

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7630:2013 (ASTM D 613-10a) về Nhiên liệu điêzen – Phương pháp xác định trị số cetan

TCVN7630:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7630:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7630:2013 ASTM D 613-10a NHIÊN LIỆU ĐIÊZEN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ CETAN Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil Lời nói đầu TCVN 7630:2013 thay thế TCVN 7630:2007. TCVN 7630:2013 được xây

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7079-5:2002 về Thiết bị điện dùng trong mỏ hầm lò - Phần 5: Thiết bị đổ đầy cát - Dạng bảo vệ “q

TCVN7079-5:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7079-5:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Điện - điện tử TCVN 7079-5:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG TRONG MỎ HẦM LÒ - PHẦN 5: THIẾT BỊ ĐỔ ĐẦY CÁT - DẠNG BẢO VỆ “q” Electrical apparatus for use in underground mine - Part 5: Sand-filled apparatus - Type of protection “q” Lời nói đầu

Ban hành: 04/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7630:2007 (ASTM D 613 - 05) về Nhiên liệu điêzen - Phương pháp xác định trị số xê tan

tương đương với ASTM D 613 - 05 Standard Test Method for Cetane Number of Diesel Fuel Oil. TCVN 7630 : 2007 do Tiểu ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC28/SC2 Nhiên liệu lỏng - Phương pháp thử biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. NHIÊN LIỆU ĐIÊZEL - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ XÊ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-13:2013 (ISO/IEC 29341-6-13:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-13: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ trạng thái tòa nhà

TCVN10176-6-13:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-13:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-13:2013 ISO/IEC 29341-6-13:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-13: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – DỊCH VỤ TRẠNG THÁI

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

4  Các ký hiệu B          Số nguyên dương nhỏ nhất sao cho n chia hết qB - 1 d          Khóa bí mật của người dùng (d là một số nguyên ngẫu nhiên trong tập [2, n-2]) E          Đường cong elliptic cho bởi phương trình có dạng Y2 = X3 + aX + b trên trường F(pm) với p > 3, hoặc cho bởi một phương trình có dạng Y2 + XY = X3 + aX2 +

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

định bằng phương pháp ở Phụ lục B. 6.1.3. Khi không có đủ tài liệu thống kê cần thiết để xác định mô hình phân phối xác suất, thì tính năng của vật liệu nhân tạo có thể dùng phân phối trạng thái bình thường; tính năng của đá, vật liệu đất, nền và đá xung quanh, có thể dùng phân bố logarit hoặc phân bố khác. 6.1.4. Các tham số thống kê

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7447-6:2011 (IEC 60364-6:2006) về Hệ thống lắp đặt điện hạ áp – Phần 6: Kiểm tra xác nhận

của TCVN 7447-5-51 (IEC 60364-5-51)). Việc xem xét phải bao gồm tất cả các yêu cầu cụ thể đối với các hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc các vị trí lắp đặt đặc biệt. 61.3. Thử nghiệm 61.3.1. Quy định chung Phương pháp thử nghiệm mô tả trong điều này được lấy làm phương pháp chuẩn; các phương pháp khác không bị loại trừ với điều

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-3:2019 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 3: Bệnh đốm trắng ở tôm

độ âm 20 °C đến âm 80 °C hoặc trong etanol từ 96 % đến 100 % (3.1.1). 6.1.3  Chuẩn bị mẫu - Đối với tôm giống, ấu trùng và hậu ấu trùng: Sử dụng nguyên con; - Đối với tôm bố mẹ, tôm thương phẩm: Lấy mang, chân bơi, đuôi, giáp đầu ngực, máu, cơ bụng. Lượng mẫu cần chuẩn bị: Khoảng 30 mg. Mẫu được nghiền nhuyễn với tỷ lệ 1

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7817-4:2010 (ISO/IEC 11770-4:2006) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật an ninh quản lý khoá - Phần 4: Cơ chế dựa trên bí mật yếu

A,B Định danh phân biệt của thực thể b, bi bit (tức là 0 hoặc 1) BS2I Hàm biến đổi chuỗi bit thành số nguyên c Số nguyên xác định trong 1 ≤ c ≤ q - 1 C,CDL,CEC Hàm tạo ra thẻ khóa dựa trên mật khẩu và hệ số thẻ khóa D,DDL,DEC Hàm tạo ra thẻ khóa chỉ dựa trên duy nhất hệ số thẻ khóa E Đường cong elliptic được xác

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11851-1:2017 (IEC 61056-1:2012) về Acquy chì - Axit mục đích thông dụng (loại có van điều chỉnh) - Phần 1; Yêu cầu chung, đặc tính chức năng và phương pháp thử

gian phóng là 1 h, đến điện áp cuối Uf = n x 1,60 V và trong đó I1 tính bằng ampe, và C1 tính bằng ampe giờ. 5.1.4  Dung lượng thực Ca phải được xác định bằng cách cho phóng điện một acquy được nạp đầy (xem 6.1.3) với dòng điện không đổi I20 theo 7.2. Giá trị nhận được phải được sử dụng để so sánh giá trị chuẩn C20 hoặc để

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13274:2020 về Truy xuất nguồn gốc - Hướng dẫn định dạng các mã dùng cho truy vết

tài sản cho tài sản của mình. 6.1.2  Mã truy vết tài sản có thể được sử dụng để phân định bất kỳ một tài sản nào. Việc sử dụng mã truy vết tài sản có thể hoàn trả, tài sản cố định hay tài sản riêng là tùy thuộc vào nhu cầu của người sử dụng. 6.1.3  Có thể sử dụng mã truy vết tài sản cho các ứng dụng đơn giản như tra cứu địa điểm và

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2022

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9986-4:2014 (ISO 630-4:2012) về Thép kết cấu - Phần 4: Điều kiện kỹ thuật khi cung cấp thép tấm kết cấu tôi và ram có giới hạn chảy cao

thép phẳng cán liên tục. − Sản phẩm thép ống - tham khảo ISO TC5/SC1 Ống thép. CHÚ THÍCH: Danh mục các tiêu chuẩn do ISO/TC17/SC12 và ISO/TC5/SC1 giới thiệu có tên trong trang web của ISO. Tiêu chuẩn này này bao gồm 10 mác thép. Các mác S460Q, S500Q, S550Q, S620Q, S680Q, S890Q, S960Q được giới thiệu trong Phụ lục A. Các mác SG460Q

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10525-1:2018 (ISO 4642-1:2015) về Ống mềm cao su và chất dẻo, không xẹp, dùng trong chữa cháy- Phần 1: Ống bán cứng dùng cho hệ thống chữa cháy cố định

6.1.3  Áp suất phá vỡ nhỏ nhất Thử nghiệm áp suất phá vỡ phải được thực hiện theo ISO 1402 trên ba mẫu thử được sử dụng cho biến dạng trong thử nghiệm áp suất thử kín, cho đến khi ống vỡ. Không có mẫu thử nào bị vỡ tại áp suất nhỏ hơn áp suất nêu trong Bảng 4. 6.1.4  Áp lực thắt Khi được thử nghiệm theo Phụ lục A, mẫu thử không

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12112:2019 về Sân bay dân dụng - Hệ thống thoát nước - Yêu cầu thiết kế

1:1,5 Tấm bê tông trên móng đá dăm hoặc sỏi cuội (không dùng khi nhiệt độ dao động lớn) Tùy ý 8,0 0,5 Đất được đầm chặt các loại, trừ á sét Khô: 1:1 Ẩm: 1:2 6.1.3  Hệ thống ngăn nước ngầm xung quanh sân bay Thường được xây

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8193:2015 (ISO 1438:2008) về Đo đạc thủy văn - Đo dòng trong kênh hở sử dụng đập thành mỏng

các phép đo p Chiều cao của đỉnh so với đáy m Q Lưu lượng thể tích của dòng m3/s S Tỉ số tràn, S1 Giới hạn mô đun

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-10:2016 (ISO 16000-10:2006) về Không khí trong nhà - Phần 10: Xác định phát thải của hợp chất hữu cơ bay hơi từ các sản phẩm xây dựng và đồ nội thất - Phương pháp ngăn thử phát thải

phát thải riêng (specific emission rate) qm Tốc độ riêng theo sản phẩm mô tả khối lượng của hợp chất hữu cơ bay hơi phát ra từ một sản phẩm theo thời gian tại một thời điểm đã chọn từ khi bắt đầu thử nghiệm. CHÚ THÍCH 1  Tốc độ phát thải riêng theo diện tích, qA được dùng trong tiêu chuẩn này. Một số tốc độ phát thải riêng khác có

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

19

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-163A:1997 về hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật – Phần chuyển giao tin báo (MTP) do Tổng cục Bưu điện ban hành

tiêu chuẩn kỹ thuật cho phần chuyển giao tin báo MTP dựa trên các khuyến nghị của ITU-T (trước đây là CCITT) sách trắng Q.701 - Q.705 (báo cáo của nhóm nghiên cứu COM XI-R.190-E, COM XI-R 191-E và COM XI-R 192-E), Q.707 và Q.752 (báo cáo của nhóm nghiên cứu COM XI-R 197-E), và sẽ có giá trị cho các ứng dụng quốc nội cũng như quốc tế. Các yêu

Ban hành: 31/03/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13342:2021 về Thiết kế đường sắt tốc độ cao - Tham số thiết kế tuyến đường

- 17 qE hệ số để tính siêu cao cân bằng: 11,8 mm.m.(h/km)2 18 qN hệ số để tính chiều dài đoạn vuốt siêu cao hoặc chiều dài đường cong chuyển tiếp với biến đổi của siêu cao và độ cong không phải là hằng số, tương ứng

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198