Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 11/2020/TT-BTC,

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 11/2020/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13905 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12721-11:2020 về Thiết bị và bề mặt sân chơi - Phần 11: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho mạng không gian

TCVN12721-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12721-11:2020,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12721-11:2020 THIẾT BỊ VÀ BỀ MẶT SÂN CHƠI - PHẦN 11: YÊU CẦU AN TOÀN RIÊNG BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO MẠNG KHÔNG GIAN Playground equipment and surfacing - Part 11: Additional specific safety requirements and test methods for

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-11:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

TCVN6170-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-11:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-11 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 11 : CHẾ TẠO Fixed offshore platforms - Part 11: Fabrication/Construction Lời nói đầu TCVN 6170-11 : 2020 thay thế TCVN 6170-11 : 2002. TCVN 6170-11 : 2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-11:2020 (ISO 80000-11:2019) về Đại lượng và đơn vị - Phần 11: Số đặc trưng

TCVN7870-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7870-11:2020,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7870-11:2020 ISO 80000-11:2019 ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ - PHẦN 11: SỐ ĐẶC TRƯNG Quantities and units - Part 11: Characteristic numbers Lời nói đầu TCVN 7870-11:2020 thay thế cho TCVN 7870-11:2009. TCVN 7870-11:2020 hoàn

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7391-11:2020 (ISO 10993-11:2017) về Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế - Phần 11: Phép thử độc tính toàn thân

TCVN7391-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7391-11:2020,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7391-11:2020 ISO 10993-11:2017 ĐÁNH GIÁ SINH HỌC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - PHẦN 11: PHÉP THỬ ĐỘC TÍNH TOÀN THÂN Biological evaluation of medical devices - Part 11: Tests for systemic toxicity Lời nói đầu TCVN 7391-11:2020 thay

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12669-11:2020 (IEC 60204-11:2018) về An toàn máy - Thiết bị điện của máy - Phần 11: Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp trên 1000 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều và không quá 36 kV

TCVN12669-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12669-11:2020,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12669-11:2020 IEC 60204-11:2018 AN TOÀN MÁY - THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA MÁY - PHẦN 11: YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐIỆN DÙNG CHO ĐIỆN ÁP TRÊN 1 000 V XOAY CHIỀU HOẶC 1 500 V MỘT CHIỀU VÀ KHÔNG QUÁ 36 KV Safety of machinery -

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC TS 17021-11:2020 (ISO/IEC TS 17021-11:2018) về Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý - Phần 11: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý cơ sở vật chất

TCVNISO/IECTS17021-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO/IEC TS 17021-11:2020 ISO/IEC TS 17021-11:2018 ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP - YÊU CẦU ĐỐI VỚI TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ - PHẦN 11: YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC ĐÁNH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2022

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 11:2010/BTC về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng do Bộ Tài chính ban hành

prevervation paddy HÀ NỘI - 2010 Lời nói đầu QCVN 11: 2010/BTC do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự trữ nhà nước đối với thóc bảo quản thoáng biên soạn, Tổng cục Dự trữ Nhà nước trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 42/2010/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tài chính. QUY

Ban hành: 25/03/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC/SĐ1:2020 về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

quy định của QCVN 08: 2018/BTC. Sửa đổi 1: 2020 QCVN 08: 2018/BTC do Tổng cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 48/2020/TT-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA SỬA

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13707-11:2023 (ISO 13061-11:2017) về Tính chất vật lý và cơ học của gỗ - Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên - Phần 11: Xác định độ cứng va đập

TCVN13707-11:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13707-11:2023,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13707-11:2023 ISO 13061-11:2017 TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ DÀNH CHO MẪU NHỎ KHÔNG KHUYẾT TẬT TỪ GỖ TỰ NHIÊN – PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG VA ĐẬP Physical and mechanical

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2023

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-11:2023 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 11: Nấm hữu cơ

TCVN11041-11:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11041-11:2023,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11041-11:2023 NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - PHẦN 11: NẤM HỮU CƠ Organic agriculture - Part 11: Organic mushroom Lời nói đầu TCVN 11041-11:2023 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F14 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-11:2023 (ISO/FDIS 16000-11:2023) về Không khí trong nhà - Phần 11: Xác định phát thải của các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi từ các sản phẩm xây dựng và đồ nội thất - Lấy mẫu, bảo quản mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN10736-11:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-11:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-11:2023 ISO/FDIS 16000-11:2023 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH PHÁT THẢI CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ DỄ BAY HƠI TỪ CÁC SẢN PHẨM XÂY DỰNG VÀ ĐỒ NỘI THẤT - LẤY MẪU, BẢO QUẢN MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU THỬ

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13589-11:2023 về Điều tra, đánh giá và thăm dò khoáng sản - Địa vật lý lỗ khoan - Phần 11: Phương pháp sóng âm

TCVN13589-11:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13589-11:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13589-11:2023 ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ THĂM DÒ KHOÁNG SẢN - ĐỊA VẬT LÝ LỖ KHOAN - PHẦN 11: PHƯƠNG PHÁP SÓNG ÂM Investigation, evaluation and exploration of minerals - Borehole geophygical survey - Part 11: Sound

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2024

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-11:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Mồi nổ tăng cường

điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Thông tư số 06/2020/TT-BKHCN). 8.3. Mồi nổ tăng cường chịu nước nhập khẩu phải thực

Ban hành: 31/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2022

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-11:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 11: Phương pháp điều tra di sản địa chất

TCVN12986-11:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12986-11:2022,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12986-11:2022 LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50 000 PHẦN ĐẤT LIỀN - PHẦN 11: PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA DI SẢN ĐỊA CHẤT Onshore 1:50,000-scale geological and mineral mapping - Part 11: Methods of geological

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12371-2-11:2022 về Quy trình giám định vi khuẩn, virus, phytoplasma gây bệnh thực vật - Phần 2-11: Yêu cầu cụ thể đối với quy trình giám định virus chùn ngọn chuối Banana bunchy top virus

TCVN12371-2-11:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12371-2-11:2022,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12371-2-11:2022 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH VI KHUẨN, VIRUS, PHYTOPLASMA GÂY BỆNH THỰC VẬT PHẦN 2-11: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH VIRUS CHÙN NGỌN CHUỐI BANANA BUNCHY TOP VIRUS Procedure for identification of

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2023

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13262-11:2022 về Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 11: Xác định hàm lượng hoạt chất đồng (II) oxit bằng phương pháp chuẩn độ iot-thiosunfat

titration Lời nói đầu TCVN 13262-11:2022 do Cục Bảo vệ thực vật biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 13262 Thuốc bảo vệ thực vật gồm các phần sau đây: - TCVN 13262-1:2020 Thuốc bảo vệ thực vật - Phần 1: Xác

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2023

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3121-11:2022 về Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định cường độ uốn và nén của vữa đóng rắn

TCVN3121-11:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-11:2022,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3121-11:2022 VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ UỐN VÀ NÉN CỦA VỮA ĐÓNG RẮN Mortar for masonry - Test methods - Part 11: Determination of flexural and compressive strength of hardened Lời

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2023

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12863:2020 về Máy và thiết bị khai thác và gia công đá tự nhiên - An toàn - Yêu cầu đối với máy cắt đá bằng dây kim cương

12863:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam 12863:2020,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12863:2020 MÁY VÀ THIẾT BỊ KHAI THÁC VÀ GIA CÔNG ĐÁ TỰ NHIÊN - AN TOÀN - YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÁY CẮT ĐÁ BẰNG DÂY KIM CƯƠNG Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Requirements for diamond

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12714-11:2021 về Giống cây lâm nghiệp - Cây giống các loài cây bản địa - Phần 11: Tếch

nồng độ từ 0,5 % đến 1 %, phun 0,25 L/m2. Thư mục tài liệu tham khảo [1]. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2001), Tiêu chuẩn ngành 04-TCN-25-2001 - Quy phạm kỹ thuật trồng rừng Tếch. [2]. Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (2018), Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 về việc Quy định Danh mục loài

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.176.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!